Vai bērnus ir jāstimulē mācīties ar naudu?

Vai bērnus ir jāstimulē mācīties ar naudu?

22. Mar 2012, 10:10 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Jelgavas pilsētas 7. – 12. klašu skolēni, kuru sekmju vidējais vērtējums nebūs zemāks par 8,5 ballēm, mācību gada beigās no pašvaldības saņems naudas balvu 50 latu apmērā.

Kā ziņo Jelgavas Dome, par naudas balvas pretendentiem var būt Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu 7. līdz 12.klašu skolēni ar mācību sasniegumu vidējo vērtējumu mācību gadā ne zemāku par 8,5 ballēm. Pretendentus konkursam izvirzīs izglītības iestādes un iesniegtos pieteikums izvērtēs Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja izveidota komisija.

Skolēni, kuru sekmju līmenis būs atbilstošs konkursa prasībām, tiks apbalvoti un naudas balvu saņems Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa svinīgā pieņemšanā par augstiem mācību sasniegumiem.

Konkurss iedibināts ar mērķi motivēt skolēnus sasniegt augstus mācību rezultātus un palīdzēt veidot pozitīvu attieksmi pret mācību darbu.

Pašlaik Jelgavas pilsētas pašvaldībā tiek izstrādāta kārtība pedagogu profesionālās kvalifikācijas vērtēšanai un materiālajai stimulēšanai 2012./2013.mācību gadā.

Zemgales Ziņas

Ko Tu domā par šo ierosinājumu?Vai mācības ir veids,kā "pelnīt"?