Kā palīdzēt bērnam iegūt draugus?

Kā palīdzēt bērnam iegūt draugus?

01. Feb 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Spēja veidot attiecības ar citiem veidojas jau agrā bērnībā un ir ļoti svarīga dzīves sastāvdaļa, kas palīdzēs mazulim komunicēt ar saviem vienaudžiem.

To, kas ir draudzība, mēs visi izprotam līdzīgi, taču maziem bērniem, kuri vēl tikai mācās komunicēt, šim vārdam var būt nedaudz cita nozīme. Tomēr apmēram 3-4 gadu vecumā bērns jau zina, ka draudzēties ir labi un jautri, ka spēlēties ir forši ne tikai ar saviem vecākiem, bet arī citiem bērniem. Tomēr, lai veidotu draudzību, ar vecāku palīdzību un paša pieredzi ir jāapgūst daži noteikumi.

Spēja veidot attiecības ar citiem cilvēkiem un draudzēties ir prasme, kas tiek apgūta pakāpeniski.

Kā draudzējas pirmsskolas vecuma bērni?

Mazi bērni vēl nesaprot otra cilvēka jūtas, taču tas viņiem ir jāmācās, jo citādi draudzība nav iespējama. Apmēram četru gadu vecumā bērns savā pirmsskolas izglītības grupiņā vai rotaļu laukumā jau izcels vienu vai vairākus bērnus, ar kuriem viņš vēlas rotaļāties vairāk.

Šajā vecumā dažiem bērniem jau ir skaidrs priekšstats par to, kas ir viņu draugi, var nosaukt viņu vārdus. Bērni meklē savus draugus, kad no rīta ierodas bērnudārzā, lai kopā ar viņiem rotaļātos. Tomēr var gadīties arī situācijas, kad šajā vecumā bērnam vēl nav draugu, taču viņš var censties tos iegūt.

Tāpat kā pieaugušie, ir bērni, kuri viegli sadraudzējas, sekmīgi mijiedarbojas ar citiem, taču ir bērni, kuriem tas var šķist nogurdinoši un neērti. Daudz kas ir atkarīgs no bērna temperamenta un personības. Tieši tāpēc ir bērni, kuriem komunikācijas uzsākšanai ar citiem vienaudžiem nepieciešams vairāk laika.

Bērnu draudzības pamatu veido kopīgas rotaļas, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mazais iemācītos ievērot noteiktus noteikumus, par kuriem jāvienojas ar draugiem, lai spētu sadalīt rotaļlietas. Lai arī mums, pieaugušajiem, tas var šķist vienkārši, bērniem šīs prasmes ir kaut kas jauns, tāpēc to apgūšanā nepieciešama pieaugušo palīdzība.

Parasti draudzība agrīnā pirmsskolas vecumā nav dziļa, tāpēc tā var pazust vienā mirklī, taču ir gadījumi, kad tā saglabājas visa mūža garumā. Vienlaikus, līdz ar draudzības vērtības izprašanu, var veidoties situācijas, kad bērns ar to manipulē, lai sasniegtu to, ko vēlas. Piemēram, ja kāds nevēlas dalīties ar rotaļlietu vai spēlēt kādu spēli, bērns var paziņot “Es ar tevi nedraudzēšos!

Kā palīdzēt bērnam iegūt draugus?

Kad bērni spēlējas ar saviem vienaudžiem, viņi attīsta prasmes, kas palīdzēs iegūt draugus gan tagad, gan arī nākotnē. Tās ir tādas prasmes kā spēja dalīties, sadarboties, uzņemties atbildību, uzklausīt citus, risināt domstarpības, kā arī redzēt un saklausīt citu vajadzības. Lūk, dažas idejas, kā šīs prasmes attīstīt!

Runāšana un klausīšanās un svarīgas prasmes draudzībai – izrādīt interesi par citu teikto, uzdot jautājumus. Attīstiet šo bērna prasmi ikdienā, piemēram, pie ģimenes kopīgās maltītes pārrunājot dienas notikumus un plānus, lai bērns gan dzirdētu, kā sarunāties un klausīties, gan arī pats iesaistītos sarunā.

Vēl viena svarīga prasme, kuru varat attīstīt jau ģimenē, ir spēja ne tikai uzvarēt, bet arī pieņemt zaudējumus. To vislabāk varat praktizēt, kopīgi spēlējot dažādas galda spēles.

Kad draudzība nerit kā plānots

Ne vienmēr viss norit kā plānots, arī kopīgās rotaļās un draudzībā.

Bērni uzvedas agresīvi

Nesaskaņas draugu vidū reizi pa reizei ir normāla parādība, taču, ja kopīgās aktivitātes pārņem kliedzieni, agresīva uzvedība, pieaugušajam ir jāiejaucas. Paskaidro bērniem, ka šāda uzvedība ir jāpārtrauc un izskaidro, kāpēc.

Spēlēšanās vienam

Rotaļāšanās savā nodabā nav nekas, par ko būtu jāsatraucas. Patiesībā, ļoti bieži divi bērni var atrasties blakus viens otram, taču katrs rotaļāties atsevišķi savā nodabā. Tas tāpēc, ka bērni šajā vecumā vēl tikai mācās kopā spēlēties.

Tomēr, ja jūti, ka tavs bērns nezina, kā pievienoties kopīgajai rotaļai, citi bērni viņu pastāvīgi atstāj malā, mudini bērnu vērot, kā rotaļājas citi, lai viņš varētu sekmīgāk iekļauties. Ja pārējie spēlējas veikalos, iespējams, ir nepieciešams pircējs vai preču piegādātājs veikalam? Iespējams, ka kafejnīcā iztrūkst picu cepējs.

Bērni galvenokārt mācās, vērojot savu vecāku uzvedību, tāpēc tas, kā jūs veidojat attiecības ar draugiem un vai tev vispār ir draugi, ir ļoti svarīgi bērnam šajā dzīves attīstības posmā.