Trīs mēnešu laikā akcijā „Meklējam sirdsmāsiņu” saņemti jau 1135 pieteikumi par 279 bērnu māsām

Trīs mēnešu laikā akcijā „Meklējam sirdsmāsiņu” saņemti jau 1135 pieteikumi par 279 bērnu māsām

28. Aug 2012, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Trīs mēnešu laikā akcijā „Meklējam sirdsmāsiņu” saņemti jau 1135 pieteikumi no pacientiem un viņu tuviniekiem, piesakot akcijai 279 bērnu māsas no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) novietnēm Torņakalnā, Gaiļezerā un Ogrē. Šobrīd visvairāk pieteikumi iesniegti par Intu Romani, Olgu Popovu, Edīti Enni, Agnesi Voicehovsku, Olitu Bundzenieci, Marinu Maļuginu, Valdu Ūdri un Ivetu Germani.

BKUS galvenā māsa Dita Raiska: „Ir vārdos neizsakāms gandarījums par lielo pieteikumu skaitu un labajiem vārdiem, kas saņemti gan anketās, kas tiek aizpildītas slimnīcas nodaļās, gan arī pieteikumos internetā. Īpaši priecē tie pieteikumi, kuros pacienti un viņu tuvinieki ar labiem vārdiem novērtē bērnu māsu darbu un atceras to, kā māsas pat pirms vairākiem gadiem palīdzējušas bērniem atveseļošanās procesā ne tikai ar nepieciešamo procedūru veikšanu, bet arī ar savu klātbūtni, sirsnīgo smaidu un kādu mīļu vārdu. Tas nozīmē, ka cilvēki atceras un novērtē to, kas viņu labā tiek darīts.”

Akcijā „Meklējam sirdsmāsiņu” ar tās iniciatora un atbalstītāja Rietumu Bankas labdarības fonda, Pētera Avena labdarbības fonda „Paaudze”, Bērnu slimnīcas un akcijas organizatora laikraksta „Diena” atbalstu līdz pat septembra beigām tiks noskaidrotas sirsnīgākās, atsaucīgākās, labākās Bērnu slimnīcas māsas, kuras strādā bērnu veselības aprūpē.

Bērnu slimnīcas pacientu un viņu tuvinieku balsojumā tiks noskaidrotas 25 sirdsmāsiņas – pa vienai no katras nodaļas, savukārt slimnīcas vadība, sadarbojoties ar Māsu padomi, apbalvošanai izvirzīs vienu māsiņu no tām nodaļām, kuras nenonāk ilgstošā saskarsmē ar pacientiem (operāciju māsas, anestezioloģijas māsas u.c.), tomēr savu darbu veic ar sirsnību, gādību un atbildību, lai ikkatrs saņemtu labu aprūpi un veiksmīgi izveseļotos. Sirdsmāsiņas tiks apbalvotas ar naudas prēmijām un saņems atzinības rakstus no akcijas „Meklējam sirdsmāsiņu” patroneses - Valsts prezidenta kundzes Daces Seisumas.

Balsot par savu sirdsmāsiņu iespējams vēl līdz 30. septembrim, aizpildot anketu portālā www.diena.lv/sirdsmasina vai visās Bērnu slimnīcas nodaļās, kur izvietoti informatīvie plakāti, pieteikuma anketas un balsošanas kastītes. Nekad nav par vēlu pateikt labus vārdus, tāpēc, ja Tava sirdsmāsiņa joprojām strādā Bērnu slimnīcā, viņai iespējams pateikties pat pēc vairākiem gadiem. Akcijas portālā ir izveidots īpašs māsiņu meklētājs, ar kura palīdzību pēc vārda, uzvārda, nodaļas vai fotogrāfijas iespējams sameklēt māsiņu, kura sniegusi tik nepieciešamo palīdzību un atbalstu.

Akcijas „Meklējam sirdsmāsiņu” mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību bērnu māsu darbam, celt bērnu māsas profesijas prestižu, uzsverot, ka no māsu darba ir atkarīga pacienta aprūpe un sekmīgs atveseļošanās process. Iepriekš akcija „Meklējam sirdsmāsiņu” divos posmos jau norisinājās 2008. un 2009. gadā. Akcijas pirmajā posmā tika noskaidrotas Bērnu slimnīcas sirsnīgākās bērnu māsas, savukārt 2009. gadā – visu valsts slimnīcu bērnu māsu vidū.