Dzemdību nodaļas visās slimnīcās saglabās

Dzemdību nodaļas visās slimnīcās saglabās

03. Aug 2023, 20:12 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Šodien, 3.augustā, veselības ministre Līga Meņģelsone un ministrijas vadība tikās ar  Veselības nozares stratēģisko padomi, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, kā arī Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības vadību un abu pašvaldību vadītājiem lai pārrunātu slimnīcu stiprināšanas plāna priekšlikumus, kuru mērķis ir uzlabot ārstniecības kvalitāti visās Latvijas slimnīcās.

“Mani satrauc negatīvā Latvijas statistika, kas norāda uz zemu ārstniecības kvalitāti. Īpaši satraucoša tā ir attiecībā uz mātes un bērnu mirstību un dzemdību kvalitāti. Tādēļ man bija svarīgi saprast cēloņus un pārrunāt soļus, kas veicami, lai šos rādītājus uzlabotu,” norāda veselības ministre Līga Menģelsone.

Uzklausot pašvaldību un slimnīcu speciālistu argumentāciju, ņemot vērā reģionālās pieejamības aspektu, pieejamo infrastruktūru un attālumus starp ārstniecības iestādēm, kā arī sociālos aspektus, pieņemts lēmums šobrīd nevirzīt priekšlikumu par dzemdību nodaļu slēgšanu Balvos un Dobelē. Tomēr, lai nodrošinātu personāla kvalifikācijas uzturēšanu un mātes un bērna drošību slimnīcās, kurās ir salīdzinošo neliels dzemdību skaits, kopīgi ar nozares speciālistiem tiks meklēti risinājumi nodaļas personāla kvalifikācijas nodrošināšanai slimnīcu sadarbības teritoriju ietvaros.