Vai bērna kopšanas pabalsta saņēmēju var mainīt?

Vai bērna kopšanas pabalsta saņēmēju var mainīt?

30. Jun 2014, 00:02 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Ar šādu jautājumu pie mums vērsās kāda māmiņa. "Kādas ir iespējas mainīt bērna kopšanas pabalsta saņēmēju? Piemērs, lai saprastu jautājumu - pagaidām bērna kopšanas pabalstu saņem māte, bet ir jāatgriežas darbā ātrāk par laiku, kad bērnam apritējis gads. Bērna kopšanas atvaļinājumu varētu turpināt līdz gada vecumam bērna tēvs. Vai un pēc kādiem aprēķiniem bērna kopšanas pabalstu var saņemt bērna tēvs?". Atbild VSAA Kontaktu centra klientu apkalpošanas operatore Kristīne Kovaļova.

Vai var mainīt bērna kopšanas pabalsta saņēmēju?

Lai mainītu pabalsta saņēmēju, tad pabalsta prasītājam personīgi jāvēršas jebkurā VSAA nodaļā, jāiesniedz iesniegums, līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu. Iesniegumu VSAA var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, ja ir drošs elektroniskais paraksts(sūtot uz edoc@vsaa.lv) vai nosūtīt pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas VSAA nodaļu.

Papildus VSAA nodaļā pabalsta saņēmējam vēlams personīgi jāiesniedz iesniegums par atteikšanos no pabalsta un pabalsta piešķiršanu otram vecākam. Iesniegumu VSAA var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, ja ir drošs elektroniskais paraksts (sūtot uz edoc@vsaa.lv) vai nosūtīt pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas VSAA nodaļu.

Nodaļu adreses un darba laiki - http://www.vsaa.gov.lv/lv/kontakti/kontaktinformacija

Vecāku pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, kurš, pabalsta piešķiršanas dienā, ir nodarbināta persona (darba ņēmējs vai pašnodarbināta persona) un izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu. Pabalstu piešķir līdz bērna gada vecuma sasniegšanas dienai. Pabalsta apmērs ir 70% no personas dienas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas (bruto algas). Ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā pārsniedz 32,75 eiro (23,02 latu) - par vienu kalendāra dienu izmaksā 32,75 eiro (23,02 latu) un 50 procentus no piešķirtā pabalsta summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz 32,75 eiro (23,02 latu). No 01.01.2014. pabalsta minimālais apmērs ir 171 eiro (vai ne mazāk kā 5,6219 eiro vienā kalendāra dienā).

Vidējo kalendāra dienas apdrošināšanas iemaksu algu pabalstam aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus mēnešus pirms mēneša, kurā piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums.

Aprēķinot pabalstu, attiecīgajā 12 mēnešu periodā tiek ņemti vērā tikai darbā gūtie ienākumi, no kuriem ir veiktas sociālās iemaksas.Vidējo kalendāra dienas apdrošināšanas iemaksu algu iegūst, šā laikposma kopējos ienākumus dalot ar kopējo kalendāra dienu skaitu periodā.

Pārskatāma tabula par 2014.gadam aktuālajiem pabalstiem vecākiem atrodama ŠEIT>>

Māmiņu Klubs