Iepazīsties ar nometņu piedāvājumu Rīgā

Iepazīsties ar nometņu piedāvājumu Rīgā

09. Jun 2020, 00:06 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

No 10. jūnija Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā eriga.lv pakalpojumā “Pieteikšanās bērnu un jauniešu nometnēm” vecākiem būs iespēja iepazīties ar pašvaldības izglītības iestāžu organizēto atvērto nometņu piedāvājumu, bet bērnu nometnei pieteikt varēs šajā pašā portālā no 15. jūnija plkst. 10.00.

Portālā vecāks, autorizējoties ar internetbanku vai e-parakstu, varēs redzēt viņa bērna vecumam atbilstošas nometnes, to norises laiku un vietu, nometnes aprakstu, dalības maksu un kontaktinformāciju. Ir nodrošināta arī iespēja izveidot un saglabāt nometnes pieteikuma sagatavi, kuru būs iespēja iesniegt uzreiz pēc tam, kad sāksies pieteikšanās periods. Pēc pieteikšanās vecāks saņems automātiski sagatavotu līgumu projektu par dalībnieka uzņemšanu nometnē un maksājuma kvīti. Savukārt pēc pieteikuma apstrādes attiecīgā iestāde sazināsies ar vecāku, lai vienotos par nepieciešamo dokumentu kārtošanu.  

Pašvaldības izglītības iestādes kopskaitā piedāvās ap 170 nometnēm, lielākā daļa no tām ir adresētas bērniem un jauniešiem, kuri mācību gada laikā ir apmeklējuši kādu no interešu pulciņiem vai sporta un mūzikas nodarbībām. Šajās nometnēs arī vasarā turpināsies mācību process. Par iespējām piedalīties šajās nometnēs vecāki informāciju saņem no attiecīgās izglītības iestādes, bet ar pārējo nometņu piedāvājumu varēs iepazīties pakalpojumu portālā.

Līdztekus iepriekš minētajām izglītības iestāžu nometnēm, jūlijā un augustā bērniem būs iespēja iesaistīties kādā no nevalstisko organizāciju rīkotajām nometnēm, kuras līdzfinansē Rīgas pašvaldība. Konkursā atbalstīto nometņu saraksts būs pieejams Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē izglitiba.riga.lv pēc Jāņu dienas. Pieteikties šīm nometnēm varēs, sazinoties ar attiecīgās nometnes rīkotāju.

Vasaras nometnes tiek organizētas, lai bērniem un jauniešiem būtu iespēja interesanti pavadīt vasaras brīvlaiku, iegūt jaunas prasmes, zināšanas un draugus. Nometnes ir adresētas dažādām vecuma grupām. Šogad, līdzīgi kā iepriekšējos gados, būs tematiski daudzveidīgas dienas un diennakts nometnes, kas ļauj izvēlēties piemērotāko nometnes norises vietu, laiku un ilgumu. Nometņu izmaksas ir atkarīgas no to atrašanās vietas, programmas, tajās plānotajām aktivitātēm, kā arī ēdināšanas un piedāvātajiem sadzīves apstākļiem.

Lai bērns varētu piedalīties nometnē, ir jānoslēdz līgums ar nometnes organizētāju par dalībnieka uzņemšanu, jāaizpilda speciāla anketa, kurā jānorāda dažādas ziņas par dalībnieku, kā arī jāiesniedz izziņa par bērna veselības stāvokli no primārās veselības aprūpes ārsta. Šovasar bērnu un jauniešu nometnēm tiek piemērotas īpašas drošības prasības, kas apkopotas Izglītības un zinātnes ministrijas interneta vietnē publicētajās Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem.

Pirms došanās uz nometni vēlams noskaidrot informāciju par lietām, kuras dalībniekam nepieciešams ņemt līdzi, kā arī uzzināt, kā tiek organizēta dalībnieku nokļūšana nometnes vietā un atgriešanās atpakaļ no tās. Tāpat vecākiem jānoskaidro precīza nometnes adrese, kontakttālruņu numuri nometnes norises laikā, kā arī, kādi sadzīves apstākļi tiek nodrošināti nometnē.

Līdztekus nometnēm Rīgas bērni un jaunieši vasarā varēs iesaistīties bezmaksas brīvā laika aktivitātēs, kurus ar pašvaldības finansiālu atbalstu pilsētvidē organizēs nevalstiskās organizācijas. Tiks atbalstīti projekti, kuros plānotas fiziskās aktivitātes, piemēram, atklātie treniņi, amatierturnīri un tamlīdzīgas nodarbības, radošas darbnīcas, ar pilsētas izzināšanu saistītie pasākumi, kā arī nodarbes, kas pozitīvi ietekmē sociālo un fizisko vidi vietējās apkaimēs. Aktivitāšu saraksts būs pieejams tīmekļa vietnē izglitiba.riga.lv.