Biedrība “Papardes zieds” uzsāk veselības izglītības aicinājuma kampaņu “Pasargā savējo!”

Biedrība “Papardes zieds” uzsāk veselības izglītības aicinājuma kampaņu “Pasargā savējo!”

09. Nov 2021, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Biedrības “Papardes zieds” veselības izglītības kampaņas “Pasargā savējo!” mērķis ir nodrošināt visiem Latvijas bērniem un jauniešiem, tai skaitā arī ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, pieejamu, kvalitatīvu un pilnvērtīgu veselības izglītību, kā arī rosināt esošos un topošos vecākus aizdomāties par veselības izglītības tēmām, kas pasargās viņu bērnus nākotnē.

Iveta Ķelle, Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas "Papardes zieds" valdes priekšsēdētāja uzsver: “Pirmkārt, protams, ir būtiski, lai katra bērna un jaunieša vecāki izglītotos paši, lai bez aizspriedumiem un kauna sajūtas spētu ar saviem bērniem runāt par tādām tēmām kā pubertāte, personīgā higiēna un kontracepcija, psihiskā veselība, atkarību profilakse un fiziski un emocionāli drošas attiecības gan ar vienaudžiem, gan ģimenē. Taču realitāte ir tāda, ka ne visi vecāki ir pietiekami atvērti un zinoši, lai apspriestu šīs jūtīgās tēmas ar saviem bērniem, īpaši ģimenēs, kurās arī ikdienā nav pietiekami drošas, stabilas un bērnam labvēlīgas vides.

Tāpēc milzīga nozīme ir arī pilnvērtīgai veselības izglītībai skolā, jo tieši skola ir tā vieta, kur bērni pavada lielu daļu sava laika. Ikdienā, sadarbojoties ar skolām visā Latvijā, izglītojot gan pedagogus, gan pašus bērnus un jauniešus, diemžēl redzam, ka skolotājiem bieži pietrūkst visaptverošu un padziļinātu zināšanu, lai mūsdienīgā veidā skolēnus izglītotu par fiziskās un garīgās veselības tēmām, jo īpaši tām, kas neaprobežojas ar elementāriem pubertātes, personīgās higiēnas un kontracepcijas jautājumiem.”

Iveta Ķelle atzīst, ka situācija īpaši pasliktinājusies Covid-19 pandēmijas laikā, kad no skolotājiem tiek prasīta nemitīga pielāgošanās mācību procesam, kas gluži dabīgi neatstāj pietiekami daudz laika, lai pedagogi spētu sagatavot kvalitatīvu un visaptverošu saturu veselības izglītības kontekstā, nemaz nerunājot par pietiekamu stundu apjomu, kurās apspriest skolēnus interesējošos jautājumus. Tāpēc ilgtspējīgs risinājums ir pilnvērtīga veselības izglītība, ko nodrošina tam īpaši apmācīti dažādu jomu eksperti, kuri savu kompetenci nemitīgi papildina atbilstoši Eiropas Savienības un pasaules veselības organizāciju standartiem. “Tāpēc “Papardes zieds” aicina vecākus skolās un bērnudārzos pieprasīt pilnvērtīgas, vecumam atbilstošas veselības izglītības nodrošināšanu saviem bērniem. Jo drošām izvēlēm vajag zināšanas – tikai tā mēs varam pasargāt savējos!” piebilst Ķelle

Rīgas Teikas vidusskolas bioloģijas skolotāja Solvita Melne atklāj, ka, pateicoties jaunajai kompetenču pieejai, skolotāji var elastīgāk integrēt veselības izglītību mācību saturā, taču joprojām ļoti aktuāla ir arī nevalstisko organizāciju iesaiste pilnvērtīgas veselības izglītības nodrošināšanā. “Protams, viens no pamata pīlāriem bērna veselības izglītībā ir ģimene un tikai tad skola. Taču, kā zinām, ģimenes ir dažādas, tāpēc jaunā kompetenču pieeja ļauj elastīgi, balstoties uz skolēnu vajadzībām, integrēt veselības izglītību mācību saturā. Situācija uzlabojas – pedagogi visā Latvijā mērķtiecīgi izglītojas veselības jautājumos, palielinot savu lietpratību gan satura, gan metodikas jomā. Tomēr mūsdienīga veselības izglītība iekļauj ļoti plašu jautājumu un dzīves prasmju spektru, tāpēc joprojām aktuāla nepieciešamība ir palīdzība no dažādām nevalstiskām organizācijām un citiem ekspertiem, lai radītu padziļinātu izpratni par cilvēka seksuālo un reproduktīvo veselību un citām būtiskām veselības izglītības tēmām. Šīm organizācijām, ilgstoši strādājot ar dažādiem veselības izglītības jautājumiem, ir atšķirīga pieredze, plašas zināšanas, kā arī īpaši izstrādātas metodes, kas ir izcila pievienotā vērtība pilnvērtīgam izglītošanas procesam par veselību. Tikai kopā mēs varam bērniem un pusaudžiem nodrošināt nepieciešamo atbalstu un zināšanas, lai viņiem nenāktos atbildes pašiem meklēt internetā un citos avotos, kur sniegtā informācija bieži ir nekorekta un tiek kultivēti muļķīgi mīti un aizspriedumi.”

Covid-19 pandēmija ir īpaši izgaismojusi arī tēmu, kas līdz šim sabiedrībā nav tikusi plaši apspriesta – bērnu un jauniešu garīgā veselība, ko attālinātās mācības, interešu izglītības ierobežojumi un pavisam elementāra nespēja satikties ar vienaudžiem ir skārusi īpaši smagi. Tajā pašā laikā arī līdz pandēmijai skolu programmā nav bijis paredzēts veltīt pastiprinātu uzmanību garīgās veselības akspektiem – problēmu un grūtību iemesliem, veidiem, kā tās laikus pamanīt un novērst. Enerģijas trūkums, apātija, biežas garastāvokļa maiņas, paškaitējuma nodarīšana un nomāktība, kas var pāraugt depresijā, kā arī dažādi fiziskās veselības traucējumi ir tikai daļa no sekām, ar ko saskaras bērni un jaunieši, laikus nerisinot jautājumus, kas saistīti ar garīgo veselību. Tāpēc vēl jo būtiskāka ir garīgās veselības profilakses iekļaušana pilnvērtīgā veselības izglītībā.

Diāna Zande, kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite un organizācijas “Māmiņu klubs” lektore, norāda: “Mēs bieži sakām, ka bērni ir mūsu nākotne. Bet viņi dzīvo šodienā - savā reālajā ikdienā - un kopš Covid-19 sākuma īpaši ir aktualizējies bērnu un jauniešu garīgās veselības jautājums, jo tieši šī ir tā grupa, kuru norobežošanās un izolācija ietekmē ārkārtīgi nopietni. Jaunība un pusaudža gadi ir tas vecums, kad būt kopā ar saviem draugiem - iet ārā no mājas un mazliet atdalīties no vecākiem ir ārkārtīgi svarīgi emocionālajai veselībai. Un tāpēc visā pasaulē, ne tikai Latvijā, arvien vairāk uzsver to, cik šis laiks ir nozīmīgs bērnu un jauniešu emocionālajai un psiholoģiskajai labklājībai. Tieši mums, pieaugušajiem, tai ir jāpievērš īpaša uzmanība. Pirmkārt, tas ir mūsu, mammu un tēvu, ģimenei pietuvinātu cilvēku un pedagogu, uzdevums – ievērot, ka bērnam vai jaunietim ir raizes, grūtības, viņa uzvedība ir izmainījusies, varbūt viņš runā par paškaitējumu, bet varbūt to jau dara. Un sniegt viņam palīdzīgu roku, nevis lasot morāli, bet visupirms esot klāt, uzklausot bērnu, piedāvājot palīdzību un reizēm to arī nedaudz uzspiežot, meklējot profesionālu palīdzību. Otrkārt, tikpat būtiska ir arī veselības izglītība, kuras ietvaros eksperti var doties uz skolām, izglītot bērnus un jauniešus, atbildot uz visiem viņus interesējošiem jautājumiem, lai garīgās veselības problēmu iedīgļus pamanītu pēc iespējas ātrāk vai novērstu vēl pirms tās ir radušās, tajā pašā laikā sniedzot atbalstu tiem bērniem, kuri ar šīm problēmām jau saskaras. Tas ir lielais mērķis un uzdevums – izglītot un atbalstīt bērnus, lai viņi justos laimīgāki ne tikai šodien, bet arī rīt un visu savu dzīvi.”

Biedrības “Papardes zieds” veselības izglītības aicinājuma kampaņā ir iesaistījušās arī citas organizācijas – Dardzedze, centrs Marta, DIA+LOGS, Latvijas Drošāka interneta centrs, Mammām un tētiem, Māmiņu klubs, Tēvi, Mentori, Latvijas Ārstu Biedrība, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija, Latvijas jaunatnes padome, Psihologi par tiesiskumu bērnu un ģimeņu aizstāvībai, Latvijas ginekologu un dzemdības speciālistu asociācija, Protests, Agihas, Trepes un Active Rainbow.

Kampaņas informatīvais atbalstītājs – TVNET GRUPA. 

Par biedrību “Papardes zieds”:

Biedrība “Papardes zieds” ir brīvprātīga un demokrātiska sabiedriskā labuma organizācija, kas dibināta 1994. gadā. “Papardes zieds” ir viena no Latvijas lielākajām nevalstiskajām organizācijām, kas veiksmīgi jau daudzus gadus strādā reproduktīvās veselības un tiesību jomā visā Latvijas teritorijā. “Papardes zieds” misija ir panākt, lai Latvijā tiktu īstenotas katra cilvēka seksuālās un reproduktīvās tiesības, lai katram būtu pieejami kvalitatīvi pakalpojumi un izvēle tiktu izdarīta, balstoties uz kvalitatīvu informāciju.