Pārrunājiet ar bērnu ugunsdrošības jautājumus

02. Jul 2012, 09:30 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Vasara ir arī grilēšanas laiks. Atcerieties, ka grila degšķidrumi ir ugunsbīstami un ātri uzliesmojoši un to lietošana saistīta ar apdedzināšanās risku. Šo degšķidrumu iedzeršana, nokļūšana uz gļotādām vai acīs var radīt nopietnus draudus veselībai gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Nodrošiniet, lai degšķidrums nenonāktu bērna rokās un grilēšanas laikā bērns nerotaļātos grila tuvumā. Grils izraisa īpašu bērna interesi, interesanti ir grila piederumi un darbības, kas notiek ap grilu, tādēļ ir svarīgi novērst bērna uzmanību un interesi uz citām nodarbēm.

Rīkojot pasākumus ar grilēšanu, vienmēr pārliecinieties vai būs iespējams nodrošināt bērna uzraudzību grilēšanas laikā. Sadaliet pienākumus un nosakiet atbildīgās personas grila un bērnu uzraudzībai. Ja Jums nav pārliecības, ka Jūsu rīcībā ir pietiekami liela teritorija, lai bērni uzturētos pietiekami drošā attālumā no grilēšanas vietas, labāk no šāda pasākuma atteikties, piemēram, grilēšana pludmalē vai sabiedriskos pasākumos.

Vasara ir arī ugunskuru laiks. Pārrunājiet ar bērnu par ugunsdrošību un rīcību ugunsgrēka gadījumā. Nodrošiniet, lai bērns atrastos drošā attālumā no ugunskura, ņemat vērā, vēja virzienu un dzirksteļu izplatīšanās risku. Rūpējaties, lai ugunskurs atrastos pietiekamā attālumā no viegli uzliesmojošiem objektiem un priekšmetiem. Ugunskura aizdedzināšanai nelietojiet viegli uzliesmojošus šķīdumus kā benzīnu, petroleju u.tml.

Pārrunājiet ar bērnu par grila radītajiem riskiem, degšķidruma bīstamību un ugunsdrošību.

 • Pirms uzsākt grilēšanu, pārliecinieties, ka grils ir darba kārtībā un drošs lietošanai, īpaši tas attiecas uz gāzes griliem.
 • Atrodiet piemērotu vietu grila uzstādīšanai: uz līdzenas, stabilas virsmas, lai tuvumā nav koku, šķūnīšu, nojumju u.c. viegli uzliesmojošu objektu.
 • Lietojiet grilam piemērotu kurināmo – kokogles.
 • Lietojiet tikai grilam paredzētos degmaisījumus, nekādā gadījumā neizmatojiet petroleju, benzīnu vai citus viegli uzliesmojošus šķidrumus.
 • Neatstājat grilu bez uzraudzības.
 • Ieteikumi bērna drošībai vasarā

Grilējot, ievērojat arī pārtikas drošības nosacījumus:

 • Mazgājiet rokas pirms sākat darboties ar pārtiku;
 • Mazgājiet rokas pēc jēlas gaļas apstrādes;
 • Nodrošiniet, lai jēlie produkti (gaļa) nenonāktu saskarē ar gataviem produktiem, piemēram, maizi, dārzeņiem, tai skaitā virsmas, kas saskārušas ar jēlu gaļu;
 • Nelieciet izcepto gaļu uz traukiem, kas bijuši saskarē ar jēlo gaļu;
 • Pārliecinieties, ka gaļa ir labi termiski apstrādāta.

Avots: Veselības Ministrija

Skaties Māmiņu Kluba veidotu īsfilmu par bērnu drošību skrituļojot un braucot ar riteni,uzzini, kā pareizi lietot velosipēdu ķiveri, aizsargus un kā sniegt pirmo palīdzību traumu gadījumā.

Īsfilmā padomos dalās:

Andris Pāže – Valsts policijas Prevencijas pārvaldes Metodiskās vadības nodaļas priekšnieks

Aigars Pētersons – Bērnu slimnīcas Ķirurģijas klīnikas vadītājs

Evita Krievāne – Sportland slidošanas trenere

Haralds Lučkovskis – galvenais speciālists – eksperts pirmās palīdzības jautājumos, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 

Filmu atbalsta Labklājības ministrija, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests