Noderīgi: kuri autosēdeklīši ir bīstami bērniem?

Noderīgi: kuri autosēdeklīši ir bīstami bērniem?

15. Oct 2012, 06:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Šogad Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk - PTAC), veicot Transportlīdzekļu sastāvdaļu uzraudzības projektu, īstenojis bērnu aizsargsistēmu (autosēdeklīšu) un motobraucēju aizsargķiveru un to stiklu uzraudzības aktivitātes. Projekta ietvaros PTAC konstatējis vienu nedrošu un divus normatīvo aktu prasībām neatbilstošus autosēdeklīšus, kā arī piecas neatbilstošas motobraucēju ķiveres. Kopā pārbaudīti 86 bērnu autosēdeklīšu modeļi un 58 motobraucēju aizsargķiveru modeļi.

Autosēdeklīši

Projekta ietvaros tika pārbaudīti 86 autosēdeklīšu modeļi dažādas to tirdzniecības vietās, 24% no pārbaudītajiem modeļiem konstatētas dažādas neatbilstības: instrukcijas trūkums valsts valodā, nepilnīga instrukcija, daži modeļi vispār nebija nodrošināti ar instrukciju, 5 modeļi nebija nodrošināti ar tipa apstiprinājuma sertifikātu, 1 modeļa tipa apstiprinājuma sertifikāts nebija autentisks, 2 modeļi nebija nodrošināti ar informācijas par ražotāju. Projekta norises laikā daudzas neatbilstības tika novērstas. Lietu izskatīšanas rezultātā tika atzīti par nedrošiem un no Latvijas tirgus tika izņemti 3 normatīvo aktu prasībām neatbilstoši auto sēdeklīšu modeļi, kopā 51 gabals.

Ar nedrošajiem auto sēdeklīšiem varat iepazīties šeit!

Kam jāpievērš uzmanība iegādājoties un lietojot autosēdeklīšus:

• Autosēdeklīti ir jāizvēlas atbilstoši bērna savaram.

• Ir jāpārliecinās, ka autosēdeklītis ir marķēts ar tipa apstiprinājuma marķējumu, ko var apskatīt šeit!.

• Uzstādot autosēdeklīti, ir stingri jāievēro ražotāja norādījums.

• Autosēdeklītim ir jābūt nodrošinātam ar instrukciju valsts valodā.

• Jostām, ar kurām autosēdeklītis ir nostiprināts transporta līdzeklī, ir jābūt nostieptām, jostām, ar kurām ir tiek stiprināts bērns, ir jāpieguļ bērna ķermenim, jostas nedrīkst būt sagrieztas.

Vairāk padomu par to, kā izvēlēties un lietot autosēdeklīti lasiet šeit!

www.ptac.gov.lv