Latviskuma pote - Latviskās tradīcijas International School of Riga skolā svētkos un ikdienā

Latviskuma pote - Latviskās tradīcijas International School of Riga skolā svētkos un ikdienā

05. Feb 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Autors: Zoja Heimrāte, pirmsskolas skolotāja ar teju 30 gadu pieredzi. Aktīvi darbojas tradicionālās kultūras jomā – folkloras kopā ‘’Skandinieki’’, tradicionālās dziedāšanas grupas ‘’Burdons’’ dalībniece. Pieredzējusi tradicionālās kultūras pasākumu rīkotāja Latvijā un ārzemēs: “Esmu uzkrājusi bagātīgu pieredzi, ar kuru labprāt dalos savā skolotājas darbā. Man liekas būtiski apzināties savu identitāti mūsdienu daudzveidīgajā pasaulē un būt par savas zemes un valsts patrioti.”

International School of Riga (Rīgas Starptautiskajā skolā) mācās bērni no vairāk nekā 40 pasaules valstīm, tostarp, arī Latvijas. Skola atzīmē un izceļ katru pārstāvēto nacionalitāti, mācās par valstīm un kultūrām, no kurienes skolēni un skolotāji nāk. Vienlaikus skolēni apgūst arī vietējo kultūru un izzina apkārtējo vidi. Internaional School of Riga gadījumā Latvija ir zeme, kura mūs visus vieno vismaz uz noteiktu laiku. International Baccalaureate Sākumskolas programmas (IB PYP) ietvaros skolēni apgūst vietējo t.i. latvisko kultūru un tradīcijas, iepazīst dabu un sabiedrību. Tā ir iespēja šajā kopīgajā laika periodā ļaut bērniem un viņu ģimenēm no visas pasaules iepazīt valsti un tās tradīcijas, lai aizbraucot viņi kļūtu par Latvijas vēstnešiem, atceroties tās kultūras bagātību. 

Mūsu skolā šo “latviskuma poti” iegūst apmeklējot latviešu folkloras pulciņu,  apgūstot zināšanas par Latviju caur iekļaujošām, mācību tēmām, mācoties valodu, piedaloties Latvijas neatkarības dienas svinībās, kā arī svinot tradicionālos svētkus – Jāņus, Lieldienas un latviskos Ziemassvētkus. Ne par velti viena no skolas pamatvērtībām ir latviskā sirds. Esmu piedzīvojusi, ka iepazīstoties ar mūsu vietējām tradīcijām, bērniem un viņu vecākiem rodas daudz lielāka interese arī par savu zemi un tās kultūru.

Tradicionālas dziesmas, rotaļas, dančus un pasakas var mācīt, pielāgojoties noteiktiem tematiem vai atbilstošām situācijām: 

  •  iepazīšanās ar tautas kultūru
  •  izpratne par dabas norisēm
  • sevis bagatināšana ar citas valodas apgūšanu
  • prieks un labs garastāvoklis
  • saturīga laika pavadīšana
  • pašizpausme

Ārpus caurviju temata ietavaram un ikdienas mācību procesam, skolā svin  arī gadskārtu svētkus: Ziemassvētkus, Lieldienas un skolas gada noslēguma kulminācijā – Jāņu ielīgošanu! Uz šiem pasākumiem vienmēr aicinām arī bērnu ģimenes pārstāvjus, tādējādi arī vecākiem tiek daļiņa no latviešu tradicionālo svētku prieka.

Jau skolas gada sākumā izveido skolotāju atbildīgās rīcības grupas, kas sastāda plānu, pēc kura ģimenes laicīgi iepazīstina ar attiecīgām tradīcijām un to norisi. Mūsu skolā strādā daudzi zinoši un spējīgi skolotāji, kuri var īstenot šos plānus! Pirms svētkiem notiek pamatīgs sagatavošanās darbs, kurā bez klases skolotājiem līdzdarbojas arī mūzikas, mākslas un sporta skolotāji.

Ir īpaša sajūta, redzot ar kādu prieku un aizrautību visdažādāko tautību bērni Lieldienās krāso olas sīpolu mizās, rotā putnu dzenamās šautras, šūpojas Brīvdabas muzeja šūpolēs;  Ziemassvētkos maskojās, velk bluķi, iet rotaļās; ielīgojot Jāņus pin vainagus, rotā skolu, kurina uguni, danco un līgo.

Ar vietējo kultūru skolas saimi iepazīstinām arī uzņemot tādus viesmāksliniekus kā  “Iļģi”, “Raxtu raxti”, “Auļi” un “Rikši”. Skola lepojas par ilggadīgu sadarbību ar Ilgu Reiznieci un Māri Muktupāvelu, kuri katru gadu kuplina skolas Jāņu ielīgošanu.

Esmu pārliecināta, ka International School of Riga (Rīgas Starptautiskās skolas) “latviskuma pote” caur dziesmām, dejām, ēdienu gatavošanu, izbraucieniem un koncertiem bērnu un viņu ģimeņu atmiņās paliek uz ilgu laiku, veicinot izziņas prieku par savu un citām kultūrām visā pasaulē!