Priekšlaikus dzimis mazulis. Kā veidot emocionālo saiti?

16. Nov 2020, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Priekšlaikus dzimis mazulis vecākiem vienmēr līdzi nes uztraukumu, raizes un daudz jautājumu, tāpēc vaicājām Jūrmalas slimnīcas Dzemdību nodaļas neonatoloģei, pediatrei Dinai Krūzei, kā vislabāk veidot saikni ar priekšlaikus dzimušu bērniņu.

Par priekšlaikus dzimušiem sauc tos mazuļus, kuri dzimuši no 23.gestācijas nedēļas līdz par 36.gestācijas nedēļai. Cik plaša ir šī laika amplitūda, tik dažāds var būt arī svars, ar kuru pasaulē nāk priekšlaikus dzimis bērniņš – sākot no 400g līdz pat 3kg vai pat vairāk.

“Priekšlaikus dzimuša bērniņa aprūpe prasa daudz lielāku uzmanību, jo šie bērniņi atrodas speciālos inkubatoros, kā arī nepieciešama lielāka medicīniskā iejaukšanās,” stāsta ārste, piebilstot, ka arī priekšlaikus dzimušiem ļoti svarīga ir vecāku pieskaršanās. Dina Krūze: “Ir jābūt sterilai videi un ļoti rūpīgai epidemioloģiskajai situācijai, kā arī tas prasa papildus speciālu apmācību, taču bērniņa paņemšana rokās un vecāku pieskārieni sniedz ļoti daudz.” Ne velti visos neonatoloģijas centros praktizē ķenguru metodi, kā arī liela nozīme ir āda – āda kontaktam, kas tiek praktizēts dzemdību nodaļās pilnībā iznēsātiem jaundzimušajiem, spēlējot lielu lomu bērna tālākajā attīstībā.

Lai veidotu sasaisti ar priekšlaikus dzimušu bērniņu, ārste uzsver arī sarunāšanās lielo nozīmi pat tad, ja mazulis atrodas inkubatorā un tālāk no māmiņas. Kā saka neonatoloģe Dina Krūze, pat sarunāšanās ar vēl nedzimušu bērniņu mammas puncī ir ļoti svarīga viņa tālākajā attīstībā

“Priekšlaikus dzimuši bērni nav nolemti! Viņi var būt pilnīgi veseli, augt un attīstīties,” uzsver ārste.