Ungurpils tornis, ezers ar peldošajām salām un taka

Ungurpils tornis, ezers ar peldošajām salām un taka

25. Jun 2022, 17:25 sandux sandux

Ja kādreiz dodaties ceļojumā pa Vidzemi un braucat garām Alojai, iebrauciet apskatīt arī Ungurpili - ciemu Limbažu novada Alojas pagastā.

Savu vietas apskati sākām ar skatu torni, kas atrodas blakus modernai celtnei - Alojas Uzņēmējdarbības atbalsta centram Liepu ielā 3. Tepat ir neliela pludmale ar laipām un peldvietu, kā arī pārģērbšanās kabīnīti.

2012. gadā tika uzcelts neliels skatu tornis, kas pilda divas pamata funkcijas: ļauj konstatēt negodīgo malu zvejnieku darbības, tādējādi veicinot zivju resursu saglabāšanu, un veicina tūrismu, piedāvājot nesteidzīgu dabas vērošanu.Blakus skatu tornim atrodas Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs SALA, kura ēkas jumtam ir interesants zaļais segums, kas ir redzams no torņa.

Gar Ungurpils ezeru ved 2017. gadā atklātā 345 m garā dabas taka.

Takas beigās mūs gaida Ungurpils dzirnavas ar slūžām un veco apbūvi.Turpat šoreiz "piestājusi" arī viena no Ungurpils ezera peldošajām salām - ar kokiem apaugusi un nemaz ārēji neliecina par savu brīvo pārvietošanos.

Skaisti!

Pats Ungurpils ezers ir mākslīgi veidots, tas savulaik uzpludināts uz Joglas upes dzirnavu vajadzībām. Kad uzbūvēja dzirnavas, izveidoja dambi, pacēla ūdens līmeni, un kūdrainā daļa pacēlās augšā un laika gaitā apauga ar krūmiem un kokiem.

Ezers ievērojams ar peldošām salām, kuru izcelšanās izskaidrojama ar kūdras masīvu pacelšanos no appludinātas upes gultnes. Agrāk šādu salu ezerā bijis 12 (minēts 1972.gada datos). Tolaik lielākā no salām bijusi ap 0,5 ha liela, salu kopējā platība 3 ha. Lielākā daļa salu ir pieaugušas krastiem, bet trīs salas, vēja dzītas, pārvietojas joprojām.

Atpakaļ dodamies pa taciņu cauri muižas parkam. Te arī iespējams pasēdēt ēnā uz soliņiem.

Strādnieku un Darbnīcu ielu stūrī ir labiekārtots bērnu laukums, kur savu nodarbi atradīs ikviena vecuma bērns.

Lūk, šāda mierīga, ar ratiem izbraucama pastaiga visus gaida Ungurpilī. Laipni lūgti!