Kā saņemt palīdzību mācību līdzekļu iegādei?

Kā saņemt palīdzību mācību līdzekļu iegādei?

18. Feb 2010, 19:11 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu  pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 135 katram ģimenes loceklim, kā arī atbilst pārējiem šo saistošo noteikumu kritērijiem.

 

Rīgas domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus Rīgas domes 03.07.2007. saistošo noteikumu Nr.84 „Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem” noteiktajā kārtībā saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei uzsākot jauno mācību gadu.

 

Pabalstu piešķir:

 

  • vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu un nav stājies laulībā.
  • sociālās korekcijas klašu audzēkņiem (bez vecuma ierobežojuma).

 

Pabalsta apmērs:


  • bērnam no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss (ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz  Ls 90 katram ģimenes loceklim)   – pabalsta apmērs Ls 40.
  • bērnam no ģimenes, kuras ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz  Ls 135 katram ģimenes loceklim – pabalsta apmērs  Ls 30.

 

Lai saņemtu pabalstu:

 

bērna likumiskais pārstāvis vai bērns līdz 31.oktobrim Rīgas priekšpilsētas (rajona) Sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai pamata dzīvesvietai iesniedz:

  • rakstisku iesniegumu,
  • izglītības iestādes izziņu par to, ka bērns mācās iepriekšminētajā mācību iestādē, 
  • aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju,
  • uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

 

 

Neskaidrību gadījumos informāciju var iegūt zvanot pa Rīgas domes Sociālo jautājumu centra bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9:00 – 17:00 un Pt no 9:00 – 16:00. No 17:00 – 21:00 darbojas automātiskais atbildētājs, kā arī www.ld.riga.lv.

 

 

Rīgas domes Labklājības departaments

12. Aug 2009, 10:23

super,ka viss mazs tāds pabalsts..cerams ka tiem kuriem tiešām viņš ir nepieciešams ņems un izmantos šo iespēju!!

04. Aug 2009, 11:42

velos zināt, par to vai mūsu gimene var saņemt kādu pabalstu,ja dzīvojam Cēsu rajona Līgatnē, audzinu mājās bēbi, valsts pabalsts man ir 38Ls, bet draugs pelna tikai minimālo,kādas mums ir iespējas saņemt kādu palīdzību un kādi dokumenti un kur ir jāiesniedz????

Kristīne Māmiņuklubs.lv Kristīne Māmiņuklubs.lv 04. Aug 2009, 10:43

Jā, tas diemžēl ir tikai rīdziniekiem!

12. Aug 2009, 10:23

super,ka viss mazs tāds pabalsts..cerams ka tiem kuriem tiešām viņš ir nepieciešams ņems un izmantos šo iespēju!!

04. Aug 2009, 11:42

velos zināt, par to vai mūsu gimene var saņemt kādu pabalstu,ja dzīvojam Cēsu rajona Līgatnē, audzinu mājās bēbi, valsts pabalsts man ir 38Ls, bet draugs pelna tikai minimālo,kādas mums ir iespējas saņemt kādu palīdzību un kādi dokumenti un kur ir jāiesniedz????

Kristīne Māmiņuklubs.lv Kristīne Māmiņuklubs.lv 04. Aug 2009, 10:43

Jā, tas diemžēl ir tikai rīdziniekiem!