Infografika: Ģimenes valsts pabalsti un piemaksas 2018. gadā

Infografika: Ģimenes valsts pabalsti un piemaksas 2018. gadā

05. Feb 2018, 13:23 Māmiņu klubs Māmiņu klubs
Avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra; Likumi.lv
LV portāla infografika
 
Ģimenes valsts pabalsta apmērs šogad nemainās, bet par vienu gadu ir pagarināts pabalsta saņemšanas laiks par bērnu, kurš mācās. Ir atcelta ierobežojošā norma, kas pabalstu liedza par bērnu, kurš, iegūstot profesionālo izglītību, saņem stipendiju. Šīs izmaiņas ir spēkā no 1. janvāra. Savukārt no 1. marta būs piemaksa pabalstam par divu un vairāk bērnu audzināšanu, par kuriem ir piešķirts ģimenes valsts pabalsts. Atbilstoši jaunajām normām pabalstus un piemaksas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārrēķinās un izmaksās līdz 30. aprīlim.

Izmaiņas ģimenes valsts pabalsta noteikumos paredzētas ar Valsts sociālo pabalstu likuma grozījumiem, kas stājās spēkā šā gada 1. janvārī.

Pabalsta apmēri 2018. gadā nemainās, tiek saglabāti arī bērnu kārtas skaitļa noteikšanas principi, kad ņem vērā visus pabalsta saņēmēja bērnus. Pabalsts par pirmo bērnu ģimenē ir 11,38 eiro, par otro bērnu – 22,76 eiro, par trešo bērnu – 34,14 eiro, par ceturto un nākamajiem bērniem – 50,07 eiro mēnesī.

No 1. janvāra ģimenes valsts pabalstu turpinās maksāt, līdz bērns sasniedzis 20 gadu vecumu, ja viņš mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Iepriekš pabalstu izmaksāja līdz bērna 19 gadu vecumam.

No šā gada 1. janvāra tiesības uz pabalstu ir arī par bērnu, kas mācās profesionālās izglītības iestādē un saņem stipendiju. Iepriekš likumā bija noteikts, ka pabalstu par bērnu, kurš saņem stipendiju, nemaksā.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) norāda, ka izglītības iestādes izdota izziņa nav nepieciešama ne gadījumā, ja bērns turpina mācīties un viņam vēl nav 20 gadu, ne tad, ja bērns mācās profesionālās izglītības programmā un saņem stipendiju, jo VSAA informāciju saņems no Izglītības un zinātnes ministrijas.

VSAA aprēķinās pabalsta apmēru par periodu no 2018. gada 1. janvāra un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz šā gada 30. aprīlim.

Saskaņā ar VSAA datiem pagājušā gada decembrī ģimenes valsts pabalsts vecākiem tika izmaksāts par 323 048 bērniem. Kopējā summa ik mēnesi ģimenes valsts pabalstiem ir aptuveni 6,5 miljoni eiro, informēja VSAA preses sekretāre Iveta Daine.

Tā kā ir paildzināts pabalsta izmaksas laiks, kā arī to maksās arī par bērniem, kas saņem stipendiju, protams, pabalstu skaits tagad kļūs lielāks.

Piemaksa par diviem un vairāk bērniem, par kuriem piešķirts pabalsts

No 2018. gada 1. marta būs jauns atbalsta mehānisms – piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu audzināšanu no viena līdz 20 gadu vecumam. Tiesības uz šo piemaksu ir par bērniem, par kuriem piešķirts ģimenes valsts pabalsts. Tas paredzēts Valsts sociālo pabalstu likumā. Ministru kabineta noteikumosNr. 1517 noteikts: piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecumam audzināšanu ir 10 eiro mēnesī par diviem bērniem un 66 eiro mēnesī par trim bērniem. Par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs ir par 50 eiro mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē.

VSAA aprēķinās piemaksas apmēru par periodu no 2018. gada 1. marta un izmaksās to ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim.

Iesniegums piemaksas saņemšanai nav nepieciešams. VSAA piemaksas aprēķinās un izmaksās, izmantojot informāciju par ģimenes valsts pabalsta saņēmējiem un informāciju, par cik bērniem katram saņēmējam ir piešķirts ģimenes valsts pabalsts.

Svarīgi, ka bērnu skaita noteikšana piemaksas apmēram ir atšķirīga no bērnu skaita noteikšanas ģimenes valsts pabalsta apmēram.

Piemaksas apmēru neveido un bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem ģimenes valsts pabalsts nav piešķirts un netiek izmaksāts, piemēram, bērnus, kas ir vecāki par 20 gadiem, bērnus, kuri vēl nav sasnieguši 20 gadus, bet pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas nemācās, bērnus, kuri vēl nav sasnieguši viena gada vecumu un par kuriem ģimenes valsts pabalsts nav piešķirts, un citos gadījumos, kad ģimenes valsts pabalsts par pieprasītājam dzimušo bērnu nav piešķirts un netiek izmaksāts.

VSAA piemērs: Annai ir trīs bērni. Pirmais bērns ir 19 gadus vecs un mācās 12. klasē, otrais bērns, kuram ir 17 gadi, mācās profesionālās izglītības iestādē un saņem stipendiju, trešajam bērnam ir 9 gadi. Anna līdz 2017. gada 31. decembrim saņēma ģimenes valsts pabalstu 34,14 eiro tikai par trešo bērnu. No 1. janvāra Annai pienākas arī ģimenes valsts pabalsts par otro bērnu 22,76 eiro un par pirmo bērnu 11,38 eiro mēnesī. VSAA pārskatīs pabalsta apmēru un līdz 30. aprīlim izmaksās ģimenes valsts pabalstu par janvāri, februāri, martu un aprīli. Papildus no 1. marta Anna saņems piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par trīs bērnu audzināšanu – 66 eiro. Turpmāk no maija Anna saņems 68,28 eiro ģimenes valsts pabalstu, kas kopā ar piemaksu būs 134,28 eiro.

Pārtraucot bērnam mācīties vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai sasniedzot 20 gadu vecumu, pabalsta un piemaksas apmērs tiek pārrēķināts vai izbeigta tā izmaksa.

20180205132936-86646.jpg

 

Avots: lvportals.lv