Labdarība jaunā līmenī Latvijā

Labdarība jaunā līmenī Latvijā

18. Jun 2014, 08:35 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Sociāli nozīmīgu projektu centrs Varonis.lv ir radījis jaunu labdarības sistēmu, kura ir pilnībā atbrīvota no administratīvo izdevumu sloga.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu jebkura labdarības organizācija ir tiesīga izmantot 20% saņemto līdzekļu savu administratīvo izdevumu segšanai. Tā strādā visas organizācijas Latvijā – gan vismazākās, gan vislielākās un vispopulārākās.

Kas ir administratīvie izdevumi?

Tie ietver maksas par telefona rēķinu, biroja telpām, kur tiek pieņemti apmeklētāji, kā arī algas darbiniekiem, kuri pieņem dokumentus, pārbauda tos, organizē ziedojumu vākšanu, transporta pakalpojumus nepieciešamo medikamentu, pārtikas un citas palīdzības nogādāšanai trūkumcietējiem.

Šķiet, ka bez administratīvajiem izdevumiem strādāt nav iespējams. Kurš gan veltīs 8 stundas piecas dienas vai pat sešas dienas nedēļā brīvprātīgajam darbam?

Turklāt ir nepieciešams birojs, uz kuru var atnākt apmeklētāji, slimo bērnu mātes, trūkumcietēju radinieki, lai iesniegtu pieteikumu, nepieciešamās izziņas un saņemtu speciālistu konsultācijas.

Tieši tādēļ 20% no slimo cilvēku ārstēšanai saņemtajiem līdzekļiem saskaņā ar likumu tiek izmantoti administratīvo izdevumu apmaksai. No vienas puses, tas ir taisnīgi. Godprātīgas organizācijas, protams, cenšas pēc iespējas samazināt šos izdevumus. Taču tas ne vienmēr un ne visiem izdodas.

No otras puses, cilvēki, kuri ziedo savu sūri, grūti nopelnītos eiro, vēlas, lai visa ziedotā summa tiktu izmantota konkrētā bērna glābšanai. Un arī viņiem ir sava taisnība.

Tādēļ, izvērtējot situāciju labdarības jomā Latvijā, paskaitot visus izdevumus, mēs esam secinājuši, ka ir iespējams izdarīt tā, lai visa nauda, kas tiek ziedota katra konkrēta bērna vajadzībām, tiktu izmantota tieši palīdzības sniegšanai katram no šiem bērniem. Tas nozīmē, ka 100% visas ziedotās naudas tiks garantēti izmantoti slimo bērnu vajadzībām.

Kā tas faktiski notiks?

Lai atdalītu administratīvos izdevumus no palīdzības sniegšanas bērniem un padarītu šo darbību caurspīdīgāku, tika pieņemts lēmums veikt VARONIS.LV restrukturizāciju.

Mūsu labdarības organizācijas pilnais nosaukums ir „Sociāli nozīmīgo projektu centrs Varonis.lv”. tagad Varonis.lv strādās saskaņā ar sākotnējo ideju – tas būs projektu centrs, kurā tiks apvienoti trīs sociāli nozīmīgi projekti: LABDARU FONDS Labdaris.lv, VAROŅU KLUBS Varoni.lv un ATBALSTĪTĀJU APVIENĪBA Atbalstitaji.lv

Sākot ar 2014. gada 16. jūniju SNPC VARONIS vairs nenodarbojas ar labdarību un ziedojumu vākšanu. Tagad ar to nodarbosies Latvijas Labdaru Asociācija Labdaris.lv.

Labdaris.lv

Ar ziedojumu vākšanu un labdarības palīdzības sniegšanu nodarbosies Labdaris.lv. Katram klientam mēs izveidosim atsevišķu bankas kontu, kā arī katru mēnesi publicēsim bilanci par katru klientu, kura labā tiek vākti ziedojumi. 

Tiek izveidoti divi jauni ziedojumu tālruņi:  90006881 (maksa par zvanu - 1.42 EUR) un 90006771 (maksa par zvanu - 7.11 EUR). Jā, to tajos savāktajiem ziedojumiem būs atvilkumi, taču tie nav administratīvie izdevumi, bet gan Lattelecom iekasētā maksa par pakalpojumiem. Visa atlikusī summa tiek pilnībā ieskaitīta trūkumcietējam atvērtajā kontā. 

Šeit, protams, rodas nelieli sarežģījumi – visa caur ziedojumu tālruni saņemtā nauda tiks ieskaitīta trūkumcietēja kontā, kas ir atvērts palīdzības sniegšanai, tikai pēc diviem mēnešiem kopš ziedojuma zvana. Šis laika sprīdis rodas, jo, piemēram, samaksa par maijā veikto zvanu tiks ieskaitīta Lattelecom kontos tikai jūlijā (ziedotājs, kurš ir zvanījis maijā, saņems rēķinu par pakalpojumiem jūnijā, un tajā ir norādīts apmaksas termiņš – līdz mēneša beigām, savukārt, Lattelecom pārskaita naudu uz mūsu organizācijas kontu tikai, kad tā ir saņemta no zvanītāja).

Kā mēs zināsim, kam cilvēki ir ziedojuši, zvanot pa ziedojumu tālruni? Mēs sekojam visām mūsu publikācijām masu medijos, televīzijas raidījumu sižetiem un citām ar ziedojumu vākšanu saistītājām aktivitātēm, tādēļ mēs varam ar 90% precizitāti noteikt, kam cilvēki ir vēlējušies ziedot naudu, zvanot katrā noteiktajā mēneša dienā. Tieši uz to bērnu kontiem tiks pārskaitīta nauda, kas ir saņemta no ziedojumu tālruņa.

Kā būs ar darbu? Kas strādās, ja nav paredzētas algas? Strādās profesionāļi, bet viņu darbu apmaksās Sociāli nozīmīgo projektu centrs VARONIS.

Sociāli nozīmīgo projektu centra VARONIS darbība tiek paplašināta un tas sāk pelnīt naudu, īstenojot sociāli nozīmīgus projektus kā: sociālu pasākumu organizēšana, sociālā reklāma, sociālās korporatīvās atbildības attīstīšana, sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām, Eiropas Savienības Struktūrfondu līdzekļu un valsts dotāciju piesaiste projektu realizācijai un saimnieciskās darbības veikšana.

Atbalstītāju Apvienība

Šim jaunajam veidojumam jau sniedz lielu atbalstu dažādi uzņēmumi gan Rīgā, gan citur Latvijā. Atbalstitaji.lv tika izveidots tieši tādēļ, lai veicinātu ciešu sadarbību ar uzņēmumiem, kuri ir ieinteresēti attīstīt sociālo atbildību Latvijā, kuri vēlas palīdzēt cilvēkiem un uzlabot Latvijas iedzīvotāju dzīvi.

Šajā portālā tiks izvietoti projekti, kurus uzņēmumi var atbalstīt. Jebkurš uzņēmums var izvēlēties to labdarības projektu, kurš vairāk atbilst uzņēmuma darbības jomai un kuru uzņēmums vēlas atbalstīt finansiāli vai ar kādiem citiem resursiem vai pakalpojumiem.

Visā pasaulē arvien lielāku popularitāti gūst uzņēmumu vēlme iesaistīties labdarībā. Tas notiek ne tikai tādēļ, ka, ziedojot labdarības fondiem, uzņēmumi saņem nodokļu atvieglojumus. Daudzu uzņēmumu vadībai tiešām rūp sociālais stāvoklis valstī, kur darbojas viņu bizness. Ar to ir pamatojama vēlme realizēt savas idejas sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā, tieksme palīdzēt slimiem bērniem, kuriem valsts pagaidām nespēj palīdzēt. Protams, šī darbība arī spodrina uzņēmuma tēlu un veicina tā atpazīstamību sabiedrībā.

Kopā mēs varam realizēt šo novatorisko ideju – atdot 100% ziedojumu tiem, kam tie ir paredzēti, īstenot nozīmīgus projektus un uzlabot sociālo vidi valstī.

Esiet kopā ar mums. Kopā mēs varam vairāk!

20140618083652-49607.jpg

Rekvizīti:
Nosaukums: Biedrība "Latvijas Labdaru Asociācija Labdaris.lv"

Reg. Nr: 40008173130

Jur. adrese: Akadēmijas laukums 1- 1011, Rīga, LV-1050

SWEDBANKA Swift: HABALV22

LV43HABA0551037990069

CITADELE Swift: PARXLV22

LV79PARX0016130480002

www.labdaris.lv

labdaris@varonis.lv

Tālr.:(+371) 27031058