No 1.janvāra palielinās ģimenes valsts pabalsta apmēru

No 1.janvāra palielinās ģimenes valsts pabalsta apmēru

16. Nov 2021, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

No 2022.gada 1.janvāra mainīsies ģimenes valsts pabalsta apmēri, kā arī piešķiršanas un izmaksas nosacījumi. 

Ģimenes valsts pabalsta apmērs būs atkarīgs no tā, par cik faktiski audzināmiem bērniem vecumā no viena gada līdz 20 gadu vecumam ģimenes valsts pabalstu saņem. Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par divu vai vairāku bērnu audzināšanu vairs nepiešķirs. 

No 1.janvāra ģimenes valsts pabalsta apmērs mēnesī būs:

  • par vienu bērnu – 25 eiro;
  • par diviem bērniem – 100 eiro (50 eiro par katru bērnu);
  • par trīs bērniem – 225 eiro (75 eiro par katru bērnu);
  • par četriem un vairāk bērniem – 100 eiro par katru bērnu.

Pabalsta saņēmējiem nekas nav jādara, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pabalstu pārrēķinās automātiski un no janvāra izmaksās jaunajā apmērā.

No 2022.gada 1.janvāra būs iespēja vienam no laulātajiem, pamatojoties uz otra laulātā labprātīgu piekrišanu, saņemt ģimenes valsts pabalstu par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem, ne tikai par saviem bioloģiskajiem bērniem. Jaunajā ģimenes valsts pabalsta sistēmā tas ir būtiski, jo pabalsta apmēru nosaka bērnu skaits, par kuriem saņem pabalstu. 

Ja pāris dzīvo kopā nereģistrētā laulībā un audzina bērnus, kas nav abu kopīgie bērni, tad vienam no viņiem saņemt pabalstus par visiem bērniem nav tiesību. 

  • Laulātajam, kurš saņem ģimenes valsts pabalstu par savu bērnu, jāiesniedz iesniegums VSAA par labprātīgu atteikšanos no viņam piešķirtā pabalsta turpmākās saņemšanas, piekrītot šīs tiesības turpmāk nodot otram laulātajam, 
  • savukārt laulātajam, kurš nav bērna vecāks, jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai. 

Lai pabalstu pēc jaunajiem nosacījumiem jau no 2021.gada 1.janvāra viens no laulātajiem varētu saņemt par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem, iesniegumi VSAA jāiesniedz līdz 2021.gada 15.decembrim. 

Ja iesniegumus iesniegs vēlāk, tad vecākam, kurš atsakās no pabalsta saņemšanas un dod piekrišanu to turpmāk saņemt laulātajam, izmaksu pārtrauc ar nākamā mēneša pirmo datumu. Attiecīgi pabalstu laulātajam varēs piešķirt tikai tad, kad pabalsta izmaksa būs pārtraukta bērna vecākam.

Iesniegumu (iesnieguma paraugs) par labprātīgu atteikšanos no turpmākās ģimenes valsts pabalsta saņemšanasun piekrišanu, ka to saņems otrs laulātais var iesniegt:

  • elektroniski oficiālajā e-adresē;
  • elektroniski e-pastā pasts@vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai vai ievietojot VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā.