Starta kapitāls izglītībai un patstāvīgai dzīvei

Starta kapitāls izglītībai un patstāvīgai dzīvei

24. Jan 2021, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu ir gan vērtīgs ieguldījums ģimenes nākotnes stabilitātei, gan lieliska dāvana bērniem un mazbērniem - izglītībai un patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Krāt nekad nav par vēlu

Sākt uzkrāt, lai veidotu drošības spilvenu savai ģimenei vai jau savlaicīgi domātu par bērnu nākotnes izglītību, nekad nav par vēlu. Protams, jo agrāk sāksiet krāt, jo vairāk varēsiet sakrāt un ik mēnesi būs jāvelta tam mazāk līdzekļu. Taču nav par vēlu veidot uzkrājumu arī tad, ja līdz atvases pilngadībai palikuši vien daži gadi - arī šādā periodā, veicot salīdzinoši nelielas iemaksas, piemēram, 50 eiro apmērā, iespējams uzkrāt pat vairākus tūkstošus eiro, bet, ja apdrošināšanas līgums ir noslēgts vismaz uz desmit gadiem, par šo laika periodu saņemt vēl papildus 1200 eiro nodokļu atvieglojumu veidā. Ikdienā ir tik daudz stimulu un kārdinājumu kaut ko nopirkt, izklaidēties. Iespēja nodokļu atmaksas veidā atgūt ievērojamu summu no iemaksām uzkrājumā ir papildu motivācija regulāri un ilgtermiņā veltīt līdzekļus nākotnes nodrošināšanai.

Lai par studiju maksu nav jāuztraucas

Dzīvības apdrošināšana ir viens no trim populārākajiem apdrošināšanas veidiem Latvijā līdzās transportlīdzekļu īpašnieku obligātajai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai (OCTA) un nekustamā īpašuma apdrošināšanai. Kaut arī dzīvības apdrošināšanas uzkrājuma veidošanas mērķi var būt dažādi atkarībā no individuālajām vēlmēm un iespējām, viens no visbiežāk izvēlētajiem mērķiem ir uzkrājuma veidošana bērna nākotnei – izglītības iegūšanai. Latvijā ir divu veidu studiju vietas – valsts subsidētās un maksas. Tiem studentiem, kuriem ir valsts subsidētā studiju vieta, par augstākās izglītības ieguvi nav jāmaksā. Šīs vietas tiek piešķirtas, balstoties uz akadēmiskajiem rezultātiem un pieejamas valsts augstskolās, tiesa gan, arī privātās izglītības iestādes par augstiem akadēmiskajiem sasniegumiem piedāvā samazinātu studiju maksu un pat stipendijas, taču salīdzinoši šādu iespēju ir maz. Kopumā Latvijā par studijām ir jāmaksā aptuveni pusei studējošo – gan tiem, kuri studē pilna, gan nepilna laika studiju programmās. 2019./2020. akadēmiskajā gadā par studijām kopumā maksāja 59 % studējošo.

Katra augstākās izglītības iestāde maksu nosaka pati. Reģionālajās augstākās izglītības iestādēs tā parasti ir mazāka, bet Rīgā – lielāka, un vidēji tā ir no 1200 eiro līdz pat 6000 eiro par mācību gadu, vēsta Izglītības un zinātnes ministrijas dati. Turklāt studiju maksa laika gaitā var arī pieaugt, kā tas noticis arī līdz šim.

Lai arī mācību maksas segšanai tiek piedāvātas iespējas ņemt aizdevumu, laicīgi sākot veikt uzkrājumus, vecāki var parūpēties, lai jaunietim mācību maksas segšanai nav nepieciešams studiju kredīts, kas pēc studiju beigšanas jāatmaksā vairāku gadu garumā. Turklāt, uzsākot patstāvīgu dzīvi, jaunietim ir daudz vajadzību, kuru segšanai nepieciešami finanšu līdzekļi, tādēļ jau savlaicīgi nodrošināt šim mērķim starta kapitālu ir vecāku vai vecvecāku racionāls un vērtīgs ieguldījums, ņemot vērā, ka uzkrājumu vairāku tūkstošu eiro apmērā iespējams izveidot, ik mēnesi veltot tam salīdzinoši nelielus līdzekļus.

Piemērs:

Lai iegūtu bakalaura grādu Biznesa vadībā, studējot Latvijas Universitātē, ir jāmācās trīs gadi. Mācību maksa pilna laika klātienes studijām ir 2000 eiro gadā. Vajadzīgos finanšu līdzekļus var sakrāt 10 gadu laikā, veicot ik mēnesi iemaksas 50 eiro apmērā. Turklāt papildus ir apdrošināta arī dzīvība 7000 eiro apmērā, un ik gadu no valsts ir iespēja saņemt nodokļu pārmaksu, kas 10 gadu laikā veido 1200 eiro.

Jebkurā brīdī iespēja veikt lielākas iemaksas

Dzīvības apdrošināšanas minimālā summa ir 30 eiro mēnesī, bet klients pats var izvēlēties, cik lielus līdzekļus vēlas novirzīt uzkrājumam, un attiecīgā ikmēneša iemaksu summa tiek norādīta līgumā. Taču gadījumā, ja ir pieejami brīvi finanšu līdzekļi, jebkurā līguma darbības laikā iespējams iemaksāt arī lielāku summu.

Praksē visbiežāk papildu naudas iemaksas dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājumu ietvaros tiek veiktas gada beigās, jo jau nākamajā gadā, sākot no 1. marta, ir iespējams atgūt 20% no iepriekšējā gadā veiktajām iemaksām.

Gada beigās izdevīgi arī aprēķināt, cik liela attiecīgajā gadā ir bijusi alga, sarēķināt, cik ir 10 % no tās, kā arī izvērtēt, cik lielas iemaksas ir veiktas dzīvības apdrošināšanai ar uzkrājumu un cik vēl nepieciešams, lai sasniegtu maksimālo summu un iegūtu maksimālo nodokļu atmaksu. Limits ir 4000 eiro, kas ir gana liela summa - lai tāda izveidotos, uzkrājumam ik mēnesi būtu jāatvēl 300 eiro. Protams, arī nodokļu atmaksa līdz ar to veido vērā ņemamu skaitli.

Ja tev rodas kādi papildu jautājumi par uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu, sazinies ar ERGO apdrošināšanas speciālistiem, zvanot pa tālruni 1887 vai rakstot uz e-pastu: info@ergo.lv.

Šobrīd slēgt uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgumu ir īpaši izdevīgi, jo, to darot līdz 2021. gada 31. janvārim, iespējams saņemt nelaimes gadījumu apdrošināšanu uz vienu gadu bez papildu maksas.