Kā dūlas palīdz sagatavoties dzemdībām?

Kā dūlas palīdz sagatavoties dzemdībām?

20. Mar 2018, 08:02 Evija_Riduze_Skujina Evija_Riduze_Skujina

(Šis raksts ir balstīts uz 2017. gada sākumā veiktu antropoloģisku pētījumu par dūlām)

Dzemdības ir notikums, kuram noteikti ir nepieciešama iepriekšēja sagatavošanās un izpratne par notiekošo procesu. Ir daudz un dažādi veidi, kā gatavoties dzemdībām - sagatavošanās kursi, lekcijas, konsultācijas ar ārstu, vecmāti, bet kas der vienai māmiņai nederēs citai. Viens no veidiem, kā māmiņa var gatavoties dzemdībām, ir individuāla konsultēšanās ar dūlu- kas var būt viena satikšanās reize, vai arī sadarbība visu grūtniecības laiku. Kā dūla var palīdzēt sagatavoties dzemdībām un ko tas dod topošajai māmiņai? Atbildes uz šo jautājumu es meklēju garās sarunās ar dūlām un apmeklējot dūlu vadītas nodarbības.


Lai notiktu veiksmīga sagatavošanās dzemdībām kopā ar dūlu, primārais noteikums ir labu attiecību nodibināšana starp topošo māmiņu un dūlu, jo dūlas strādā pēc holistiskā aprūpes principa, kur attiecības starp ārstu vai dūlu un klientu ir būtisks punkts. Dūla var būt klāt tikai grūtniecības laikā un var arī būt kopā ar topošo māmiņu dzemdībās. Ja dūla ir klāt dzemdībās, pirms tam dūla obligāti ir tikusies ar klienti vismaz pāris reizes. Šī iepriekšējā iepazīšanās ir tas, bez kā dūlas nevar strādāt, jo viņu aprūpe ir individuāla, tāpēc ir svarīgi cilvēku kaut mazliet pazīt pirms tam. Visas dūlas minēja kā ļoti svarīgu attiecību daļu – abpusēju uzticēšanos un atklātību, kas ļauj dūlai izprast klienti un arī klientei dod drošības sajūtu. Dūlas arī atklāja, ka bez iepriekšējas pazīšanās ir grūti palīdzēt dzemdībās, jo nezina, kas konkrētajai sievietei var palīdzēt.


To sajušanu, to pieslēgšanos, to sapratni, kas tad ir viņas resursi, kāda viņa ir, ko viņa sagaida, cik daudz viņa jūt pati sevi, cik daudz viņa sagaida, ka viņai teiks priekšā. Dabūt to tajā brīdī, kad viņa jau ir sāpēs tur grūti. (Liene, vārds mainīts)


Gatavojoties dzemdībām kopā ar dūlu, topošā māmiņa var būt droša, ka viņas vēlmes un skatījums tiks ņemts vērā un dūla nekad neuzspiedīs savu redzējumu par to, kādām jābūt dzemdībām vai kā vislabāk pavadīt grūtniecības laiku. Dūlas pieņem un respektē topošo māmiņu izvēles un darbības.

Man bija tāda pieredze, ka mamma uzreiz pateica, ka dzemdēs ar epidurālo un man nav aizspriedumi. Mēs sarunājām, ko mums vajag un kā, lai iegūtu maksimālu labumu, izslēdzot kaut kādus riskus, kas ar to saistīts un dzemdējām, bet beigās gan nepaņēma, jo viss noritēja super ātri. Bet mammām vajag arī to atbalstu, ka viņas netiks nosodītas par it kā nepareizām izvēlēm, nezīdīt bērnu, dzemdēt ar atsāpināšanu un tā. (Amanda, vārds mainīts)


Ja dažādos dzemdību sagatavošanās kursos vai konsultācijās pie ārsta- ārsts vai lektors ir tas, kas runā visvairāk un stāsta savu redzējumu par to kā ir jānotiek dzemdībām, un visbiežāk topošā māmiņa tikai sēž un klausās, tad konsultācijās ar dūlu viss notiek apgriezti- dūla ir tā, kas klausās un topošā māmiņa ir tā, kas stāsta un dalās ar savām sajūtām, vīzijām par grūtniecību un dzemdību norisi. Dūlām nav sagatavots saraksts ar jautājumiem, kurus būtu jānoskaidro dzemdību gatavošanās procesā, jo dūlas iegūst visu nepieciešamo informāciju caur  rūpīgu klausīšanos, jo katra māmiņa pateiks tik daudz, cik viņai ir vajadzīgs.

Es domāju, ka man daudz jāklausās, nevis runāt, stāstīt kas jādara, ar savu pieredzi dalīties, bet vienkārši jāklausās viņā. Kad es braucu pie viņas uz mājām, es nekad nerunāju par dzemdībām vai sevi. Es klausos viņā, uzdodu jautājumu un klausos, kas ir viņas dzīvē, kur viņa bija, kur mācījās, kādas viņai ir attiecības ar ģimenes locekļiem. Un viņa tikai stāsta un es ar visu savu uzmanību cenšos parādīt viņai, ka es pieņemšu viņu jeb kā. (Laura, vārds mainīts)


Caur klausīšanos dūlas gūst ieskatu topošās māmiņas plašākā dzīvē, saprot, kādi ir viņas dzīves apstākļi, kāda vispār ir sieviete pēc rakstura, kādi ir viņas ieradumi, attiecības ar ģimeni. Dūlām ir svarīgs kopskats un personas iepazīšana, jo viņas tic, ka dzemdību gaitu var ietekmēt dažādas pagātnes problēmas, emocionālas problēmas, attiecības ģimenē, nesakārtota ikdienas dzīve, kā arī seksuālā pieredze. Sešas no astoņām dūlām grūtniecības laiku skata kā piemērotu, lai risinātu pagātnes problēmas, jo nerisinot šīs pārējās dzīves problēmas, dzemdībās tās var nākt ārā un pasliktināt dzemdību procesu.


Dūla ir tā, kas palīdz šīs lietas saslēgt, palīdz saprast to, kas šobrīd ir svarīgākais un kas nav. Kas varbūt ir no mūsu pagātnes, kas mums traucē. Tāpat arī dzemdību fāzē, kad veras dzemdes kakls, pilns atvērums 10cm, kā viņš veras katrā no posmiem, to nosaka kaut kāda saistība ar mūsu pagātni, mūsu attiecības ar tēti, ar mammu, attiecības ar savu vīrieti tagadējo, ar mūsu pašu sajūtām šeit un tagad, par to, kā tas būs, kad es būšu mamma, kad es vairs nebūšu sieviete, es būšu mamma. (Karmena, vārds mainīts)


Vēl caur klausīšanos visas dūlas minēja iespēju sajust un apjaust sievietes pašas iekšējos resursus, t.i. kaut kādas lietas, kā pati sieviete sev var palīdzēt dzemdību laikā. Arī grupu nodarbībās dūla vedināja topošās māmiņas apzināties savus resursus, piefiksēt tos un izmantot dzemdību procesā. Klientu vai pacientu pašu resursu apzināšana saistās ar holistisko medicīnas aprūpi, kur tiek pieņemts, ka pacients ir pats atbildīgs par savu ārstēšanu un ārsti vai veselības aprūpē iesaistītie uzticās klienta iekšējām zināšanām. Šie sieviešu resursi ir viņu iekšējās zināšanas un spējas, ko var un vajag izmantot dzemdību laikā, lai norisinātos veiksmīgas dzemdības. Kā arī tiek apzinātas vājās sievietes rakstura puses, ar ko varētu saskarties dzemdību laikā un ar to arī tiek strādāts.


To sajušanu, to pieslēgšanos, to sapratni, kas tad ir viņas resursi, kāda viņa ir, ko viņa sagaida, cik daudz viņa jūt pati sevi, cik daudz viņa sagaida, ka viņai teiks priekšā.(Liene, vārds mainīts)


Dūlas klausoties ne tikai apzinās sievietes resursus, bet arī apzinās, kā viņas varēs palīdzēt konkrētajai sievietei un kāda palīdzība konkrētajam indivīdam ir nepieciešama. Kā intervijās parādījās, dūlu izmantotās alternatīvās metodes un atbalsta veidi dzemdībās ir atkarīgi no katra indivīda vajadzībām un vēlmēm. Individuālais ārstniecības jeb pareizas palīdzības sniegšanas veids izriet no iepriekšējām tikšanās reizēm, klausīšanās un katra klienta iepazīšanas un viņu vēlmju apzināšanas. Individuālā aprūpes sistēma ir dūlu aprūpes pamatprincips, kas arī ir daļa no holistiskas aprūpes sistēmas. Kā vēl šajās tikšanās reizēs sievietes tiek sagatavotas dzemdībām?


Runājot ar dūlam, es nonācu pie secinājuma, ka topošās māmiņas sagatavošana dzemdībām lielā mērā ir spējināšana. Kas ir spējināšana?Pēc teorijas spējināšana nozīmē spēcināt indivīdu, lai tas paliek pārliecinošāks un ir spējīgs kontrolēt savu dzīvi, šajā gadījumā dzemdības, un pastāvēt par savām tiesībām. Tā ir spējināšana saņemt to, ko katrs pats vēlas. Dzemdību kontekstā spējināšana arī nozimē iedrošināt sievietes runāt un pieņemt lēmumus. Un tas viss notiek caur izglītošanu, lai sieviete ir spējīga pieņemt informētas izvēles. Kā pirmais punkts, ko dūlas minēja gan intervijās, gan novērojumu laikā, ir vedināt sievietes ieklausīties savā ķermenī, prātā un iekšējās sajūtās. Šis atkal ir raksturīgs holistiskajai aprūpei, kur sievietes individualitāte un iekšējās zināšanas ir ļoti svarīgas ārstēšanā. Dūlas mudina ieklausīties sevī un apzināties savas vēlmes, iedrošinot iet ceļu, kādas pašas vēlas un saņemt to, ko vēlas.


Noteikti tavs ķermenis pateiks vairāk priekšā, kā tu viņu gribi stumt ārā vai tupus vai rāpus vai kā. Ja mēs šitā daudz uzdotu jautājumus un liktu sievietei sevi sajust, tad tas viss notiktu daudz veiksmīgāk. (Ingūna, vārds mainīts)


Dūlas sagatavošanās procesā izglīto topošās māmiņas, tādā veidā spējinot viņas būt drošām un gatavām dzemdībām. Dūlas stāstīja, ka viņas topošajām māmiņām skaidro dzemdību procesu,  izrunā dažādus iespējamos dzemdību scenārijus, lai sieviete būtu sagatavota dzemdībām un zina, kas var notikt, kā arī zina, kā katra scenārija gadījumā rīkoties. Piemēram, grupu nodarbībās dūla informēja sievietes par epidurālās anestēzijas plusiem un mīnusiem, lai tās ir informētas arī par tādu opciju un pašas var izvēlēties vai izmantot to vai nē. Kā arī dūla izstāstīja, ko vecmāte varētu teikt dzemdību laikā un ko tas nozīmē, lai dzemdību laikā nav neziņa un sieviete zina, kā reāģēt. Arī par citiem dažādiem medikamentiem un dzemdību manupulācijām nodarbībās tika stāstīts, jo dūla apgalvoja, ka ne vienmēr ārsti paskaidros, katra medikamenta vai manupilācijas iedarbību. Dūlas sagatavo procesam, lai sievietes ir apzināti sagavotas un spējīgas pieņemt apzinātus lēmumus. Topošās māmiņas tiek izglītotas, lai viņas apzinās arī savas tiesības un  tas veicina sievietes ķermeņa cienīšanu.


Dūlas vedina uz to, ka tev ir sievietes un tas ir tavs ķermenis, tev ir tiesības pateikt nē, tev ir tiesības atteikties no procedūram, kuras tev liekas apšaubāmas, protams, ar atrunu, ka tas neapdraud dzīvību ne tev, ne mazulim. (Karmena, vārds manīts)

Var teikt, ka dūla sagatavošanās un arī dzemdību procesā ir kā gids, kurš sniedz informāciju, sagatavo, spējina topošo māmiņu, atbalsta un vienkārši ir klāt. Un dūlas skatījumā katra topošā māmiņa ir individuāla personība, kuras vēlmes un skatījums par dzemdībām un grūtniecību tiek pilnībā ņemts vērā. Labas, uzticības pilnas attiecības starp dūlu un topošo māmiņu ir pamatelements, kas padarīs gatavošanās procesu dzemdībām patīkamu un galvenais tādu, kā pati māmiņa to ir iztēlojusies. Novēlu, lai katrai māmiņai izdodas izdzīvot grūtniecību un dzemdības tā, kā viņa pati to vēlas un lai apkārtējie cilvēki to respektē!