Piedalies aptaujā par trauksmes izplatību sievietēm grūtniecības un pēcdzemdību periodā!

Piedalies aptaujā par trauksmes izplatību sievietēm grūtniecības un pēcdzemdību periodā!

19. Feb 19:56 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Cien. grūtnieces un jaunās māmiņas! Aicinām jūs piedalīties Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras pētījumā “Ģeneralizētas trauksmes simptomu izplatība un ar to saistitie faktori sievietēm grūtniecības un pēcdzemdību periodā Latvijā”.

Trauksmes traucējumi skar 4% pasaules populācijas iedzīvotāju, līdz ar to tie ir vieni no visbiežāk sastopamajiem psihiskās veselības traucējumiem.(WHO, 2023). Vispārējā sieviešu populācijā ģeneralizētas trauksmes izplatība ir 5-12%. Trauksme mēdz būt dabiska un normāla reakcija uz situācijām, kurās cilvēks saskaras ar bailēm no nākotnē paredzētiem reāliem vai iedomātiem notikumiem. To raksturo uztraukuma, nemiera un saspringuma izjūta ķermenī. Parasti trauksme pāriet, kad situācija tiek atrisināta, taču dažkārt trauksme pārformējas traucējumā un kļūst par pastāvīgu ikdienas sastāvdaļu un var pazemināt dzīves kvalitāti, jo tā izpaužas ar dažādiem nepatīkamiem simptomiem, piemēram, sirdsklauvēm, svīšanu, trīcēšanu, elpas trūkumu, reiboni bailēm zaudēt kontroli, nerealitātes izjūtu u.c. 

APTAUJAS ANKETA

 

Grūtniecības un pēcdzemdību periodā izjust satraukumu ir dabiski, taču dažkārt tā pārmērīga intensitāte var pasliktināt sievietes dzīves kvalitāti, kā arī negatīvi ietekmēt bērna attīstību, piemēram, palielināt risku trauksmes traucējumu attīstībai, grūtības mācīties, veicināt nedrošu piesaisti, kas ietver grūtības veidot veselīgas attiecības ar apkārtējiem,  un paaugstināt risku citu psihisku saslimšanu attīstībai.

Šīs anketas apkopotā informācija sniegs iespēju izpētīt, cik izplatīti ir  trauksmes traucējumu simptomi tieši grūtnieču un jauno māmiņu populācijā, kā arī sniegs ieskatu, kādi ir trauksmes attīstību  ietekmējošie faktori. Šāds pētījums līdz šim Latvijā vēl nav veikts.

Ar jūsu dalību pētījumā tiks gūta iespēja labāk izprast situācijas nopietnību, kā arī to, kādi atbalsta pasākumi būtu nepieciešami grūtnieču un jauno māmiņu trauksmes traucējumu mazināšanā, lai nākotnē būtu iespējams uzlabot jauno māmiņu, un līdz ar to arī bērnu, psihoemocionālo veselību.

Pētījuma anketas aizpildīšana aizņems līdz 20 minūtēm jūsu laika. 

APTAUJAS ANKETA
 

Kā arī aicinām piedalīties atkārtotā anketēšanā, lai monitorētu grūtnieču/jauno māmiņu labsajūtu un noteiktu, kuri faktori to ietekmē. Atkārtotas anketas tiks izsūtītas ik pa 3 mēnešiem līdz Jūsu pirmā pēcdzemdību gada beigām.