Gandrīz 80% pacientu atzīst: Bērnu slimnīcā vienmēr pavaicāja par sāpēm un palīdzēja

Gandrīz 80% pacientu atzīst: Bērnu slimnīcā vienmēr pavaicāja par sāpēm un palīdzēja

22. Aug 14:03 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Bērnu slimnīca, pārstāvot Latviju projektā “VoiCEs”, kopā ar četrām Eiropas bērnu slimnīcām pirms nepilna gada ieviesa īpašu aptauju mazajiem pacientiem, kā arī pievienojās kopīgai datu analīzes platformai, lai gūtu atgriezenisko saiti par bērnu pieredzi slimnīcā un veiktu uzlabojumus. Apkopoti pirmie rezultāti: gandrīz 80% bērnu atzinuši, ka slimnīcā viņiem vienmēr taujāja par sāpēm un palīdzēja tās mazināt, līdzīgi dati ir par satraukuma mazināšanu.

Tuvojoties projekta “VoiCEs” noslēgumam, Bērnu slimnīcā sākta deviņu mēnešu laikā aizpildīto bērnu aptauju analizēšana. Ar mērķi – veicināt pēc iespējas pozitīvāku bērnu un pusaudžu pieredzi veselības aprūpes iestādēs –, visās projektā iesaistītajās slimnīcās veikto aptauju rezultāti septembrī tiks prezentēti starptautiskā konferencē, kas notiks Florencē.

“Esam gandarīti, ka 97% bērnu, kuri snieguši atbildes aptaujā, ar augstāko atzīmi novērtējuši mūsu darbinieku attieksmi.  Domājot par pacientu pieredzi slimnīcā, lielu vērību pievēršam sāpju, baiļu un satraukuma mazināšanai, tāpēc augstu vērtējam to, ka gandrīz 80% bērnu atzinuši – slimnīcā viņiem vienmēr taujāja par sāpēm un palīdzēja tās mazināt,” atzīst Valts Ābols, Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājs.   

Līdz 2022. gada novembrim Bērnu slimnīcā viedoklis par to, kā viņi vērtē slimnīcā pavadīto laiku, tika vaicāts tikai vecākiem un bērniem no 14 gadu vecuma. “Kopš esam sākuši aptaujāt arī mazākos pacientus, esam guvuši apliecinājumu tam, cik atšķirīgi slimnīcā piedzīvoto saredz bērni dažādos vecumos. Tas jau ir ļāvis mums mērķēti veikt uzlabojumus komunikācijā ar bērniem noteiktās vecuma grupās. Piemēram, vislielāko satraukumu par ārstēšanos slimnīcā izrādījuši bērni no trīs līdz septiņu gadu vecumam, tāpēc ieviešam uzlabojumus baiļu un satraukuma mazināšanas procesos precīzi šai vecuma grupai, kā arī cenšamies vairāk palīdzēt bērnu līdz trīs gadu vecumam vecākiem,” stāsta Austra Straume, Bērnu slimnīcas Pacientu pieredzes daļas vadītāja.

Lai mazinātu trīs līdz septiņus gadus vecu bērnu satraukumu, Bērnu slimnīcā ir pieejami Pediatrijas spēles speciālisti, kuri bērniem saprotamā rotaļu veidā sagatavo viņus gaidāmajām procedūrām. Ikdienā pie pacientiem uz nodaļām dodas pedagogi, lai kopā ar bērniem radoši darbotos. Bērnu slimnīcas vide pēc iespējas tiek veidota tā, lai būtu tuvāka bērnam drošajai mājas videi. Procedūru kabinetos tiek izvietoti ekrāni, kur tiek demonstrētas animācijas filmas, ar ziedotāju atbalstu tiek gādāts, lai Drosmes kastēs vienmēr būtu rotaļlietas, kas arī ir lielisks palīgs baiļu un sāpju mazināšanā. Lai sniegtu emocionālu atbalstu vecākiem, Bērnu slimnīcā pieejami klīniskie psihologi. Bērnu slimnīcas portālā veselapasule.lv atrodami materiāli par to, kā notiek dažādi izmeklējumi un procedūras. 

“Jo vairāk zinām, kas un kā notiks, jo mazāk mums ir bail no tā. Jo mums mazāk ir bail, jo augstāks kļūst sāpju slieksnis. Gandrīz 75% ir atbildējuši, ka personāls interesējās par viņu satraukumu un palīdzēja ar to tikt galā, vēl procentuāli lielāks skaits atzinuši, ka personāls vienmēr vaicāja par sāpēm un palīdzēja tās mazināt,” turpina Austra Straume.

Analizējot aizpildītās aptaujas, redzams, ka citās vecuma grupās, izņemot bērnus no 8 līdz 13 gadu vecumam, vairāk nekā 70% pacientu vienmēr jutušies iesaistīti lēmumu par savu ārstēšanas gaitu pieņemšanā. Savukārt 50% bērnu no 8 līdz 13 gadiem jutušies tikai daļēji iesaistīti lēmumu pieņemšanā. Šie dati parāda, ka Bērnu slimnīcas darbiniekiem vairāk jārunā ar bērniem šajā vecuma grupā, skaidrojot, kādēļ viņi atrodas slimnīcā, kas tiks darīts, kā viņi jutīsies procedūru laikā. Pietiekams informācijas daudzums katram vecumam saprotamā valodā ir būtisks ne tikai kopīgu lēmumu pieņemšanā par ārstēšanos, bet arī baiļu un sāpju mazināšanā. 

Kvalitatīva veselības aprūpe, kurā ņemts vērā bērna – pacienta viedoklis, kā arī vienlīdzība un nediskriminēšana, ir viens no septiņiem bērnu tiesību virzieniem, ko nosaka Pasaules Veselības organizācijas bērnu slimnīcu pacientu tiesību standarti. Vienlaikus Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesības konvencijas 12. pantā paredzēts, ka bērniem un pusaudžiem ir jātiek uzklausītiem visos jautājumos, kas viņus skar. Projekta “VoiCEs” jaunās anketas mērķa grupa ir bērni vecumā no 0 līdz 17 gadiem, aptauja tiek pielāgota dažādiem vecumiem. Bērnu, kuri vēl neprot lasīt, vietā anketu aizpilda kāds no vecākiem, savukārt lielāki bērni un pusaudži to var izdarīt paši. Aptauja tiek veikta pēc pacienta izrakstīšanas no slimnīcas. 

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Vairāk par projektu: https://voicesproject.eu/