Rīgā no 8. aprīļa varēs elektroniski pieteikties vasaras nometnēm

Rīgā no 8. aprīļa varēs elektroniski pieteikties vasaras nometnēm

04. Apr 2019, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Rīgā no 8. aprīļa plkst.9.00 varēs elektroniski pieteikties pašvaldības izglītības iestāžu organizētajām atvērtajām nometnēm. Nometņu saraksts, norises laiks un vieta, dalībnieku vecums, nometnes apraksts, dalības maksa un kontaktinformācija, kā arī pieteikšanās anketa būs pieejama tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Pieteikšanās vasaras nometnēm”.

Pēc anketas saņemšanas, divu nedēļu laikā iestāde sazināsies ar bērna vecākiem, lai vienotos par līguma slēgšanas laiku uzņemšanai nometnē.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) aicina vecākus kopā ar bērniem izvēlēties kādu no 36 atvērtajām vasaras nometnēm. Pieteikties tām varēs tikai elektroniski.

Minētājā sarakstā būs pieejamas Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu organizētās atvērtās nometnes. Līdztekus tām Rīgas pašvaldība finansē arī 192 slēgtās nometnes, kuras varēs apmeklēt bērni un jaunieši, kas mācību gada laikā ir apmeklējuši kādu no interešu pulciņiem vai sporta un mūzikas nodarbībām. Slēgtajās nometnēs arī vasarā turpinās mācību process.

Vasaras nometnes tiek organizētas, lai bērniem un jauniešiem būtu iespēja interesanti pavadīt vasaras brīvlaiku, iegūt jaunas prasmes, zināšanas un draugus. Nometnes ir adresētas dažādām vecuma grupām. Šogad, līdzīgi kā iepriekšējos gados, būs tematiski daudzveidīgas dienas un diennakts nometnes, kas ļauj izvēlēties piemērotāko nometnes norises vietu, laiku un ilgumu. Nometņu izmaksas ir atkarīgas no to atrašanās vietas, programmas, tajās plānotajām aktivitātēm, kā arī ēdināšanas un piedāvātajiem sadzīves apstākļiem.

Lai bērns varētu piedalīties nometnē, ir jānoslēdz līgums ar nometnes organizētāju par dalībnieka uzņemšanu, jāaizpilda speciāla anketa, kurā jānorāda dažādas ziņas par dalībnieku, kā arī, diennakts nometņu gadījumā, jāiesniedz izziņa par bērna veselības stāvokli no primārās veselības aprūpes ārsta.

Pirms došanās uz nometni vēlams noskaidrot informāciju par lietām, kuras ir nepieciešamas dalībniekam ņemt līdzi, kā arī uzzināt, kā tiek organizēta dalībnieku nokļūšana nometnes vietā un atgriešanās atpakaļ no tās. Tāpat vecākiem jānoskaidro precīza nometnes adrese, kontakttālruņu numuri nometnes norises laikā, kā arī, kādi sadzīves apstākļi tiek nodrošināti nometnē.

Savukārt informācija par atvērtajām nometnēm, kuras ar pašvaldības finansiālu atbalstu šovasar rīkos biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, maijā tiks publicēta vietnē www.izglitiba.riga.lv.

Informāciju sagatavoja: Indra Vilde - Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja, mob. 26708034.
www.iksd.riga.lv
twitter.com/RDIKSD
facebook.com/rd.iksd
youtube.com – RD IKSD