Tiesībsargs aicina mazu bērnu vecākus piedalīties aptaujā

Tiesībsargs aicina mazu bērnu vecākus piedalīties aptaujā

10. Nov 2016, 09:30 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Viens no Latvijas Republikas tiesībsarga darbības mērķiem ir sekmēt vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un jebkāda veida diskriminācijas novēršanu. Iepriekš tiesībsargs 2012./2013. gadā veica darba devēju un mazu bērnu māmiņu aptauju par diskriminācijas aizlieguma ievērošanu darba tiesiskajās attiecībās. Aptaujas rezultāti ļāva izdarīt secinājumus, ka lielākoties tieši sievietes izmanto bērnu kopšanas atvaļinājumu (95% gadījumu), atalgojuma apmērs darbiniecēm pēc atgriešanās no bērna kopšanas atvaļinājuma nebija mainījies (44% gadījumu), jo arī citiem darbiniekiem atalgojuma apmērs nebija mainījies. Tāpat aptaujā tika konstatēts, ka 43% mazu bērnu māmiņas ir saskārušās ar diskriminējošu attieksmi no darba devēja puses.

Lai noskaidrotu, kā ir mainījusies faktiskā situācija nodarbinātības attiecību regulējošo normatīvo aktu īstenošanā, tiesībsargs šobrīd veic darba devēju un mazu bērnu (līdz piecu gadu vecumam) vecāku – māmiņu un tēvu - aptauju.

Tiesībsargs aicina aptaujā piedalīties:

 

  • māmiņas, kurām pēdējo piecu gadu laikā ir piedzimis bērns un kuras ir atsākušas strādāt pēc bērna piedzimšanas.  Ja pēdējo piecu gadu laikā esat mainījusi darba devējus, tad anketu varat aizpildīt par vienu darba devēju: APTAUJA MAMMĀM
  • tēvus, kuru ģimenēs pēdējo piecu gadu laikā ir piedzimis bērns un kuri ir atsākuši strādāt pēc bērna dzimšanas. Ja pēdējo piecu gadu laikā esat mainījis darba devējus, tad anketu varat aizpildīt par vienu darba devēju: APTAUJA TĒTIEM
zacc zacc 10. Nov 2016, 13:23

👍 Aizpildīju!