Var iesniegt iesniegumu pabalsta saņemšanai mācību līdzekļu iegādei

Var iesniegt iesniegumu pabalsta saņemšanai mācību līdzekļu iegādei

21. Jun 2012, 12:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Rīgas domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei, Rīgas domes 03.07.2007. saistošo noteikumu Nr.84 „Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem” noteiktajā kārtībā.

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu  pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 135 katram ģimenes loceklim, kā arī atbilst pārējiem šo saistošo noteikumu kritērijiem.

Pabalstu piešķir:

-  vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu un nav stājies laulībā,

-  sociālās korekcijas klašu audzēkņiem (bez vecuma ierobežojuma).

Pabalsta apmērs 25 Ls katram skolniekam.

Lai saņemtu pabalstu:

bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 31.oktobrim vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un :

  •       uzrāda personu apliecinošu dokumentu;
  •       iesniedz rakstisku iesniegumu;
  •       aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.

Informāciju par sociālo darbinieku pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem var iegūt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9:00 – 17:00 un Pt no 9:00 – 16:00. No 17:00 – 21:00 darbojas automātiskais atbildētājs. Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv.

2011.gadā pabalstu mācību līdzekļu iegādei saņēma 6972 rīdzinieki. Kopumā 2011. gadā pabalstam mācību līdzekļu iegādei izlietoja Ls  174 300 no Rīgas domes budžeta līdzekļu programmas „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”. 2012. gadā plānots izlietot Ls  174 300. 

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas sektora vadītāja Lita Brice, tel.67105925; mob.tel. 26385691, e-pasts:lita.brice@riga.lv