Latvijā tapusi īpaša nometņu programma bērnu un pusaudžu motivācijas uzlabošanai

Latvijā tapusi īpaša nometņu programma bērnu un pusaudžu motivācijas uzlabošanai

15. Jun 2022, 10:49 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Bērnam nav īsti motivācijas, skolas darbi nevedas tik labi kā gribētos, aizvien vairāk laika ekrānos, aizvien mazāk sportā un aktivitātēs ar draugiem, varbūt pat sūdzības par nomāktību un trauksmi, un dažiem jau psihologa apmeklējums… Šķiet, lielākā daļa ģimeņu, kurās aug skolas vecuma bērni, pēdējā gada laikā būs saskārušies ar vismaz vienu no šīm izpausmēm. To apliecina arī speciālistu novērojumi: pēc-pandēmijas periodā 3 no 4 pusaudžiem ir teikuši, ka netiek galā ar ikdienas uzdevumiem un skolas darbiem. Savukārt, pētījumi rāda - katram ceturtajam bērnam varētu būt nepieciešams papildus atbalsts un motivācija, lai viņš spētu gan skolā, gan ārpus tās sasniegt savu spēju potenciālu.

“Pusaudžu centrā pie mums visbiežākās sūdzības pēdējā gada laikā ir bijušas tieši par motivācijas trūkumu,” saka Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Konstantinovs. “Visvairāk tas skar skolas apmeklējumu, mājasdarbu pildīšanu brīvā laika aktivitātes un socializēšanos. Mēs redzam gan tās sekas, ko uz bērniem atstājuši pandēmijas ierobežojumi, gan arī kopumā sekas sēdošajam dzīvesveidam, milzīgajam ekrānos un telefonos pavadītajam laikam, lielajiem skolas stresiem un citām globālām tendencēm.”

Lai mazinātu šīs nelabvēlīgās ietekmes un veicinātu bērnu izaugsmi, pusaudžu centra eksperti kopā ar citiem Latvijas vadošajiem speciālistiem izstrādājuši programmu p-faktors. Tās mērķis ir uzlabot bērnu motivāciju pirms atgriešanās skolā, kā arī kompensēt iepriekšējos gados neiegūtās prasmes un pieredzes. “Katram bērnam ir savs p-faktors - tas nozīmē viņa potenciālu mācīties, draudzēties, atrast dzīvē savu aicinājumu un neiedzīvoties problēmās. Šobrīd lielākajai daļai bērnu viņu p-faktors ir nokrities un neļauj attīstīt savas labākās spējas - tādēļ esam izveidojuši šo programmu, lai bērniem stimulētu personības attīstību, uzlabotu viņu spēju tikt galā ar problēmām un palielinātu motivāciju, tādējādi samazinot nākotnes problēmu riskus,” skaidro Konstantinovs.

Arī daudzviet pasaulē jau ir uzsāktas mērķtiecīgas, valsts mēroga programmas ar mērķi palīdzēt bērniem apgūt iekavētās prasmes un iemaņas. Latvijā p-faktora programma šogad tiks iedzīvināta īpašās p-faktora nometnēs. Par jauniešu personības attīstību šajās nometnēs rūpēsies gan bērnu psiholoģijas un pedagoģijas eksperti, gan sabiedrībā pazīstami jomu profesionāļi - starp tiem arī Evita Štāla, Maira Dzene, Māra Sleja, Liene Stepena, Māris Olte, Madara Garklāva u.c.

“Mēs esam izveidojuši nometnes atbilstoši bērnu vajadzībām pēc dzimuma un vecumposma. Katrai no tām ir sava ekspertu komanda, kura vislabāk spēj iedvesmot, motivēt un apmācīt tieši šī vecumposma bērnus,” stāsta p-faktora satura komandas pārstāve, bērnu psiholoģiskās veselības speciāliste Aiga Gavare. “Kopīgais tām visām būs trīs pamatrincipi: drošība - mēs veltām īpašu uzmanību ne tikai fiziskajai, bet arī bērnu emocionālajai drošībai, izaugsme - katram bērnam būs viņa spējām un interesēm atbilstoši izaicinājumi un iespējas apgūt interesējošās prasmes, kā arī personiska pieeja - bērniem būs pieejami savs mentors un mēs daudz veltām uzmanības, lai  vēl pirms nometnes iepazīstu gan bērnus, gan viņu ģimenes. Protams, gribētos uzsvērt arī mūsu ekspertu komandu, kurā izdevies apvienot lielāko daļu visu Latvijas vadošo un jaudīgāko personību - jo mēs ticam, ka ir vajadzīgas šīs spēcīgās personības, lai motivētu un iedvesmotu mūsdienu bērnus,” pauž A.Gavare.

Programma p-faktors ir paredzēta visiem skolas vecuma bērniem. Programmas uzdevums ir intensīvi veicināt bērnu personības izaugsmi, atklāt intereses un spēcīgās puses, kā arī pilnveidot tās prasmes, kuru apguve bērniem bijusi apgrūtināta dažādu globālo un personisko izaicinājumu dēļ. Vairāk informācijas par nometnēm un programmu varat atrast www.pfaktors.lv