Palīdzība pusaudžiem ar mentālās veselības grūtībām kļūst pieejamāka!

Palīdzība pusaudžiem ar mentālās veselības grūtībām kļūst pieejamāka!

01. Mar 2021, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Pateicoties valsts piešķirtajam finansējumam, kā arī ziedotāju atbalstam, šobrīd Pusaudžu resursu centrā Rīgā un Liepājā ikdienu bezmaksas palīdzību saņem vairāk nekā 135 pusaudži. Jau šī gada janvārī PRC saņēma 145 jaunus palīdzības pieteikumus, februārī vēl vairāk – 160. Salīdzinoši ar pagājušā gada janvāri un februāri pieprasījums pēc palīdzības ir audzis par aptuveni 20%. Savukārt pēdējā pusgada PRC dati liecina, ka 66% jauniešu, kuri tika uzņemti PRC,  tika konstatētas psihoemocionālas grūtības vai depresijas simptomātika, 40% tika konstatēta paaugstināta trauksme, kas ir garastāvokļa traucējumu riska faktors, 21% jauniešu un/ vai viņu vecāki norādīja uz paškaitējošu uzvedību, kas paaugstina pašnāvības risku, savukārt 22% pusaudži norādīja uz domām par pašnāvību, plānu vai mēģinājumu to īstenot.

Tamdēļ Pusaudžu resursu centrs šobrīd ne tikai sniedz profesionālu atbalstu valsts apmaksāto programmu ietvaros, bet ir izveidojis jaunas atbalsta iespējas, lai pusaudži un viņu vecāki varētu saņemt tūlītēju palīdzību un informāciju.

Kā Pusaudžu resursu centrs var palīdzēt?

✓     Lai vērstos pēc palīdzības, sazinieties ar Pusaudžu resursu centru pa tālruni +37129164747 vai pa e-pastu info@pusaudzim.lv  .

✓     Ja nepieciešama tūlītēja speciālista konsultācija, zvaniet pa PRC Konsultatīvo tālruni +37125737363, kas strādā katru darba dienu laikā no plkst. 12-16.

✓     PRC speciālistu sagatavoti materiāli gan drukātā, gan video formātā par pusaudžu mentālās veselības grūtībām ir pieejami mūsu mājas lapā www.pusaudzim.lv  sadaļā Atbalsta materiāli, kā arī regulāri tiek publicēti Pusaudžu resursu centra Facebook lapā.

 Šobrīd 121 pusaudzis palīdzību saņem, pateicoties sadarbībai ar Labklājības ministriju, savukārt vēl 15 jaunieši ir uzņemti Garastāvokļa traucējumu programmas ietvaros, kas tiek īstenota sadarbībā ar Veselības ministriju un VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”. “Tas vairs nav jaunums, ka Covid-19 pandēmijas ietvaros cieš pusaudžu mentālā veselība. PRC mēs to redzam jau ilgstoši, ņemot vērā, ka 2020. gadā palīdzību sniedzām 659 pusaudžiem un šobrīd esam galvenais atbalsta punkts Latvijā jauniešiem ar dažādām mentālās veselības grūtībām. Svarīgi ir ne te tikai aktualizēt problēmu, bet arī piedāvāt reālus risinājums un informēt par palīdzības iespējām, kas pusaudžiem un viņu ģimenēm ir pieejamas jau šodien. Lai saņemtu palīdzību PRC, nav nepieciešams nosūtījums, ikviens var ar mums sazināties, aprunāties un vienoties par pirmo konsultāciju. Vidējais gaidīšanas ilgums līdz pirmajai konsultācijai ir līdz 2 nedēļām. Taču dažkārt šīs 2 nedēļas var likties pārāk ilgs laiks, tāpēc esam izveidojuši vēl citas bezmaksas iespējas saņemt tūlītēju palīdzību. PRC speciālisti ir sagatavojuši arī vērtīgus materiālus gan video, gan drukātā formātā, kas var būt palīdzoši situācijās, kad vēl nav īsti skaidrs, cik nopietnas problēmas ir un vai ir nepieciešama speciālista palīdzība. Šobrīd ir tapis arī pirmais apjomīgais materiāls, kas palīdz pusaudžiem labāk identificēt, izmantot un stiprināt pašam savus resursus,” par atbalsta iespējām pastāstīja Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda vadītāja.

“Depresija un pusaudži: materiāli vecākiem un aprūpētājiem”, “Paškaitējums” un “Paškaitējuma darba grāmata”, “Suicidāls paškaitējums” – šie un vēl citi materiāli var palīdzēt labāk izprast esošo situāciju, kā arī iedrošināt vērsties pēc profesionālas palīdzības. Visi materiāli ir pieejami PRC mājas lapā bez maksas, un tos var lejuplādēt šeit->>

Pusaudžu resursu centrā darbs notiek multidiscipilāras komandas ietvaros, un palīdzību Rīgā un Liepājā sniedz 36 speciālisti – klīniskie psihologi, sociālie darbinieki, uztura speciālists, ģimenes un KBT psihoterapijas speciālisti, bērnu psihiatri, pusaudžu narkologi, fizioterapeits, sporta treneri. ”Ne tikai pusaudžiem, bet arī viņu vecākiem šis pandēmijas laiks ir grūts un sarežģīts, tāpēc komandā iesaistām dažādus speciālistus, kas  sniedz atbalstu arī vecākiem. Redzam, ka mums izdodas kopā ar pusaudžiem un viņu ģimenēm sasniegt labus rezultātus – 75% no klientiem programmas ietvaros ir sasnieguši savus sadarbības mērķus. Tāpat gandrīz 55% vecāki vērtē, ka jauniešu situācija pēc pakalpojuma saņemšanas ir ievērojami uzlabojusies un 37% norāda, ka nedaudz uzlabojusies. 2020. gadā vērojams pieaugums pusaudžu skaitā, kas paši sazinās ar PRC, lai saņemtu palīdzību. Pārsvarā tie ir gados vecāki jaunieši-16-18 gadu vecumā, kuri kā galvenās grūtības min tieši garastāvokļa grūtības, emociju regulācijas (agresija, nomāktība, trauksme) grūtības, pašnāvības domas un paškaitējumu. Un ir ļoti svarīgi, ka situācijā, kad jaunietis ir uzdrošinājies vērsties pēc palīdzības, viņš to var savlaicīgi saņemt. Pretējā gadījumā, kā liecina arī mūsu pieredze ar jauniešiem, kuriem pārāk ilgs laiks ir jāpavada gaidot rindā, tas ir demotivējoši un apgrūtina jaunieša iespēju uzlabot savu stāvokli,” informē  klīniskais psihologs Emīls Ūdris, PRC programmu virsvadītājs.

Pusaudžu resursu centrs sniedz mūsdienīgu, pierādījumos un starptautiskajā pieredzē balstītu palīdzību jauniešiem ar dažādām mentālās veselības grūtībām un viņu ģimenēm. PRC tika izveidots 2018.gadā, Bērnu slimnīcas fondam sadarbojoties ar nozares speciālistiem Latvijā un ārvalstīs. PRC sniegtais atbalsts iekļauj aktīvu pusaudža iesaisti skolas, ģimenes un brīvā laika aktivitātēs, kā arī speciālistu konsultācijas pēc katram klientam individuāli sastādīta plāna.

Pēc Pasaules veselības organizācijas datiem, aptuveni 20% jauniešu saskaras ar mentālās veselības problēmām, no kurām laptuveni 50% sākas vecumā no 12-14 gadiem.