Siguldā vēl 38 ģimeņu bērni iegūst vietu bērnudārzā; paplašināts bērnudārzs “Tornīši”

Siguldā vēl 38 ģimeņu bērni iegūst vietu bērnudārzā; paplašināts bērnudārzs “Tornīši”

04. Jan 2021, 12:35 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

2021. gads 38 ģimenēm iesācies ar priecīgu ziņu – viņu mazākās atvases uzsākušas bērnudārza gaitas Siguldas pirmsskolas izglītības iestādē “Tornīši”. Šobrīd bērnudārzā izveidotas jau 10 pilna laika un trīs nepilna laika grupas, kurās izglītojas 229 audzēkņi no pusotra līdz septiņiem gadiem.

Ēka, kas 1993. gadā būvēta kā bērnudārzs, pēc turpat 30 gadiem kļuvis par vienotu iestādi “Tornīši”, jo laika gaitā šajās telpās atradušās citas iestādes: bibliotēka, pamatskola, Jaunrades centrs, Izglītības pārvalde un citas. Turpinot izglītības infrastruktūras pārmaiņas, Siguldas novada pašvaldība jau 2020. gada pavasarī no bērnudārza “Tornīši” ēkas pārcēla Siguldas novada bibliotēku uz ērtākām un atbilstošākām telpām pilsētas centrā. Pēc tam tika uzsākta divu grupu pārveide, kā arī virtuves bloka izbūve.

Bērnudārzā līdzās virtuves blokam un divām grupām “Dzenīši” un “Dzilnīši” izbūvēta arī telpa mājturības nodarbībām un atsevišķa telpa veļas mazgāšanai. Papildus pārbūvētas arī āra nojumes, kur bērniem spēlēties, un vieta saimnieciskā inventāra uzglabāšanai. Teritorijas labiekārtošanas darbu laikā tika nojaukts vecais žogs gar bērnudārza galveno ieeju, tā vietā izbūvējot jaunu. Rotaļu un bērnudārza plašās teritorijas labiekārtošana turpināsies pavasarī.

Kopējās remontdarbu izmaksas ir turpat 290 tūkstoši eiro (ar PVN), no kuriem 236 660 eiro ir aizņēmums Valsts kasē, bet pārējie – pašvaldības budžeta līdzekļi.

Kopumā Siguldas novadā joprojām pieaug iedzīvotāju skaits, par ko liecina straujā apbūve, līdz ar to nepieciešamība pēc vietām bērnudārzos ir jautājums, ko pašvaldība risina jau vairākus gadus. Pēdējo 10 gadu laikā atverot vairāk nekā 500 jaunas bērnudārza vietas, tostarp uzbūvējot divus jaunus bērnudārzus. Kopumā Siguldas novadā ir sešas pirmsskolas izglītības iestādes un divas pirmsskolas izglītības grupas Mores un Allažu pamatskolās, ko apmeklē 1120 bērnu un kurus izglīto turpat 160 pedagogi.