Svarīga informācija vecākiem, kuru bērni sāks mācības pirmajās klasēs

Svarīga informācija vecākiem, kuru bērni sāks mācības pirmajās klasēs

26. Aug 2016, 09:40 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Nākamnedēļ sākas jaunais mācību gads, kas ir ļoti svarīga diena ne tikai skolēniem, bet arī viņu vecākiem. Tāpēc portāls TVNET, atbalstot ģimenes vērtības, aicina darbiniekus, kuru bērni sāks mācības pirmajās klasēs, nebaidīties un izmantot iespēju 1.septembrī paņemt brīvdienu. Savukārt darba devējus aicinām būt pretimnākošiem un atbalstīt darbiniekus Zinību dienā, piešķirot viņiem brīvdienu.

Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas konsultante Inese Baltiņa TVNET norādīja, ka Darba likums nenoteic, ka 1. septembrī darba devējam vecākiem, kam bērni sāk skolas gaitas, obligāti jāpiešķir brīvdiena.

Darba devējs un darba ņēmējs darba līgumā vai darba koplīgumā var vienoties, ka vecākiem, kuru bērni sāk skolas gaitas, 1.septembris ir brīvdiena.

Par brīvdienas piešķiršanu 1. septembrī darbinieks un darba devējs var atsevišķi vienoties arī tad, ja šis jautājums nav atrunāts darba līgumā vai koplīgumā.

Darba likuma 151.pants nosaka, ka ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu piešķir:

  • darbiniekiem, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, - trīs darba dienas;
  • darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar īpašu risku, - ne mazāk kā trīs darba dienas;
  • darbiniekiem, kuru aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem, - ne mazāk par vienu darba dienu.

Daudz pozitīvu piemēru

Latvijā ir daudz pozitīvu piemēru, kad uzņēmumi atbalsta savus darbiniekus, kuriem ir skolas vecuma bērni.

Piemēram, AS «Sadales tīkls» Darba koplīgums paredz apmaksātu brīvu dienu pirmajā skolas dienā 1.-3. klašu skolēnu vecākiem. Pārējie darbinieki var izmantot vienu atvaļinājuma dienu. Praktiski tas notiek tā, ka darbinieks pats pašapkalpošanās sistēmā ieplāno prombūtņu kalendārā šo dienu un vadītājs to apstiprina. Citas darbības nav jāveic, TVNET pastāstīja uzņēmuma komunikācijas direktore Renāte Meļķe.

1.klašu skolēnu vecākiem AS «Sadales tīkls» izmaksā pabalstu 1 valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā skolas piederumu iegādei.

Personāla daļa katru gadu sagatavo potenciālo pirmklasnieku vecāku sarakstu, apzina katru no vecākiem un gadījumā, ja darbinieka bērns sāk skolas gaitas konkrētajā gadā, atgādina par iesnieguma sagatavošanu pabalsta saņemšanai. Darbinieku ērtībām pašapkalpošanās sistēmā ir sagatavots iesnieguma paraugs, kurā ir tikai jāaizpilda vajadzīgie konkrētā darbinieka dati.

Uzņēmumā ir aptuveni 2500 darbinieku, un pirmklasnieku skaits 2014. un 2015. gadā ir ap 90. Uzņēmumā plāno, ka šogad būs tāds pats skaitlis.

Foto: Publicitātes

Arī bankā atbalsta mazo skolēnu vecākus

Arī Swedbank Personālvadības partnere Dace Amsila TVNET pastāstīja, ka Swedbank kā uzņēmums rūpējas par darbinieku privātās dzīves un darba līdzsvaru.

«1. septembris ģimenēs, kurās bērni jau ir skolēni, ir viens no svarīgākajiem datumiem, kad sākas jaunais skolēna darba cēliens,» viņa norādīja un piebilda, ka līdz ar to bankas darbiniekiem, kuru bērni mācās sākumskolā (1.-4. klase), 1. septembri ir apmaksāta brīvdiena, lai ģimene šajā dienā būtu kopā.

Darbinieks šo brīvdienu piesaka elektroniskajā personāla datu uzskaites sistēmā.

Īpaši svarīgs 1. septembris ir mazo pirmklasnieku vecākiem, kas sagādā ne tikai daudz rūpju, bet prasa atvēlēt arī papildu līdzekļus no ģimenes budžeta.

Swedbank mazo pirmklasnieku vecākiem sniedz arī finansiālu atbalstu, lai atvieglotu bērna sagatavošanu skolai. Finansiālā atbalsta lielumu bankas pārstāve neatklāja, jo tā ir konkrētā darba devēja konkurētspējas priekšrocība.

Bankā strādā vidēji 350 sākumskolas vecāku, bet kopējais darbinieku skaits ir aptuveni 1500.

AVOTS: TVNET.lv