Sirdsapziņas skolas programmu prezentācija 0-6 gadu vecumposmam 07.06.2018.

01. Jun 2018, 13:43 Domataja_lv Domataja_lv

Sirdsapziņas skolas programmu prezentācija 0-6 gadu vecumposmam 07.06.2018.

Biedrība “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” sadarbībā ar nodibinājumu “Sokrata tautskola” kopš 2017.gada septembra Siguldas novadā attīsta vispārēju izglītības iestādi “Sirdsapziņas skola” ar mērķi radīt paraugu izglītības iestādei ar jaunu saturu, kas nodrošinās līdzsvarotu intelekta, garīguma, fiziskās attīstības un darba tikuma attīstību visās vecuma grupās, audzinot audzēkņus dzīvot pēc Sirdsapziņas, kas nākotnē veicinās Siguldas novada un Latvijas Valsts attīstību visās jomās.

Sirdsapziņas skolas mērķi:

1. Mainīt jaunās paaudzes uzskatus par izglītošanās nepieciešamību, panākot, ka audzēknis uz skolu nāk ar prieku un redz tās vērtību viņa turpmākajā dzīvē.

2. Attīstīt izglītības programmu saturu atbilstošu kompetenču attīstības pieejai.

3. Izaudzināt jauno paaudzi par Cilvēkiem ar augstu apziņas līmeni, kuru dzīves pamats būs cilvēciskās vērtības un Dievišķo likumu ievērošana ikdienas situācijās, pildot savus pienākumus ar augstu atbildību un dzīvojot pēc Sirdsapziņas.

4. Integrēt izglītības procesā bērnus ar īpašām vajadzībām, tanī skaitā bērnus ar garīgajiem traucējumiem, attīstot veselajos bērnos līdzcietības, līdzjūtības, draudzības un dāsnuma īpašības.

5. Izveidot izglītības iestādi kā sociālo uzņēmumu, kurā izglītības saturs ietvertu bērnu un jauniešu līdzsvarotu intelekta, garīguma, fizisko aktivitāšu un darba tikuma attīstību.

6. Attīstīt audzēkņu vecāku apziņas līmeni, attīstot garīgumu un iesaistot labdarības un sociālās uzņēmējdarbības aktivitātēs.

7. Dalīties ar gūto pieredzi un zināšanām, izglītojot citu izglītības iestāžu pedagogus.

2018. gada 7. jūnijā, plkst. 18.00 Siguldas Valsts ģimnāzijas aktu zālēKrišjāņa Barona iela 10, Siguldā, notiks Sirdsapziņas skolas pirmsskolas programmu prezentācija, kuras ir izstrādātas atbilstoši jaunajai bērnu kompetenču attīstības pieejai, balstoties uz bērna individuālo intelekta, talantu un personības attīstību, kā arī vecāku mūžizglītības programmu prezentācija.

Vecākiem būs iespēja iepazīties ar programmu saturu un pārvaldības sistēmu, kas nodrošinās efektīvu, bērniem un vecākiem patīkamu izglītības procesu, kā arī uzzināt vairāk par iespēju savus bērnus izglītot “Sirdsapziņas skolas” pirmsskolas grupās 0 – 6 gadi vecumposmam un pašizglītošanās iespējām.

Kontaktpersona: Elvita Rudzāte, tālr.:29463326, info@sokratatautskola.lv

Lūgums informāciju pārsūtīt tālāk vecākiem, kuriem varētu interesēt uzzināt vairāk par iespējām izglītot savus bērnus un pašizglītoties Sirdsapziņas skolā, Siguldas novadā.

www.domatajs.lv