Mazulis mācās runāt. Jautājumi logopēdam

Mazulis mācās runāt. Jautājumi logopēdam

04. Sep 2018, 10:46 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Kad mazulis sāk runāt, mēs zinām, ka iesākumā viņa valoda sastāv no dažādu zilbju savienojumiem, vēlāk veidojas vārdi un teikumi. Bet pienāk tāds brīdis, kad mazulim it kā vajadzētu skaidri runāt, tomēr mazulis mīlīgi “boksterē” un daļa no viņa teiktā nav saprotama. Vecākiem ir jāsaprot, ka šie mīlīgie, nepareizi un nesaprotami izteiktie vārdi, var kļūt par nopietnu runas defektu.

Kādos gadījumos ir jāmeklē logopēda palīdzība?

Ja 1.5 gadu vecumā, bērniņš vēl nav pateicis savus pirmos vārdus, tas ir signāls par nepieciešamību vērsties pie speciālista. Mēdz gadīties, ka bērniņi kādā brīdī ir sākuši runāt, bet vēlāk to valodas attīstība pēkšņi apstājas. Šādas situācijas nedrīkst ignorēt. Iespējams, ka Jūsu mazulis ir pārstājis runāt, jo ir piedzīvojis kādu psihotraumu – spēcīgas bailes, dzīvesvietas maiņa, jauns bērnudārzs vai negatīva pieredze un konflikts. Tāpat, šādas pazīmes var liecināt par Centrālās nervu sistēmas bojājumiem.

Alālija – nepietiekami attīstīta runa vai pilnīgs runas trūkums bērniem ar normālu dzirdi. Cēlonis ir runas centru bojājums, kas radies bērna embrionālās attīstības laikā, vai arī smadzeņu slimības un traumas, ko bērns pārcietis līdz 2−3 gadu vecumam (t.i., pirms sācis runāt). Runas problēmas nebūtu ieteicams ignorēt, jo katra problēma, kura netiek risināta laikus, ir grūtāk risināma.

Runas un skaņu veidošanās – Ja vecāki novēro, ka mazulim grūtības sagādā kādu konkrētu skaņu izrunāšana vai veidošana, tad vērsties pie logopēda būtu nepieciešams ap 4 gadu vecumu, jo līdz tam, bērniņš to, teorētiski, var iemācīties darīt pareizi patstāvīgi.

Skaņu izrunāšana un vidēji vecums, kurā mazulis to iemācās.

(Protams, katram bērniņam šis laiks var būt arī atšķirīgs)

No 1 līdz 2 gadiem – Patskaņi un vieglāk izrunājamie līdzskaņi A, O, E, P, B, M

No 2 līdz 3 gadiem – Palielinās izrunāto līdzskaņu skaits. I, F, V, T, D, N, K, G, H, J

No 3 līdz 5 gadiem – Līdzskaņi un mīkstinājuma zīmes S, Z, C, Š, Ž, Ņ, Ķ, Č, Ģ,

No 3 līdz 5 gadiem – L, Ļ, R

Vai runas defektus ir iespējams novērst mājās, bez speciālista iesaistes?

Ja mazulim ir nopietni runas attīstības traucējumi, tad, viennozīmīgi, tas ir speciālistu darbs. Vecāki paši nevar noteikt ne problēmas cēloņus, ne to risināšanas veidus. Svarīgākais, lai vecāki apzinās, ka problēmas ir jārisina un meklē speciālista palīdzību, kā arī,  ja ir izveidota uzdevumu programma, to ievēro un darbojas kopā ar bērnu.

Ar kādām problēmām vecāki visbiežāk vēršas pie speciālista – logopēda?

Jau pie pirmā jautājuma, raksta sākumā ir alālijas apraksts – viens no biežākajiem iemesliem, kad tiek meklēta logopēdu palīdzība. Tāpat arī disleksija – bērniņam ir grūti iemācīties runāt un apgūt burtus un alfabētu, atcerēties skaitļus, datumus, dažādus faktus, u. c. pazīmes, kā arī disgrāfija, kas ir raksturīga ar īso un garo patskaņu jaukšanu, burtu izlaišanu,  skaņu jaukšana (ķ-č-ģ-dž), skaņu r-l un l-v jaukšana u.c.

Tāpat, bieži logopēds nāk palīgā, lai risinātu stostīšanos, kas visbiežāk bērniem parādās 5 līdz 7 gadu vecumā. Bet šāda problēma ir sastopama bērniem arī lielākā vecumā. Stostīšanās ir saistīta ar nervu sistēmas stabilitāti. Ja 5 līdz 7 gadu vecumā šī parādība vēl ir normāla, tad jau 10 līdz 12 gadu vecumā ir jāsāk domāt par to, kāpēc ir problēmas ar nervu sistēmu.

Jebkurā gadījumā – lai kāda problēma būtu piemeklējusi, vienmēr – labāks risinājums būs vizīte pie speciālista. Un vēl svarīgi ir to darīt pēc iespējas agrāk. Jo agrāk atklātas problēmas var vieglāk un efektīvāk risināt!. Ja runājam par bērna valodas attīstību – tas prasa gan laiku, gan pacietību, gan darbu.

Lai pietiktu laika, mazuļa valodas izkopšanai un runas attīstības veicnāšanai, padari ikdienas aprūpi ērtu un vienkāršu, kopā ar  Huggies® Pants biksītēm - tās ir viegli uzvelkamas kā parastas biksītes un novelkamas, atplēšot vaļā sānu malas. 

Māmiņu klubs, 2018