VSAA atbild: jaunā māmiņa bērna kopšanas atvaļinājumā, kura ir arī topošā māmiņa

VSAA atbild: jaunā māmiņa bērna kopšanas atvaļinājumā, kura ir arī topošā māmiņa

24. Oct 2017, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Esam saņēmuši vēstuli no kādas māmiņas, sastopoties ar daudzām neskaidrībām, kas noved pie neskaitāmiem jautājumiem, jo jaunā māmiņa, kura pašreiz ir bērna kopšanas atvaļinājumā, ir reizē arī topošā māmiņa, BET uzņēmuma likvidācijas dēļ ir problemātiski saņemt nākamo bērna kopšanas pabalstu. Ko šajā gadījumā saka VSAA speciālisti? Lūkojam pēc atbildes!

Jautājums:

Esmu nonākusi nejaukā situācijā un gribētu uzzināt vairāk informācijas par iespējām, ko varu darīt savā situācijā savā labā. 

Tā kā, iespējams, ir vairākas māmiņas, kas nonākušas līdzīgā situācijā-varbūt varētu būt noderīgs raksts par šo tēmu Jūsu interneta mājaslapā.

Esmu dekrētā ar 2.dēliņu, kuram drīz būs gadiņš. Pabalsta periods tika pieteikts līdz 1.5g.v., kas ir līdz 3.05.2018. Dotajā brīdī esmu gaidībās un 29.05.2018.datumā gaidāms 3.bērniņš. Liels prieks par gaidāmo, bet to visu aizēno fakts, ka mans darba devējs plāno uzņēmuma likvidāciju šī gada decembrī (vēlākais janvārī). Tas nozīmē, ka maternitātes pabalstus izmaksās, jo 210 dienas pēc likvidācijas varu tos vēl pieprasīt, savukārt vecāku pabalsta man nebūs, jo pieteikšanas brīdī ir jābūt darba attiecībās!

Būs grūti ar 2 bērnudārza bērniem, neregulāriem vīra ienākumiem un zīdaini uz rokas izdzīvot, ja nemaksās ik mēnesi vecāku pabalstu. 

Vai ir kādas iespējas, kā pasargāt sevi no šī? Vai iespējams, ka cita darba vieta pieņem dekrētā esošu sievieti, kas turpina nestrādāt, jo kopj bērniņu?

Atbild VSAA sepciālisti:

Maternitātes pabalsts

Maternitātes pabalstu piešķir, ja topošā māmiņa ir darba ņēmēja vai pašnodarbinātā, atrodas grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā un par minēto periodu ir izsniegta darbnespējas lapa B. Un ir tikai viens izņēmuma gadījums, kad maternitātes  pabalstu var piešķirt nenodarbinātai sievietei, proti, ja tiesības uz grūtniecības atvaļinājumu iestājušās ne vēlāk kā 210 dienas pēc atlaišanas no darba sakarā ar darba devēja likvidāciju. 

Vecāku pabalsts

Līdz 2017.gada 1.janvārim vecāku pabalstu piešķīra tikai tajā gadījumā, ja māmiņa bija nodarbināta vecāku pabalsta pieprasīšanas dienā (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu"). No 2017.gada 1.janvāra likumdevējs paplašināja vecāku pabalsta saņēmēju loku, nosakot, ka vecāku pabalstu piešķir un izmaksā arī gadījumā, ja sieviete nav nodarbināta vecāku pabalsta pieprasīšanas dienā, bet sakarā ar bērna dzimšanu atradusies grūtniecības vai dzemdību atvaļinājumā. 

Tiesības uz vecāku pabalstu nav nosakāmas sievietei, kurai maternitātes pabalsts piešķirts saskaņā ar likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 8.pantu, proti, kurām tiesības uz grūtniecības atvaļinājumu iestājušās ne vēlāk kā 210 dienas pēc atlaišanas no darba sakarā ar darba devēja likvidāciju. 

Jāatzīmē, ka māmiņai būs tiesības saņemt bērna kopšanas pabalstu, kura apmērs līdz bērna pusotra gada vecumam ir 171 eiro, bet no pusotra gada līdz divu gadu vecumam 42,69 eiro. Vai arī, ja bērna tēvs ir darba attiecībās, tad viņš var pieprasīt vecāku pabalstu un to viņam, janeatradīsies bērna kopšanas atvaļinājumā, izmaksās 30% apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta, papildus tiks piešķirts arī bērna kopšanas pabalsts.

Par  pabalstiem, kompensācijām un darbinieka tiesībām, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, var palīdzēt konsultēt Valsts darba inspekcija.