Kas jāzina par Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistru?

Kas jāzina par Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistru?

02. May 2018, 11:33 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Rīga pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrs (turpmāk – Reģistrs) ir datubāze, kurā tiek apkopoti dati par Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušām un Reģistrā reģistrētajām daudzbērnu ģimenēm.

Reģistrā var tikt reģistrēta ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (bērnu skaitā neieskaita bērnus, kuru aizgādības tiesības vecākam  ir pārtrauktas vai atņemtas), ja ģimene ir deklarēta vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns iegūst izglītību ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī). Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Kā reģistrēties Reģistrā?

Elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Rīgas  pašvaldības pakalpojumu portālā (www.eriga.lv), kategorijā e-pakalpojumi privātpersonām, izvēloties sadaļu “Reģistrācija Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusam”.

Ja nav iespējams Reģistrā reģistrēties elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, var vērsties Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai Rīgas Sociālajā dienestā.

Rīgas pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm

-  Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas par profesionālas ievirzes izglītības programmu apguvi pašvaldības izglītības iestādēs.

-  Atbrīvojums  no līdzfinansējuma maksas interešu izglītības programmās Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.

-  Apmaksāta ēdināšana audzēkņiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās Pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu.

-  Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi.

-  Braukšanas maksas atvieglojumi Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā 100% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem daudzbērnu ģimenes vecākiem, kuriem ir seši vai vairāk bērni; 60% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem daudzbērnu ģimenes vecākiem, kuru ģimenē ir trīs līdz pieci bērni. Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus jāvēršas SIA "Rīgas satiksme" Klientu apkalpošanas centros.

Informāciju un konsultāciju par reģistrēšanos Reģistrā var saņemt:

-  zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055

-  vēršoties personīgi Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā[1] vai Rīgas Sociālajā dienestā.

10. May 2018, 18:48

visiem jusu aizdevuma un finansejuma vajadzibam no 5000 eiro lidz 150,000000 eiro Ludzu, sazinieties ar mums, izmantojot musu e-pasta adresi: servicepeakgroup@hotmail.com , lai iegutu vairak informacijas
PALDIES