Kuras no izmaiņām sociālajā jomā 2020.gadā skar topošos un esošos vecākus?

Kuras no izmaiņām sociālajā jomā 2020.gadā skar topošos un esošos vecākus?

08. Jan 2020, 07:15 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Jaunais gads nesis izmaiņas arī sociālajā jomā un dažādu pabalstu aprēķināšanā, tāpēc Māmiņu Klubs skaidroja, kuras no izmaiņām skar topošos un esošos vecākus.

Ja ir bērni ar mazu vecuma starpību

Sievietei, kurai ir tiesības uz vecāku pabalstu un kurai nākamais bērns dzimis līdz iepriekšējais bērns sasniedzis trīs gadu vecumu, vecāku pabalsta apmērs nedrīkstēs būt mazāks par vecāku pabalstu, kāds piešķirts par iepriekšējo bērnu. 

Tiesības uz maternitātes pabalstu

Tiesības uz maternitātes un vecāku pabalstu būs sievietēm, kuras darba attiecības izbeigušas (zaudējušas darba ņēmēja statusu) ne ātrāk kā 60 dienas pirms grūtniecības atvaļinājuma iestāšanās.

Norma par darba attiecību ilgumu pabalstu piešķiršanai

No 2020.gada 1. septembra stāsies spēkā norma par kvalifikācijas periodu arī maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstam, līdzīgi kā tas ir citiem sociālās apdrošināšanas gadījumiem. Tas nozīmē, maternitātes un vecāku apdrošināšanai vajadzēs būt darba attiecībās un veiktām obligātajām iemaksām 3 mēnešus pēdējā pusgada laikā vai 6 mēnešus pēdējo 2 gadu laikā.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA)  piemērs par maternitātes pabalstu:

Annai grūtniecības atvaļinājuma pirmā diena ir 02.09.2020. Anna tikai nesen uzsāka savas darba gaitas, bija nostrādājusi 2 mēnešus, un darba attiecības tika pārtrauktas 01.08.2020. Tātad šajā gadījumā Annai būtu tiesības uz maternitātes pabalstu, jo darba ņēmēja statuss zaudēts 60 dienās pirms grūtniecības atvaļinājuma. Taču viņai nav maternitātes pabalsta piešķiršanai nepieciešamā kvalifikācijas perioda, tāpēc Annai nebūs tiesības saņemt maternitātes pabalstu.

Pabalsts bērna ilgstošas slimošanas gadījumā

No 2020.gada 1.janvāra par bērniem, kuriem diagnosticētas smagas saslimšanas, slimības pabalstu piešķir par bērna kopšanu līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai un par ilgāku nepārtrauktu darbnespējas periodu

Tie ir gadījumi, kad

  • Valsts SIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” ārstu konsīlijs, izsniedzot atzinumu (ārstu konsīlija atzinums), noteicis vecāka nepārtrauktas klātbūtnes nepieciešamību smagas saslimšanas dēļ, kuras rezultātā bērnam nepieciešama ilgstoša ārstēšanās stacionārā ārstniecības iestādē;
  • par bērnu ir piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts.

Ārsta konsīlija atzinumu VSAA saņem elektroniskā veidā un šis dokuments, pieprasot slimības pabalstu, vecākam nav jāiesniedz. Tāpat VSAA rīcībā ir informācija par bērnu, par kuru ir piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts.

Ja ģimenē ir persona, kurai kopš bērnības piešķirta invaliditāte

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta paaugstināšanas rezultātā personām ar invaliditāti - no  64 eiro līdz 80 eiro (personām  ar  invaliditāti  no  bērnības – no 106,72 eiro līdz 122,69 eiro) šogad palielināsies minimālās invaliditātes pensijas. I invaliditātes grupas gadījumā minimālā invaliditātes pensija būs 128 eiro (personai ar invaliditāti no bērnības 196,30 eiro), II invaliditātes grupas gadījumā – 112 eiro (personai ar invaliditāti no bērnības 171,77 eiro), III invaliditātes grupas gadījumā – 80 eiro (personai ar invaliditāti no bērnības 122,69 eiro).