Labāk vienreiz piedzīvot nekā daudzreiz dzirdēt - mācību process ārpus klases

Labāk vienreiz piedzīvot nekā daudzreiz dzirdēt - mācību process ārpus klases

17. Apr 2020, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Autors: Kathryn Harjula - IB sertificēta skolotāja no Kanādas, strādājusi starptautiskajās skolās dažādās Amerikā, Āzijā un Eiropā. Mīl suņus un vasaras laikā brauc ar motociklu.

Mācības ir mērojušas tālu ceļu no kādreizējām klusu un paklausīgu bērnu rindām, kas veras “viedajos” zinību avotos. Esam pilnveidojuši savas zināšanas par to, kā bērni mācās, apzināmies, ka mācību procesā bez teorētiskajām zināšanām eksistenciālas ir arī praktiskās jeb pieredze, kāpēc skolēni dodas ārpus klases un izmanto apkārtējās sabiedrības un vides sniegtās iespējas. International School of Riga (Rīgas Starptautiskā skola) mācību satura apguves process ietver arī mācību izbraucienus un ekspedīcijas visiem vecuma posmiem.

Izvirzot mācību mērķus, skolotāji rūpīgi izsver, kā izmantot apkārtējo sabiedrību un vidi, lai iesaistītu skolēnus dziļākā un jēgpilnākā mācību procesā nekā to iespējams īstenot klases telpās. Pirmsskolas bērni dodas dienas braucienos uz mežu, jo rotaļas dabā daudz efektīvāk veicina kopējo bērna personības attīstībai. Pamatskolas skolēni apmeklē ražotnes un institūcijas atbilstoši mācību satura tematam: sveču ražošanas uzņēmumu, dažādas arheoloģiskās vietas, meklē sakarības tuvākajā apkaimē, intervē savus ģimenes locekļus, lai salīdzinātu pagātni un tagadni, kā arī iesaistās citos mācību uzdevumos ārpus skolas telpām. Vidusskolas skolēni apmeklē mācību satura tematam atbilstošas mākslas izstādes un uzvedumus, muzejus un dodas ārzemju ceļojumos. Viņiem ir iespēja piedalīties Eiropas Parlamenta paraugprogrammās, kas sniedz bagātīgas iespējas izmantot savas zināšanas autentiskā vidē. Jau no 1. klases kā mācību satura komponente ir iekļauti vairāku dienu izbraucieni ar nakšņošanu. Vienlaikus skolotāji jebkuram izbraucienam bērniem izvirza mācību mērķus un uzdevumus, lai izbrauciens būtu daļa no jēgpilna mācību procesa nevis tikai atpūta un izklaide. Arī iespēja skolēniem nopirkt sev uzkodas kioskā var būt uzdevums noteiktu prasmju nostiprināšanai un skolā apgūtā pārbaudīšanai.

Mācību izbraucienus ārpus skolas izdevīgi izmantot, sākot jaunu tematisko nodaļu, lai veicinātu domapmaiņu, raisītu ziņkāri par jaunām idejām un dažādiem domāšanas veidiem. Temata apguves vidusposmā šādi izbraucieni stimulē izziņu un ļauj realizēt radošu mācību procesu. Izbraucieni ir būtisks izziņas un jaunas informācijas iegūšanas veids, gan apgūto zināšanu izmantošanai citādākā situācijā, gan sadarbības un komunikācijas prasmju pilnveidošanai. Vairāku dienu izbraucieni ar nakšņošanu ārpus mājām izaicina skolēnus izkļūt no savas komforta zonas, veidot labākas sociālās prasmes un iedrošina paļauties uz sevi. Izbraucienos, piedzīvojot autentisku un unikālu pieredzi, skolēni veido ciešākas attiecības grupā, kas vēlāk viņiem kalpo par savstarpēju atbalsta tīklu.

Būtiskākais, kāpēc Rīgas Starptautiskā skola atbalsta mācības ārpus skolas atspoguļojas vairāku jautājumu virknē, uz ko skolotāji vislabāk var atbildēt tikai izvedot bērnus citā vidē: 

  • Kādu mācību profilu (IB Learner Profiles)  skolēni izmanto noteiktajā situācijā?
  • Kā viņi ievēro noteiktas normas un cik cieņpilni izturas attiecībā pret sevi, apkārtējiem cilvēkiem un vidi?
  • Cik skaidra un pārdomāta ir skolēnu saziņa ar citiem?
  • Kā skolēni spēj paši apzināti vadīt savu izziņas un mācību procesu?
  • Kā un kādas sakarības viņi veido starp ārpus klases pieredzēto un šajā procesā apgūto vai uzzināto?

Lai mācību process būtu noticis pilnīgi un skolēniem būtu iespēja uzlabot savu sniegumu nākamajos izbraucienos un ekspedīcijās, būtiski noslēgt uzdevumu ar refleksijas daļu jeb pārrunāt mācību pieredzi. Refleksijas daļa sniedz iespēju skolotājam dzirdēt, kas skolēniem ir bijusi spilgtākā pieredze, un ļauj skolēniem nostirpināt jauno pieredzi atstāstot to.  Tajā  skolotāja vadītā formā skolēniem ir iespēja apzināti pārdomāt un izsekot savai rīcībai, veiksmēm un trūkumiem, modelēt uzvedību, lai paaugstinātu savus sasniegumus nākamreiz. Refleksijas daļa līdzīgi kā mācību izbraucieni paver logu skolēna izziņas procesa turpinājumam. Mācību process šodien nespēj aptvert visu plašo informāciju, bet spēj palīdzēt skolēnam apgūt stratēģijas, lai izzinātu un neapjuktu informācijas pārbagātībā, augot par kritiski domājošu un aktīvu globālo pilsoni. Viennozīmīgi var apgalvot, ka izbraucieni un ekspedīcijas padara mācību procesu efektīvāku un daudzpusīgāku.