Vai tu būtu gatavs uzņemt bērnu?  jeb Atbalsts drosmīgajiem

Vai tu būtu gatavs uzņemt bērnu? jeb Atbalsts drosmīgajiem

24. Mar 2021, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Fonds PLECS, kurš darbojas ar mērķi veicināt uzņemošo ģimeņu skaita pieaugumu un samazināt bērnu daudzumu bērnunamos, radījis jaunu iespēju saņemt atbalstu. Ar 1. martu fonds nodibinājis Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru PLECS, un tajā var vērsties gan ģimenes, kas bērniem jau sniedz mīlestību un rūpes, gan tie, kuri šādu dzīves scenāriju vēl tikai apsver.

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri jeb, īsāk sakot, atbalsta centri Latvijā pastāv kopš 2018. gada, kad to izveidē roku pielicis fonds PLECS, sadarbībā ar Labklājības ministriju izstrādājot priekšlikumus un ieteikumus centru darbībai.

“Strauji mainoties sabiedrības attieksmei pret bērnunamiem, tos vairs neuztverot kā normu un pieaugot cilvēku gatavībai bērnus uzņemt arī pašiem, kļuva skaidrs, ka nepieciešams domāt tālredzīgi,” saka fonda PLECS vadītājs Jānis Erts. “Jā, ar bērna nonākšanu ģimenē sākas viņa atveseļošanās, bet tas nav viegls laiks! Ne mazāk svarīgi plānot, kurš palīdzēs ne tikai bērnam, bet arī pašai ģimenei, turklāt – regulāri un gadiem ilgi! Fonds PLECS ir daļa atbalsta, bet mums šķita un joprojām šķiet svarīgi, lai tamlīdzīgi jautājumi tiktu risināti sistēmiski un visas valsts līmenī.”

Latvijā darbojas 17 atbalsta centri, un PLECA radītais centrs skaita ziņā ir astoņpadsmitais. Jaunizveidotās struktūrvienības vadītāja Zane Karele norāda, ka centra pieeja būs pielāgota aktuālajai problemātikai – proti, situācijai, kad lielākā daļa bērnu, kas palikuši aprūpes iestādēs, ir pusaudži un bērni ar nopietniem veselības traucējumiem, savukārt lielajiem un mazajiem, kas jau nonākuši mīlošā vidē, pandēmijas apstākļos atdzīvojušās reiz pieredzētās traumas. “Izaicinoši? Jā! Bet bērniem nepieciešams dzīvot ģimenēs – to neatceļ nedz bērnu vecums vai veselības stāvoklis, nedz ārkārtas situācija. Tā ir viņu pamatvajadzība, un, lai to īstenotu, jārīkojas jelkādos apstākļos,” uzskata Zane Karele. “Vienlaikus tas nozīmē, ka ģimenēm, lai tās šobrīd spētu uzņemt un turpināt rūpēties par citiem, jābūt pieejamam gan emocionālam, gan arī augsti profesionālam un ikdienā reāli izmantojamam atbalstam”. Ar šādu mērķi centram piesaistīts savā jomā atzīts speciālists – pusaudžu psihologs, psihoterapeits un atkarību speciālists Nils Konstantinovs. “Lai tiešām palīdzētu bērnam, vispirms ir jāsaprot viņa īstās problēmas, cēloņi un spēcīgās puses. Bērns ir jāiepazīst. To nevar izdarīt ne vienā stundā, ne dienā, tādēļ bieži līdzšinējās pieejas rezultējas ar paviršiem risinājumiem vai ātrām diagnozēm,” uzsverot padziļināta un rūpīga atbalsta nepieciešamību, norāda Nils Konstantinovs. Sniedzot iespēju katrai ģimenei saņemt psihologa izstrādāto ceļa karti (jeb – plānu, ar kuru soli pa solim, izmantojot pieejamos resursus, noteiktu prasmju treniņu un speciālistus, noregulēt situāciju ģimenē), jaunais centrs piedāvā risinājumu, kā ne tikai pārdzīvot šo izaicinošo laiku, bet arī turpināt bērnu atveseļot un visiem kopā pieredzēt pēc iespējas vairāk labu brīžu.

Pievienoties savam atbalsta centram PLECS aicina ģimenes (audžuģimenes, specializētās audžuģimenes, aizbildņus, adoptētājus un viesģimenes), kas jau uzņēmušas jebkura vecuma bērnus, un katru, kas vēl tikai apsver šādu soli un vēlas izzināt iespējas šajā skaistajā, bet vienlaikus nezināmajā mīlestības ceļā.

Paralēli centra darbībai fonds PLECS, rūpējoties par ikviena bērna galveno pamatvajadzību – augt ģimeniskā vidē, turpina sniegt ikdienas konsultācijas un mentora atbalstu visām uzņemošajām ģimenēm.

Atbalsta centrs PLECS atrodas Rīgā, Brīvības ielā 155, k.3; tālrunis: 29119938, e-pasts: info@plecs.lv