Izmaiņas Bērnu slimnīcas ārstniecības procesā

Izmaiņas Bērnu slimnīcas ārstniecības procesā

28. Feb 2011, 11:51 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Saskaņā ar Pacientu tiesību likumu, kas stājies spēkā 2010.gada 1.martā, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas darbā veiktas vairākas izmaiņas. Tās galvenokārt attiecināmas uz tiem gadījumiem, kad pie nepilngadīgā pacienta nav vecāku vai citu likumisko pārstāvju, kuri ir pilnvaroti pieņemt lēmumu par izmeklēšanas vai ārstēšanas uzsākšanu.

 

Uzreiz jāsaka, ka neatliekamās palīdzības sniegšanu augstāk minētās izmaiņas nekādā veidā neietekmēs un palīdzība tiks sniegta, neatkarīgi no apstākļiem:

  • gadījumos, kad vilcināšanās apdraud pacienta dzīvību un nav iespējams saņemt pacienta likumiskā pārstāvja piekrišanu, ārstniecības persona veic neatliekamus pasākumus: izmeklēšanu, ārstēšanu, tai skatā ķirurģisku vai cita veida invazīvu iejaukšanos saskaņā ar ārstu konsīlija lēmumu. Šajā gadījumā 3 darbdienu laikā ārstu konsīlijs par pieņemto lēmumu informē bāriņtiesu.
    • gadījumos, kad sniedzama pirmā vai neatliekamā medicīniskā palīdzība, konsīlijs nav nepieciešams, taču bāriņtiesas informēšana kā iepriekšējā punktā;

 

Zināmas klientu neērtības sagaidāmas tajos gadījumos, kad pacients ieradies uz slimnīcu plānveida kārtā tādu personu pavadībā, kas likumdošanas izpratnē nav atzīstami kā likumiskie pārstāvji:

  • vecvecāki, brāļi vai māsas;
  • attāli radinieki, kaimiņi , draugi u.c.

 

Šajos gadījumos, kad nav nepieciešama steidzama palīdzība, plānveida izmeklējumi un ārstēšana uzsākami tikai tad, ja saņemta rakstiska atļauja no pacienta likumiskajiem pārstāvjiem. Līdz ar to jārēķinās ar iespēju, ka šī palīdzība varētu tikt atteikta līdz tam, kamēr kāds no bērna likumiskajiem pārstāvjiem klātienē apstiprinās savu piekrišanu paredzēto procedūru veikšanai.

 

Attiecībā uz jau stacionētiem pacientiem arī paredzamas dažas izmaiņas. Gadījumos, ja slimības gaitā rodas nepieciešamība pēc tādām ārstniecības metodēm, kas iepriekš nav saskaņotas ar pacienta likumisko pārstāvi:

  • Ja pacienta likumiskais pārstāvis nedod piekrišanu izmeklēšanai/ārstēšanai vai nav atrodams, bet ārsts uzskata, ka ārstniecības uzsākšana ir pacienta interesēs, atļauju ārstniecības uzsākšanai, pamatojoties uz ārsta motivētu iesniegumu, 3 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas var dot bāriņtiesa (izņemot neatliekamas palīdzības gadījumus)  
  • Ja persona, kas pārstāv pacientu, atsakās pieņemt lēmumu par pacienta ārstēšanu, bet ārsts uzskata, ka ārstēšana ir pacienta interesēs, lēmumu par ārstniecību pieņem ārstu konsīlijs;
  • Ja pacientu pārstāvošā persona atsakās rakstveidā apliecināt atteikšanos, pieaicina 2 pilngadīgus un rīcībspējīgus lieciniekus, kuri apliecina, ka pacientu pārstāvošā persona pieņēmusi minēto lēmumu