Vāc parakstus, lai privātās pirmsskolas izglītības maksu varētu iekļaut attaisnotajos izdevumos

Vāc parakstus, lai privātās pirmsskolas izglītības maksu varētu iekļaut attaisnotajos izdevumos

10. May 2021, 12:24 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Iedzīvotāju iniciatīvu portālā Manabalss.lv uzsākta parakstu vākšana, lai rosinātu privātās pirmsskolas izglītības maksu iekļaut attaisnotajos izdevumos.

Daudzās pašvaldībās gadiem ilgi netiek risināts sāpīgais pirmsskolas izglītības iestāžu jautājums, un daudziem bērniem netiek piedāvāta iespēja apmeklēt pirmsskolas iestādi arī pēc obligātā pirmsskolas vecuma sasniegšanas. Izglītības likuma 12. pantā ir minēts, ka maksu par pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi valsts vai pašvaldību izglītības iestādē, kā arī valsts augstskolu vidējās izglītības iestādē sedz no valsts budžeta, pašvaldību budžetiem vai valsts augstskolu budžetiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Privātas iestādes var pieprasīt maksu. Daudzos gadījumos vecāku izvēle par labu privātai iestādei ir nevis lēmums investēt labākā izglītības kvalitātē (privātas iestādes ne vienmēr nodrošina labāku izglītības kvalitāti), bet gan izvēle turpināt gūt ienākumus, nevis bez atlīdzības pieskatīt bērnu līdz brīdim, kad pašvaldības iestādē atradīsies vieta. Jāņem vērā, ka daudziem bērniem šāds brīdis nekad nepienāk. Ir radīti dažādi atbalsta mehānismi ģimenēm, piemēram, pašvaldības līdzfinansējums aukļu vai privāto iestāžu maksas daļējai segšanai.

Diemžēl vecāku maksājums var sasniegt ievērojamas summas arī tad, ja daļu sedz pašvaldības. Summas var svārstīties aptuveni 600-1500 EUR diapazonā par vienu izglītojamo gadā, gandrīz sasniedzot apmērus, kādus pieprasa augstskolas. VID neatmaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli no šīs summas, jo pirmsskolas izglītība neatrodas attaisnojamo izdevumu sarakstā, bet tie pēc būtības ir attaisnojami izdevumi. Ģimenes ar bērniem nedrīkstētu ciest vairāk tikai tādēļ, ka pašvaldībās trūkst pirmsskolas izglītības iestāžu, un tās lemj par labu privātai iestādei un turpina strādāt, maksāt nodokļus, nevis izvēlas bezdarbu un pabalstus.

Ja valsts likumdošanā nosaka, ka bērna pirmsskolas izglītība ir obligāta (sākot no 5 gadu vecuma), bet pašvaldības nespēj nodrošināt vietu pirmsskolas iestādē, tad maksājumi par bērna izglītošanos privātās pirmsskolas izglītības iestādēs būtu iekļaujami attaisnoto izdevumu sarakstā. Tie būtu iekļaujami arī tad, ja vecāki izvēlas izglītot bērnu, sākot no minimālā vecuma (1,5 gads), ne tikai obligātā vecuma (5 gadi), jo ieguvums valstij no darbaspēka atgriešanās tirgū ir nomaksāti nodokļi. Tieši tādēļ darba ņēmēju atgriešanās darba tirgū pēc iespējas agrāk ir veicināma, jo tā veicina arī iemaksas valsts budžetā. Ja bērns ir pašvaldības rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi un ir sasniedzis vēlamo vecumu pirmsskolas izglītībai (to norāda pašvaldību pirmsskolas iestāžu pieteikumā), tad maksājumu dokumenti par privāto pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējumu būtu iekļaujami attaisnotajos izdevumos, un VID atmaksātu pārmaksātos nodokļus noteiktajā kārtībā.

Iekļaut gada ienākumu deklarācijā izdevumus par privāto pirmsskolas iestādes maksu 600 EUR gadā par katru apgādājamo un saņemt IIN atmaksu noteiktajā kārtībā.