Rīgas skolās sākas 1. klašu komplektēšana nākamajam mācību gadam

Rīgas skolās sākas 1. klašu komplektēšana nākamajam mācību gadam

14. May 2021, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādes nākamnedēļ sāks 1. klašu komplektēšanu nākamajam mācību gadam, ievērojot valstī noteiktos ārkārtējās situācijas drošības pasākumus, tāpēc bērnu vecākiem līdz 17. maijam jāiesniedz pieteikumi skolās bērnu reģistrācijai.

Ņemot vērā to, ka 15. maijs, kad parasti tiek sākta klašu komplektēšana, šogad ir sestdiena, bērnu vecākiem atbilstoši noteikumiem ir tiesības līdz 17. maijam iesniegt pieteikumu skolai par bērna reģistrāciju 1.klases pretendentu rindā. Tādējādi skolas 1.klašu komplektēšanu sāks 18. maijā. 

Noteikumi paredz, ka skolas šogad, veicot 1.klašu komplektēšanu nākamajam mācību gadam, veido pirmklasnieku pretendentu, kuri līdz 17. maijam ir reģistrēti skolā uzņemšanai 1.klasē, sarakstu. Pēc 18. maija skolas nosūta vēstules vecākiem, lai informētu  –  bērns ir vai nav iekļauts skolas 1.klases uzņemamo pretendentu sarakstā. Pēc iestādes uzaicinājuma vēstules saņemšanas par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1.klašu pretendentu sarakstā, bērna vecāki 10 kalendāro dienu laikā iesniedz iestādei iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē vai par pieteikuma atsaukšanu.

Vēstules bērnu vecākiem no skolas tiks sūtītas elektroniski uz vecāku oficiālajām elektroniskajām adresēm, ja vecāki tādu ir aktivizējuši saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likumu, vai pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Ja vecāki pieteikumā e-pasta adresi nav norādījuši, uzaicinājuma vēstule tiks nosūtīta papīra formā uz vecāku deklarēto dzīvesvietas adresi.

Pēc uzaicinājuma vēstules saņemšanas par bērna iekļaušanu pirmklasnieku sarakstā vecākiem skolā jāiesniedz iesniegums par uzņemšanu šīs iestādes 1. klasē. Ir vairākas iesnieguma iesniegšanas iespējas. To var nosūtīt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesniegt, izmantojot portāla www.Latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, vai arī, iepriekš vienojoties ar iestādi, iesniegt klātienē iepriekš sagatavotu un pašrocīgi parakstītu.

Saskaņā ar Izglītības likuma noteikto pašvaldībai ir jānodrošina obligātā pamatizglītības ieguve administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem, tātad – prioritāri Rīgas administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem. Potenciālo pirmklasnieku sarakstu veidošanā, prioritāri iekļauj bērnus, kuriem, uzsākot skolas gaitas, tajā kalendārajā gadā aprit septiņi gadi, saistošajos noteikumos noteiktajā prioritārajā secībā. Tikai pēc tam, ja ir brīvas vietas, sarakstā iekļauj bērnus, kuru vecāki vēlas, lai bērns skolas gaitas uzsāktu ātrāk – no sešu gadu vecuma, atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajām prasībām.

Ja izglītības iestāde 1.klases pretendentu sarakstā neiekļauj bērnus, kuriem līdz attiecīgā gada 1.septembrim aprit 6 gadi, izglītības iestāde nosūta vecākiem atteikumu. Vienlaikus bērna likumiskais pārstāvis var vērsties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā un  noskaidrot, kurā bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē ir brīvas vietas.