Mārīte Seile novēl aizraujošu un iedvesmojošu jauno mācību gadu

Mārīte Seile novēl aizraujošu un iedvesmojošu jauno mācību gadu

01. Sep 2015, 12:38 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

zglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile sveic Latvijas skolēnus, studentus, pedagogus un  vecākus Zinību dienā, novēlot aizrautīgu un iedvesmojošu mācību gadu. Tāpat M. Seile novēl kopīgu sadarbību, veidojot tādu izglītības sistēmu, kas Latvijas jauniešiem sniegtu kvalitatīvu izglītību. Ministre apsveikumā aicinājusi gan pedagogus, gan vecākus pamanīt bērnu sasniegumus un novērtēt tos, kā arī sadarboties, lai nodrošinātu labāko atbalstu bērniem. Ministres apsveikums nosūtīts visām Latvijas izglītības iestādēm, izglītības pārvaldēm un pašvaldību izglītības speciālistiem.

“Latvijas skolēni, studenti, pedagogi, vecāki!

Sveicu visus Zinību dienā!

Vairāk nekā 200 tūkstošiem Latvijas skolēnu novēlu aizrautīgu, pārsteigumiem un atklājumiem bagātu mācību gadu. Mācieties domāt, iedziļināties, apgūstiet gan formulas un likumus, gan mācieties skaidri pamatot savas izvēles un uzņemties atbildību par tām. Trenējiet gan savu prātu un garu, gan ķermeni!

Lai studentiem mērķtiecīgas un jēgpilnas studijas, kas sniedz stabilu pamatu tālākai profesionālajai un personīgajai izaugsmei! Aicinu būt prasīgiem studiju kvalitātei un aktīvi un neatlaidīgi iesaistīties konkurētspējīgas, starptautiski novērtētas augstākās izglītības vides veidošanā.

Katram Latvijas pedagogam – bērnudārzos, skolās, augstskolās - novēlu profesionālu gandarījumu par paveikto, radošas idejas un pārliecību, ka ikviens jūsu audzēknis var sasniegt augstus mērķus. Novēlu aktīvu sadarbību ar kolēģiem, vecākiem, dažādu jomu profesionāļiem.

Lai vecākiem izdodas pamanīt bērnu sasniegumus un tos uzslavēt! Lai izdodas savlaicīgi pamanīt neveiksmes un būt par galveno atbalstu to pārvarēšanā! Novēlu konstruktīvu un ieinteresētu sadarbību ar skolotājiem, lai sadarbība nodrošinātu labāko iespējamo atbalstu bērniem.

Mums visiem novēlu prasmi gan konstruktīvi kritizēt, gan vēl jo vairāk – pamanīt un novērtēt to, kas ir izdevies. Pamanīsim un novērtēsim cits cita izaugsmi un būsim drosmīgi teikt labus vārdus!

Lai katra jaunā mācību un studiju gada diena sākas ar pārliecību par to, ka varam sasniegt savus mērķus! Novēlu ikvienam drosmi uzņemties atbildību par katru soli ceļā uz šo mērķi. Sadarbojoties un profesionāli atbalstot citam citu, mēs mērķtiecīgi tuvosimies tādai izglītības sistēmai, kādu vēlamies nodrošināt Latvijas bērniem un jauniešiem, un mūsu valsts ilgtspējīgai nākotnei. Lai iedvesmojošs mācību gads ikvienam!”

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile