Labklājības ministrija sola apmaksāt aukļu pakalpojumus un veidot reģistru!

Labklājības ministrija sola apmaksāt aukļu pakalpojumus un veidot reģistru!

30. May 2013, 15:41 Sandija Māmiņu Klubs Sandija Māmiņu Klubs

LM izstrādājusi kritērijus aukļu pakalpojuma sniedzējiem

Augsti standarti bērnu drošības, izglītības, uzraudzīšanas jomā – šādus kritērijus Labklājības ministrija (LM) izvirzījusi cilvēkiem un uzņēmumiem, kuri vēlēsies sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumus.

Bērnu uzraudzīšanas pakalpojumu varēs sniegt tikai tādi cilvēki, kas nav izdarījuši Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktus noziedzīgus nodarījumus un pārkāpumus. Tāpat vērtēs, vai cilvēkam nav pārtrauktas vai atņemtas paša bērnu aizgādības tiesības vai ar bāriņtiesas lēmumu cilvēks nav atcelts no aizbildņa pienākumiem to nekārtīgas pildīšanas dēļ, vai nav atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss.

To paredz Ministru kabineta noteikumu projekts Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība, kas ceturtdien, 2013.gada 30.maijā, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā. Plānots, ka šie noteikumi stāsies spēkā 2013.gada 1.augustā.

Plānots, ka pakalpojums varēs būt gan īslaicīgs, proti, līdz četrām stundām dienā, gan pilna laika, ja bērnu pieskatīs ilgāk nekā četras stundas. Pilna laika pakalpojuma sniedzējam būs jāspēj mājās audzināta bērna vecākiem sniegt atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai, ja programmu īstenos ģimenē.

Lai sniegtu pilna laika pakalpojumu, auklei vai auklim būs nepieciešama augstākā pedagoģiskā izglītība un pedagoga profesionālā kvalifikācija vai aukļa profesionālā kvalifikācija. Tāpat pakalpojumu varēs sniegt cilvēki, kuri būs apguvuši pieaugušo formālās vai neformālās izglītības programmu aukļu darba jomā ne mazāk kā 150 stundu apjomā. Aukļu pakalpojuma sniedzējam būs jāspēj sniegt pirmo medicīnisko palīdzību.

Tāpat LM plāno noteikt, ka īslaicīgā pakalpojuma sniedzēja darbinieks vienlaikus varēs pieskatīt ne vairāk kā 10 bērnus. Savukārt pilna laika pakalpojuma sniedzēja darbinieks vai pakalpojuma sniedzējs - fiziska persona - vienlaikus varēs uzraudzīt ne vairāk kā piecus bērnus, bet juridiskas personas ārpus bērna dzīvesvietas varēs sniegt pakalpojumu ne vairāk par 25 bērniem.

Paredzēts, ka bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem būs jāreģistrējas vienotā Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Reģistra pārzinis būs Izglītības kvalitātes valsts dienests. Pakalpojumu varēs sniegt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Pieskatīt bērnu varēs gan viņa dzīvesvietā, gan citās piemērotās vietās.

Atšķirīgas prasības noteiktas pakalpojuma sniedzējiem, kas ir fiziskas un juridiskas personas. Piemēram, fiziskām personām būs jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā individuālam komersantam, saimnieciskās darbības veicējam, pašnodarbinātajam vai patentmaksas maksātājam.

Auklīšu pakalpojuma sniedzēja atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likumam un citiem normatīvajiem aktiem kontrolēs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Veselības inspekcija un Pārtikas un veterinārais dienests. Plānots, ka VBTAI ne retāk kā reizi gadā pārbaudīs pakalpojuma sniedzēju un cilvēku, kas iesaistīti bērnu pieskatīšanā, atbilstību prasībām. Tiesības izvērtēt pakalpojuma sniedzēja darbību būs arī pašvaldībai.

Atgādinām, ka no 2013.gada 1.septembra ir paredzēts ieviest valsts atbalstu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) rindu likvidēšanai. Atbalstu līdz Ls 100 mēnesī piešķirs privātam pakalpojuma sniedzējam par bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai, kuri ir uzņemti rindā un nesaņem pakalpojumu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību izstrādā Vides un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes ministriju un LM. VARAM lēš, ka 2012.gada septembrī rindās uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādi gaidīja 7,9 tūkstoši bērnu.

Ar valsts finansiālu atbalstu 2008.-2009.gadā dažādās Latvijas pašvaldībās izveidoti vismaz 44 rotaļu un attīstības centri, kas nodrošina bērnu īslaicīgu uzraudzību. Vairākās pašvaldībās jau izveidoti aukļu dienesti vai aukļu datu bāzes. Piemēram, Liepājā izveidots domes līdzfinansēts pakalpojums – aukļu dienests, bet Ķekavas novadā ir izveidota aukļu datu bāze, pašvaldība organizē kursus aukļiem piedāvā pabalstu aukles pakalpojuma apmaksai vecākiem, kuru bērnam vecumā no 1,5 gada nav nodrošināta vieta pašvaldības PII.

Ar MK noteikumu projektu Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība iespējams iepazīties LM interneta vietnē, sadaļā „Aktuāli”: http://www.lm.gov.lv/text/1789

lauvinja lauvinja 31. May 2013, 09:42

Šis varētu rosināt daļu no aukļu pakalpojumu sniedzējiem iznākt no ēnu ekonomikas un šos 100 ls novirzīt nodokļu iemaksām, reāli vecāki no šī tiešā veidā neko neiegūs.

bibii bibii 30. May 2013, 18:10 mojito

Kas ir saimniecības nauda?😀

bibii bibii 30. May 2013, 16:37 MiniAnna

Domāju, ka būs izvēle - vai nu sūti privātajā dārziņā un saņem pašvaldības piešķirtos 100 Ls vai arī valsts piešķirtos 100 Ls auklītēm. Es pat domāju, ka Tu pati to naudu nesaņemsi, bet skaitīs pa tiešo auklītei

bibii bibii 30. May 2013, 16:35

Man prieks, ka beidzot ir kāda skaidrība! Bet man arī radās jautājums, cik tad vidēji aukles pakalpojumi maksās un vai šie visi nepieciešamie dokumenti un šī kārtīgā atlase nesadārdzinās aukļu pakalpojumus? Vai nebūs tā, ka, piem., aukles prasīs 400 Ls, no kuriem 100 Ls apmaksās valsts.Tas tā kā būtu par dārgu pašiem segt 300 Ls.

mamma27 mamma27 30. May 2013, 15:27

Un ko darīt,ja darbā jāatgriežas kad bērnam paliek gads? tos nieka sešus mēnešus jau laikam mums nav ne jāēd ,ne komunālie jāmaksā!
Domāju,ka šis viss ir pa sarežģītu. Lai izietu tās ntās apmācības cilvēki diez vai ka gribēs strādāt tā. Un jā- cik tad viņiem par to maksās?!