Privātā vidusskola „Patnis” izvēlēta dalībai prestižajā Innovative Schools Pathfinder programmā

Privātā vidusskola „Patnis” izvēlēta dalībai prestižajā Innovative Schools Pathfinder programmā

30. Jun 2012, 18:26 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Šogad prestižajā Microsoft Partners in Learning Globālajā inovatīvo skolu programmā „Innovative Schools Pathfinder” no daudzām spēcīgām Latvijas ģimnāzijām, vidusskolām uzaicinājumu piedalīties saņēma privātā vidusskola Patnis.

 

Šī ir otrā reize, kad šajā programmā tiek uzņemta arī kāda skola no Latvijas. Pathfinder programmas ietvaros privātās vidusskolas vadībai būs iespēja piedalīties pasākumu kompleksā, kas palīdzēs skolas komandai vadīt uzsāktās un radīt jaunas pārmaiņas mācību procesos, veidojot skolēniem novatorismu veicinošu vidi atbilstošu 21.gs prasībām.

 

Globālā vide ir kļuvusi kosmopolītiska un sarežģītāka nekā bija pirms desmit gadiem. Inovācijas ir mūsu ikdiena ikvienā sfērā. Tādēļ arī mūsdienu bērniem - nākotnes pieaugušajiem pēc definīcijas ir jāspēj mainīties, strauji piemēroties un domāt radoši – inovatīvi, lai spētu nākotnē pilnvērtīgi pastāvēt. Viss sākas ģimenē, bet skolai ir nozīmīga loma, skolēnam gatavojoties patstāvīgajai dzīvei. Mūsdienīgas skolas izprot pasaules pārmaiņu nepieciešamību un ievieš tās savā ikdienas darba procesā, lai audzēkņi, beidzot skolu, būtu sagatavoti mūsdienu pasaules mērogam, norisēm, tendencēm.

 

Daudzas Latvijas skolas realizē reformas pašas vai sadarbībā ar kādu atbalstītāju. Šādu starptautisku atbalstu skolām, kurām ir vīzija, kā tās vēlas mainīties, sniedz ‘Microsoft’ izglītības investīciju programma „Partneri mācībās” („Partners in Learning”). Starptautiskā programma tika uzsākta 2003.gadā ar mērķi praktiski palīdzēt skolām mainīties atbilstoši 21.gadsimta vajadzībām.

 

Zane Matesoviča, „Microsoft Latvia” Izglītības programmas vadītāja, ir pārliecināta, ka lielāka nākotne ir tām skolām, kuru vadība spēj domāt plaši un radoši, skolotāji un skolēni ir vienoti izpratnē par pārmaiņām un kuru kolektīvs sadarbojas un ir atvērts inovatīvām idejām. „Mēs esam gandarīti, ka atkal viena Latvijas skola iekļuvusi starptautiska līmeņa programmā un varēs ne tikai iedvesmoties no citu valstu pieredzes izglītības pārmaiņu vadībā un inovāciju sekmīgā un jēgpilnā ieviešanā mācību procesā, bet jau pasaules līmenī arī dalīties ar to labo pieredzi, kā mums ir Latvijā” uzskata Z.Matesoviča.

 

Piedaloties Globālajā inovatīvo skolu programmā, skola un skolotāji gada garumā virtuāli un praktiski iegūst pieeju starptautisku ekspertu mācībām, ieteikumiem, padomiem, lai saskatītu, plānotu un veiktu pārmaiņas.

 

Privātās vidusskolas Patnis direktore Maija Kokare: „Mūsu ieguvumi būs iespēja dalīties pieredzē un apgūt jaunas, pasaules progresīvajās skolās savu efektivitāti pierādījušas, pieejas mācībām, iespēja tās realizēt mūsu skolā. Mēs esam gatavi iesaistīt programmas atbalsta komandu mūsu skolas darbā, lai varētu efektīvāk realizēt ekspertu un sadarbības partneru padomus, ieteikumus, atklāt vērtējumam un mobilizēt savas idejas izglītībā un esam pārliecināti, ka mūsu pieredze un inovācijas būs ieguvums globālajā skolu tīklā un mēs būsim vērtīgi sadarbības partneri arī citām skolām šajā programmā.” Izglītības ekspertu vidū ir ārvalstu mūsdienīgi domājošas skolas ar savu pieredzi par mācību vides uzlabošanu, iesakņojušies stereotipu veiksmīgu laušanu un tradicionālo apmācības modeļu maiņu. Dalībskolas saņems starptautisku atbalstu, lai tās daudz efektīvāk ikdienā izmantotu informācijas tehnoloģijas un rezultātā mācību procesu maksimāli tuvinātu skolēnam.

 

No 2003. gada līdz šim brīdim Partneri mācībās Inovatīvās Skolas programmā pasaules līmenī ir piedalījušās 114 dalībvalsts, apmācīti 187 959 209 skolēni un no 54 inovatīvajām skolām 26 tikušas izvēlētas par Mentoru skolām. 2010.gadā no Latvijas programmā tika uzņemta Ventspils 1.ģimnāzija un pēc gada tā iekļuva 30 skolu sarakstā, kas tika uzņemtas programmas augstākajā līmenī jau kā Mentorskola.

 

Uzzini vairāk www.patnis.lv