Infografika: iespējas tētim ģimenes un darba dzīves saskaņošanai

Infografika: iespējas tētim ģimenes un darba dzīves saskaņošanai

04. Dec 2019, 00:52 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Kā liecina 2019. gada novembrī Labklājības ministrijas informatīvās kampaņas "Tēt, esi unikāls!" veiktā "Norstat" aptauja, tikai 20% tēvu uzskata, ka ģimenei un bērniem velta pietiekami daudz laika. Latvijā strādājošajiem vecākiem tiek nodrošinātas dažādas iespējas laika pavadīšanai kopā ar bērniem, ko izmantot var gan mamma, gan tētis – bērna kopšanas atvaļinājums un pabalsts,  apmaksāts papildatvaļinājums un iespēja strādāt nepilnu darba laiku.

Bērna kopšanas un paternitātes atvaļinājums  

Ikvienam tētim ir iespēja izmantot 10 kalendāro dienu paternitātes atvaļinājumu tūlīt pēc bērna piedzimšanas. Tāpat mammas un tēti var izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu līdz 18 mēnešiem, tas ir pieejams, līdz bērns sasniedz 8 gadu vecumu. Bērna kopšanas atvaļinājumu pēc darbinieka pieprasījuma darba devējs piešķir uz pilnu laiku vai pa daļām.

Bērna kopšanas atvaļinājums pieejams gan bērna dzimšanas, gan adopcijas gadījumā. Turklāt tētim un mammai ir iespēja izmantot 10 kalendāro dienu ilgu atvaļinājumu, kad ģimenē adoptēts bērns līdz 18 gadu vecumam.

Latvijas likumdošana arī paredz, ka abi vecāki var doties īslaicīgā prombūtnē bērna saslimšanas vai nelaimes gadījuma situācijā, kā arī, lai apmeklētu ārstu un piedalītos bērna veselības pārbaudē. Ģimenes dzīves un darba pienākumu saskaņošanai abiem vecākiem, kuru ģimenēs aug bērns līdz 14 gadu vecumam vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ir iespēja strādāt nepilnu darba laiku, vienojoties ar darba devēju.

Ikgadējais atvaļinājums vecākiem kopā ar bērniem

Vecākiem, kuru ģimenēs aug bērns līdz 3 gadu vecumam vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ir iespēja ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu izmantot vasarā vai citā laikā pēc pašu vēlēšanās, par to informējot darba devēju.

Mammām un tētiem ir pieejamas apmaksātas papildu atvaļinājuma dienas – vecākiem, kuru aprūpē ir 3 vai vairāk bērnu vecumā līdz 16 gadiem vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, pie ikgadējā atvaļinājuma ir paredzētas 3 apmaksātas papildu atvaļinājuma dienas. Savukārt vecākiem, kuru aprūpē ir 1 vai 2 bērni līdz 14 gadu vecumam, paredzēts papildatvaļinājums vismaz 1 darba dienas apjomā.

Par kampaņu "Tēt, esi unikāls!"

Lai stiprinātu tēva lomu ģimenē un sabiedrībā, mazinot pastāvošos aizspriedumus par sieviešu un vīriešu atbildības jomām un stāstot par vecāku iespējām izmantot tiesības, kas viņiem jau ir  pieejamas, lai vienlīdz varētu iesaistīties rūpēs par bērniem, Labklājības ministrija sadarbībā ar vecāku organizāciju "Mammāmuntētiem.lv" un biedrību "Tēvi" īsteno informatīvu kampaņu "Tēt, esi unikāls!". "Tēt, esi unikāls!" Latvijas tēvu pieredzes stāsti un plašāka informācija par iespējām vecākiem saskaņot ģimenes un darba dzīvi ir pieejama Labklājības ministrijas tīmekļvietnē.