Kā padarīt bērnu laimīgu?

Kā padarīt bērnu laimīgu?

08. Nov 2019, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Māmiņu Klubam izcilā bērnu ārste no Šveices, Mihaela Gloklere izklāsta piecus pamatprincipus, kas ir pamatā, lai bērnam sagādātu laimīgu dzīvi.

M. Glokleres kundze uzskata, ka bērna audzināšana ir gan vecāku, gan ārstu, gan mediķu kopīgs darbs. Lai spētu izaudzināt laimīgu bērnu, nepieciešams ievērot piecus principus:

1)      Noteikti ir jāpievērš uzmanība bērna fiziskajam veselības stāvoklim. Tas nozīmē, ka vecākiem ar ārstu jāizveido dialogs, kurā noskaidro,  cik tālu bērns ir fiziski attīstījies un kas viņam vēl nepieciešams attīstībai.

2)      Mācību plānu (skolās, bērnudārzos) piemēro bērna fiziskajai brieduma pakāpei, nevis abstraktiem mērķiem, balstoties uz to, ko vispār bērnam vajadzētu zināt.  Būtiski, ka bērns saņem vecumam atbilstošu audzināšanu, zināšanas un arī emocionālu un kulturālu izglītošanu.

3)      Noteikti jāpievērš uzmanība cilvēcisko attiecību kvalitātei. R. Šteiners, antropozofijas pamatlicējs, ir teicis, ka nākotnē, apmēram pēc 100 gadiem (un tagad šī nākotne ir pienākusi) būs laiks, kad skolotājs nevarēs nokārtot skolotāja eksāmenu balstoties tikai uz zināšanām. Līdztekus tām būs jāuzrāda arī zināmas morālas vērtības, kas joprojām ne visiem skolotājiem piemīt. Bērns ir laimīgs, ja viņu cilvēciski, mīļi aprūpē, akceptē, saredz viņa vajadzības un māca. Protams, nosaka arī robežas, ja nepieciešams. Lai spētu to īstenot, skolotājam nemitīgi sevi jāpilnveido.

4)      Svarīga ir metodika. Ir daudz un dažādi ceļi uz augšu. Īstenībā mācīties vēlas katrs bērns!  Skolotājam ar savu metodoloģiju mākslinieciski jāpiemērojas bērna vajadzībām un jāmēģina kopā ar bērnu mērot ceļu uz augšup. Mācību metodēm jābūt balstītām uz procesu, ne tikai uz mērķi.

5)      Vecākiem un skolotājiem bērnā jārada uzskats, ka dzīve ir dzīvošanas vērta!  . Pat  ja ir grūti laiki, mēs no tiem kaut ko mācīsimies. Tas ir tā sauktais veselīgais dzīves optimisms. Jārada bērnam skats uz pasauli, ka cilvēks dzīvo, nevis, lai kaut kad būtu pie mērķa( māja, mašīna, nauda utt.), bet gan māja un mašīna ir tādēļ, lai dzīves laikā cilvēkam palīdzētu visu laiku attīstīties.  Audzinot bērnu, nepieciešams garīgums visās dzīves sfērās!