Vēl tikai šodien jaunieši no daudzbērnu ģimenēm var pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods”

Vēl tikai šodien jaunieši no daudzbērnu ģimenēm var pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods”

20. Sep 2021, 13:14 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Līdz 20. septembrim turpinās pieteikšanās sociālajai stipendijai “Studētgods”. Tai var pieteikties ikviens students, kas šoruden imatrikulēts 1.kursā koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē valsts vai privātajā augstskolā/ koledžā, ja studējošā vismaz vienam vecākam ir 3 vai vairāk bērnu (apliecība “Goda ģimene” (“3+ Ģimenes karte”) nav obligāta).

Studējošie, kuri pretendē uz sociālo stipendiju “Studētgods”,  aicināti iesniegt pieteikumu vai pabeigt pieteikuma iesniegšanu  elektroniskajā pakalpojumā Valsts izglītības informācijas sistēmā, norādot normatīvajos aktos noteikto nepieciešamo informāciju.

Lūgums pievērst uzmanību: ja, iesniedzot pieteikumu, redzat uzrakstu “Nevar iesniegt jaunu pieteikumu, jo ir jau viens pieteikums, kas ir izvērtēšanā vai stipendija ir apstiprināta vai kurš atbilst kritērijiem” – tā nav sistēmas kļūda, bet norāde, ka jaunu pieteikumu nevajag iesniegt, jo visi obligātie lauki ir aizpildīti un  pieteikums jau pieņemts sistēmā. 

Zem šī uzraksta ir informācija  par studējošā pieteikumu: pieteikuma iesniegšanas sistēmā laiks un datums; mācību iestāde; programma, kurā studē 1.kursā un 1.semestrī; pieteikuma statuss: (izvērtēšanā).  

Datu lauks par apliecību “Goda ģimene” (“3+ Ģimenes karte”) nav obligāts, to var neaizpildīt.

Izvērtēšanas procesā pirmajā pieteikšanās reizē Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) pārbaudīs informāciju par ģimeni, savukārt Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) notiks automātiskā akadēmisko sekmju pārbaude.

Lēmumu par stipendijas “Studētgods” piešķiršanu vai atteikumu pieņems augstākās izglītības iestāde,  pamatojoties uz datu pārbaudes rezultātiem VIIS un SIF veikto pārbaužu rezultātiem. Lēmums tiks nosūtīts uz studējošā norādīto e-pastu, lēmumu varēs redzēt arī, ja studējošais atkārtoti pieslēgsies e-pakalpojumam. 

Lēmumu augstākās izglītības iestāde pieņems 1 mēneša laikā pēc visu pieteikumu saņemšanas – tas ir, orientējoši līdz 20.oktobrim.

Papildu informācija un saite uz īso instrukciju pieteikuma aizpildīšanai pieejama IZM tīmekļvietnē: https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/studejosie-no-daudzbernu-gimenem-sak-pieteikties-stipendijai-studetgods

Stipendija “Studētgods” noteikta 160 eiro apmērā 10 mēnešus gadā (to varēs saņemt līdz 4 gadiem). Atgādinām, ka studējošie, kuri pieteikušies stipendijai “Studētgods”, var pieteikties un saņemt arī citas stipendijas, stipendija “Studētgods” ir kā papildu atbalsta mehānisms studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm.