Rīgā mainīs atteikšanās no ēdināšanas pakalpojuma laiku

Rīgā mainīs atteikšanās no ēdināšanas pakalpojuma laiku

27. Nov 2022, 19:35 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Ceturtdien, 24. novembrī, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā lēma par izmaiņām, kā turpmāk būs jāinformē ēdinātāji par bērna neierašanos izglītības iestādē.

Lēmuma projekts paredz, ka vecākam vai pilngadīgajam audzēknim būs pienākums par kavējumu informēt ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju attiecīgajā dienā līdz plkst. 07.00, nevis iepriekšējā dienā līdz plkst. 21.00, kā to nosaka spēkā esošie noteikumi.

Šāda kārtība ieviesta, lai nodrošinātu racionālu resursu izlietojumu un pārtikas atkritumu samazināšanu, kā arī ņemot vērā izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju darba organizācijas specifiku.

Ar grozījumiem saistošajos noteikumos “Kārtība, kādā Rīgas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu” iecerēts uzlabot administratīvās procedūras rīdzinieku labā. Lēmuma projekts vēl ir jāapstiprina Rīgas domes sēdē, kas plānota trešdien, 30. novembrī.