Līdz 31. oktobrim vēl ir iespējams pieteikties izglītības pabalstam un mācību piederumu pakai

Līdz 31. oktobrim vēl ir iespējams pieteikties izglītības pabalstam un mācību piederumu pakai

28. Oct 2022, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Rīgas Sociālais dienests līdz 31. oktobrim aicina rīdziniekus ar zemiem ienākumiem pieteikties pabalstam izglītības ieguvei. To ir tiesības saņemt mājsaimniecībai, kas ir deklarējusies un dzīvo norādītajā adresē Rīgā, un kuras ienākumi ir līdz 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Tāpat Sociālais dienests atgādina, ka ģimenes Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta komplektos var saņemt individuālo mācību piederumu paku, kurā ir mācību piederumi un mugursoma sākumskolas skolēniem, kā arī mācību piederumi pamatskolas skolēniem.

Šo paku var saņemt persona, kurai Sociālais dienests ir izdevis:

  • izziņu par atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam,
  • izziņu par atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (ar ienākumiem 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 229 eiro),
  • izziņu (lēmumu) kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi krīzes situācijā. Izziņa par personas krīzes situācijā statusu būs derīga tikai trīs mēnešus no tās izsniegšanas brīža.

Pabalstu izglītības ieguvei piešķir:

  • sākot mācību gadu, pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei,
  • izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un iegūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību.

Pabalsta apmērs ir 50 eiro katram skolēnam. 2021. gadā  pabalstu saņēma 1384 personas 69 200 eiro apmērā. No 2022. gada 1.jūnija līdz septembra beigām pabalsts piešķirts vairāk nekā 1688 rīdziniekiem, no tiem 558 Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Lai saņemtu šo pabalstu, bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim līdz 31. oktobrim jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā, kur:

  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
  • jāiesniedz rakstisks iesniegums;
  • jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.

Iedzīvotāju pieņemšana Rīgas Sociālajā dienestā notiek tikai pēc iepriekšējā pieraksta: pirmdienās no plkst. 9.00 - 17.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 - 16.00, piektdienās no plkst. 9.00 - 12.00. Savu Rīgas Sociālā dienesta teritoriālā centra informatora tālruni var uzzināt Labklājības departamenta mājas lapā: https://ld.riga.lv/lv/Rajona_nodalas.html