Rīgas skolēni vēl var pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei

Rīgas skolēni vēl var pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei

05. Apr 2010, 16:01 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Rīgas domes Labklājības departaments informē, ka pabalstu mācību līdzekļu iegādei jau ir saņēmis 2381 Rīgas skolēns. Pabalstiem izmantoti kopumā 90 500 lati. Pabalstam vēl var pieteikties līdz 31.oktobrim.


Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nav pārsnieguši 135 latus katram ģimenes loceklim.


Pabalstu piešķir vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu un nav stājies laulībā, kā arī sociālās korekcijas klašu audzēkņiem bez vecuma ierobežojuma.


Ja ģimenei piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 90 latus katram ģimenes loceklim, pabalsta apmērs ir 40 latu vienam skolēnam. Ja ģimenes ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nav pārsnieguši 135 latus katram ģimenes loceklim, pabalsta apmērs ir 30 latu vienam skolēnam.


Lai saņemtu pabalstu, Rīgas priekšpilsētas/rajona Sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai pamata dzīvesvietai jāiesniedz rakstisks iesniegums, izglītības iestādes izziņa par to, ka bērns mācās mācību iestādē, un jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.

08. Sep 2009, 10:09

pabalsts lai varētu nopirkt visu nepieciešamo skolai,malači ka viss maz doma par trūcīgām ģimene😀

rita123 rita123 08. Sep 2009, 09:01

Jauki,ka ir šāda iespēja!

08. Sep 2009, 10:09

pabalsts lai varētu nopirkt visu nepieciešamo skolai,malači ka viss maz doma par trūcīgām ģimene😀

rita123 rita123 08. Sep 2009, 09:01

Jauki,ka ir šāda iespēja!

07. Sep 2009, 16:49

Prieks par šīm ģimenēm 😀