Bērnu slimnīcā atklāj Ārstu māju

Bērnu slimnīcā atklāj Ārstu māju

10. Feb 2012, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

9.februārī tika atklāta arī jaunuzceltā Ārstu māja, kas turpmāk pavērs plašākas iespējas vecākiem būt kopā ar savām atvasēm ārstniecības un atveseļošanās procesa laikā. 

Jaunuzceltā Ārstu māja ir 20.korpusa jeb astoņu stāvu ēkas piebūve. Uz telpām jaunajā ēkā lielākoties pārcelsies ārsti, rezidenti un atbalsta personāls. Ņemot vērā, ka Bērnu slimnīcā norit arī topošo ārstu – rezidentu apmācība, ēkā būs atvēlētas telpas jaunās ārstu paaudzes vajadzībām un apmācības procesam. Šīs pārmaiņas būtiski ļaus paplašināt esošo aprūpes nodaļu platību, t.i., palātu skaitu, nodrošinot komfortablākus apstākļus un lielāku iespēju vecākiem būt klāt pie sava bērna, tādējādi veicinot ātrāku atveseļošanās procesu. Piebūves kopējā celtniecības platība ir 3238 m2, savukārt projekta izmaksas sastāda teju 2 milj. latu. Projekta ietvaros tika labiekārtota gan pieguļošā teritorija 5107 m2 platībā, kā arī izveidotas stāvvietas 56 automašīnām un izbūvēti iekšējie ceļi un gājēju ietves.

 Šobrīd pilnā sparā rit arī 1973.gadā celtās astoņu stāvu ēkas renovācijas darbi. Ēka tiks atjaunota gan no iekšpuses, gan no ārpuses, veicot telpu pārplānojumu, nomainot jumtu, siltinot sienas u.c. Lai veidotos saskaņots un vienots ansamblis, uz ārējām sienām tiks liktas tādas pašas sarkani baltas plātnes, kādas jau rotā jaunuzbūvēto korpusu un ēkas piebūvi. Vienlaikus turpinās arī renovācijas darbi vienai no infekcijas nodaļām, kur gadā ārstējas vairāk nekā 1000 pacientu ar akūtām vīrusa saslimšanām. Paredzēts, ka nodaļā būs 40 gultas vietas, pacientiem un viņu vecākiem būs pieejamas vienvietīgas un divvietīgas palātas, kā arī sakārtota pieguļošā teritorija. Renovācijas darbi tiek veikti 1400m2 platībā un orientējoši sastāda 800 tūkstošus latu. Renovācijas darbus infekcijas nodaļā plānots pabeigt 2012. gada pavasarī.

Īstenojot šos projektus, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca tuvinās izvirzītajam mērķim attīstīt kvalitatīvus, izmaksu ziņā efektīvus, bērniem un ģimenei draudzīgus veselības aprūpes pakalpojumus. Rekonstrukcijas darbi tiek plānoti līdz 2014. gadam, kad tiks pabeigta visu aprūpes nodaļu (nodaļas, kurās tiek ārstēti bērni) renovācija slimnīcas Torņakalna novietnē.

BKUS valdes priekšsēdētāja Anda Čakša norāda: „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca ir vienīgā daudzprofilu terciārā veselības pakalpojuma sniedzēja valstī bērniem no dzimšanas līdz astoņpadsmit gadiem. Mainoties veselības aprūpes nostādnēm pasaulē un Latvijā, kas vērstas uz pacienta interešu ievērošanu, būtiskas pārmaiņas notiek arī Bērnu slimnīcā. Nozīmīgākās tendences, kuras plānojam pilnveidot, ir ambulatorās pieejamības nodrošināšana visu līmeņu aprūpes pacientiem, akūta un plānveida dienas stacionāra attīstīšana, gultas vietu skaita un izmantojamo resursu (cilvēku un saimniecisko) efektivizācija. Atbalstot Veselības ministrijas pasludināto Mātes un bērna veselības gadu, esam gatavi vairāk runāt par bērnu veselības aprūpē svarīgiem jautājumiem: profilakse, traumatisma mazināšana, stājas problēmu risināšana, novēlotas diagnostikas mazināšana, bērnu atkarību un psihiskās veselības jautājumiem.”

Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā šobrīd ir 614 gultas, kuru apkalpošanā nodarbināti 390 ārsti, 574 ārstniecības un pacientu aprūpes personāla darbinieki, 523 ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personāla darbinieki, 55 administratīvo resursu un 396 saimnieciskā personāla speciālisti. Ik gadu stacionārā tiek ārstēti un izmeklēti vairāk nekā 30 000 pacientu. Ik dienu ambulatoros pakalpojumus saņem vidēji 600 bērnu, savukārt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā vēršas vidēji 180 bērnu.

Vērienīgie būvniecības darbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Stacionārās veselības infrastruktūras attīstība VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca””. Projekta kopējās izmaksas ir septiņi miljoni latu, no kuriem 85% ir ERAF līdzfinansējums, 13,21% valsts budžeta līdzfinansējums un 1,79% BKUS līdzfinansējums.” ietvaros.