Noteikumi par skolas bērnu veselības aprūpi un pirmo palīdzību skolās

Noteikumi par skolas bērnu veselības aprūpi un pirmo palīdzību skolās

28. Dec 2010, 20:16 Māmiņu klubs Māmiņu klubs
Apstiprināti noteikumi par skolēnu profilaktiskās veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību skolās

Lai operatīvāk reaģētu uz narkotisko un alkoholisko vielu lietošanu skolās, nodrošinātu atkarību profilaksi un saskaņoti rīkotos gadījumos, kad izglītības iestādē konstatēta atkarību izraisošu vielu lietošana, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sagatavojusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs".

 

Noteikumi paredz, ka izglītības iestādei ir jāizstrādā kārtība (atsevišķs rīcības plāns vai sadaļa izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumos), kā rīkoties, ja izglītības iestādē ir notikusi alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu lietošana, glabāšana vai izplatīšana. MK noteikumu pielikumā ir IZM izstrādātais ieteicamais paraugplāns, kurā noteikta konkrēta rīcība un atbildīgās personas, kā arī aprakstīta visu iesaistīto institūciju sadarbība atkarības vielu lietošanas apkarošanā.

 

Tāpat ir noteikta izglītības iestādes vadītāja atbildība attiecībā uz skolēnu profilaktiskās veselības aprūpes un pirmās palīdzības pieejamības nodrošināšanu izglītības iestādēs, tostarp - veselīga uztura principu īstenošanu un kontroli, kā arī konsultācijas pedagogiem veselīga dzīvesveida un veselību veicinošu un higiēnas pasākumu popularizēšanā.

 

Gatavojot normatīvā akta projektu, notikušas konsultācijas ar sadarbības un sociālajiem partneriem, tai skaitā - Veselības ministriju, Skolu un pirmsskolu māsu biedrību, Latvijas Izglītības vadītāju asociāciju, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas vecāku apvienību VISI.

 

MK noteikumu projektu "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs" šodien, 2010.gada 23.martā, apstiprināts MK.