Vai skolēnu vecāki varēs neierasties darbā 1.septembrī?

Vai skolēnu vecāki varēs neierasties darbā 1.septembrī?

29. Aug 2016, 16:02 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Ministru prezidents Māris Kučinskis uzskata, ka saglabājama esošā prakse - skolēnu vecāki var neierasties 1. septembrī darbā un izmantot šo dienu kā brīvdienu, ja par to paši var vienoties ar savu darba devēju, intervijā TVNET pauda premjers. Noskaidrojām, ka Latvijas uzņēmumos ir dažāda kārtība saistībā ar 1.septembri.

Saprot vecākus, kuri vēlētos pirmo skolas dienu pilnībā veltīt savām atvasēm

Ministru prezidents Māris Kučinskis TVNET atzina: "Labi saprotu vecākus, kuri vēlētos pirmo skolas dienu pilnībā veltīt savām atvasēm. Vienlaikus apzinos, ka šādas oficiālas brīvdienas noteikšana daļai iedzīvotāju, būtiski sarežģītu darbu pietiekami lielam skaitam dažādu uzņēmumu un iestāžu.

Tādējādi saglabājama ir esošā prakse, kad skolēnu vecāki var neierasties 1. septembrī darbā un izmantot šo dienu kā brīvdienu, par to iepriekš individuāli vienojoties ar savu darba devēju.

Tāpat domāju, ka vismaz vairumā gadījumu darba devēji ir saprotoši un neliedz saviem darbiniekiem iespēju šo dienu pavadīt kopā ar saviem bērniem."

Var vienoties par dažādiem risinājumiem

Savukārt Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) vadītājs Pēteris Krīgers TVNET atzina, ka arodbiedrībā nav spriests, vai vajadzētu likumos iekļaut normu, ka pirmo klašu vecākiem 1.septembris ir brīvdiena. Patlaban šo jautājumu parasti atrunā darba koplīgumos, turklāt katrā nozarē vai uzņēmumā var vienoties par savu kārtību.

Piemēram, daļa uzņēmumu var vienoties, ka brīvdiena piešķirama visu skolēnu vecākiem, bet citi - ka tikai pirmās klases skolēnu vecākiem.

Tāpat koplīgumos var noteikt, vai piešķirama pilna vai puse brīvdienas.

Dāvina penāli un sporta apavu somu

SIA «Maxima Latvija» Personāla vadības departamenta direktors Raitis Apinis TVNET norādīja, ka lielākajai daļai «Maxima Latvija» darbinieku ir summētais darba laiks, tas nozīmē, ka ir maiņu darbs. Iespēju robežās, veidojot darba grafiku, 1.septembris prioritāri brīvdiena ir tiem darbiniekiem, kam bērni sāk mācības 1.klasē. Tāpat darbinieki var samainīties savā starpā.

Šogad 187 «Maxima Latvija» darbinieku bērni sāks skolas gaitas. Visiem mazajiem skolēniem uzņēmums dāvina penāli ar kancelejas precēm un sporta apavu somu.

Piešķir vienu papildu brīvdienu

Bet RP SIA «Rīgas satiksme» pārstāve Baiba Bartaševiča TVNET skaidroja, ka saskaņā ar darba koplīgumu darbiniekam, kura bērns sāk mācības pirmajā klasē, darba devējs piešķir vienu apmaksātu papildatvaļinājuma dienu, kas sakrīt ar mācību gada pirmo dienu.

Ja abi bērna vecāki strādā Rīgas satiksmē, tad apmaksātais papildatvaļinājums tiek piešķirts vienam no vecākiem.

Uz citu klašu skolēnu vecākiem šāds nosacījums neattiecas. Ja kāds no vecākiem vēlas brīvu dienu 1.septembrī, tad viņš šim nolūkam var izmantot ikgadējā, papildatvaļinājuma vai bezalgas atvaļinājuma dienu.

Citā veidā «Rīgas satiksme» nesniedz atbalstu skolnieku vecākiem.

Norma neattiecas uz skolotājiem

Savukārt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā TVNET norādīja, ka valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 2.punktā ir noteikts, ka valsts vai pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām (darbiniekiem) var paredzēt vienu apmaksātu brīvdienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu sākšanu 1. — 4. klasē.

Departamentā tas ir paredzēts Darba koplīgumā. Savukārt departamenta padotības iestādes balstās tieši uz likumu un piešķir brīvu 1.septembri.

Vienlaikus departamentā norādīja, ka šis likums neattiecas uz pedagogiem.

Ja tādu pašu normu grib attiecināt uz pedagogiem, tad tam jābūt atrunātam katras izglītības iestādes iekšējā dokumentā – Darba koplīgumā vai Darba kārtības noteikumos. Praktiski šīs brīvās dienas piešķiršanas procedūra var atšķirties dažādās iestādēs, bet pārsvarā to piešķir, pamatojoties uz normatīvu aktu, kurā tas atrunāts, un balstoties uz darbinieka iesniegumu.

Departamenta un tā padotībā esošo iestāžu darbiniekiem saistībā ar 1. septembri nav citāda veida atbalsta pasākumu.

AVOTS: LETA/Tvnet.lv

lauvinja lauvinja 29. Aug 2016, 16:17

Tas ir forši, ja darba devēji ir pretīmnākoši. Un es patiesi priecājos, ka šajā jautājumā arī mans darba devējs ir pretīmnākošs un man 1.septembris būs brīvs, lai mazo aizvestu uz skolu.

Tomēr, ja par šo runā tik augsta līmeņa amatpersona, tad varbūt šo normu vajadzētu paredzēt likumdošanā?