Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums „atelpas brīdis”

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums „atelpas brīdis”

21. May 2013, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS), paplašinot pakalpojumu klāstu, ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem, piedāvā pakalpojumu „atelpas brīdis”, sniedzot sociālu, medicīnisku, pedagoģisku un psiholoģisku atbalstu. Pakalpojumu var saņemt visu diennakti, ieskaitot svētku dienas un brīvdienas BKUS Gaiļezera novietnē (Rīga, Juglas iela 20).  

„Atelpas brīdis” mērķis ir nodrošināt bērniem ar vidējiem vai smagiem garīga rakstura traucējumiem īslaicīgu diennakts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu, kā arī atslogot piederīgos no aprūpes un uzraudzības pienākumu veikšanas.   

Šo pakalpojumu nodrošina BKUS Sociālā dienesta speciālisti (sociālais aprūpētājs, māsu palīgs, speciālais un sociālais pedagogs), kuri attīsta bērniem gan pašapkalpošanās iemaņas, gan sociālās prasmes, kā arī organizē brīvā laika pavadīšanu. Sadarbībā ar vecākiem bērnam tiek izstrādāta individuāla sociālās rehabilitācijas programma, kas ietver sevī arī speciālistu (fizioterapeita, logopēda, ergoterapeita, psihaloga u.c.) konsultācijas.

Realizējot programmu, jaunas iemaņas un prasmes bērni apgūst rotaļājoties, zīmējot, veidojot, dziedot un dejojot. Nereti nodarbības tiek organizētas kopā visiem ģimenes loceklim (brāļiem, māsām u.c.), tādejādi uzlabojot un stiprinot komunikāciju ģimenē. Speciālisti vecākus konsulē gan bērnu audzināšanas jautājumos, gan informē par speciālas pirmsskolas, skolas izglītības iespējām un saņemšanas kārtību.

Lai ģimenes gūtu finansiālu atbalstu pakalpojuma „atelpas brīdis” saņemšanai, atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā. Vienlaikus piedāvājam arī šo pakalpojumu saņemt kā izvēles maksas pakalpojumu, skatīt www.bkus.lv.